Praha 6

Hrob Josef Novotný

Autor: Vladimír Štrupl, 13.04.2008
Umístění: Praha 6, Huberova, hřbitov
Nápis:
ING. JOS. NOVOTNÝ
STAVITEL A NADPORUČÍK V Z.
NAR. 18 27/1 85; ZEMŘ. 19 25/9 20.
Poznámka:

Ruzyňský toleranční hřbitov je hřbitov evangelický, jeden z mnoha evangelických hřbitovů založených po roce 1784 po vyhlášení tzv. tolerančního patentu Josefem II. a jeden ze dvou na území Prahy.V revolučním roce 1848 se zde shromáždili pražští studenti, aby uctili památku bojovníků padlých v Bitvě na Bílé hoře. Poslední pohřeb se zde konal roku 1945. V roce 2000 byla obnovena zeď kolem hřbitova. Hřbitov je volně přístupný. Někdy je uváděn jako nejmenší hřbitov v Praze, avšak nejmenším je Benický hřbitov. Druhý evangelický hřbitov se nachází ve Strašnicích (1795). Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruzy%C5%88sk%C3%BD_toleran%C4%8Dn%C3%AD_h%C5%99bitov


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Alfred Tausik

Autor: Vladimír Štrupl, 23.09.2005
Umístění: Praha 6, Charlese de Gaulla 627/6, Bubeneč
Nápis:
MUDR. ALFRED TAUSIK
NAROZEN V HRADCI KRÁLOVÉ 10. ČERVNA 1899
PADL V ODBOJI
1. ČERVENCE 1943 V PLÖTZENSEE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20935
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Charles de Gaulle

Autor: Vladimír Štrupl, 08.02.2014
Umístění: Praha 6, Charlese de Gaulla 1/799
Nápis:
Charles André Joseph Marie de Gaulle
(22.11.1890-9.11.1970)
francouzský vojenský činitel, generál, čelný představitel
francouzského zahraničního odboje za 2. sv. v.,
státník a prezident Francie (1959-1969)

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jakub Čermín

Autor: Vladimír Štrupl, 17.03.2019
Umístění: Praha 6, Jaselská 434/28
Nápis:
ZDE ŽIL V LETECH 1960–2009
JUDR. JAKUB ČERMÍN
MUŽ PRAVDY A VÍRY

VĚZEŇ FAŠISTICKÉ A KOMUNISTICKÉ DIKTATURY
NOSITEL ČS. VÁLEČNÉHO KŘÍŽE A ŘÁDU T. G. MASARYKA
ČESTNÝ OBČAN MĚSTA PRAHY A TÝNA NAD VLTAVOU
Poznámka:

Jakub Čermín, *2. května 1917 v Týně nad Vltavou, +27. srpna 2009, byl předsedou Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a politický vězeň.
Od roku 1937 studoval práva na UK v Praze, ale roku 1939 byl zatčen transportován do nacistického koncentračního tábora Sachsenhausen odkud byl r. 1942 propuštěn. Byl členem Studentského hnutí odporu.
Po skončení 2. sv. války dokončil studium. Stal se generální tajemníkem Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých, kde se seznámil s Miladou Horákovou. V únoru 1948 jej propustili ze zaměstnání a v březnu 1952 byl pro údajnou ilegální spolupráci s Horákovou zatčen. Za velezradu byl ve zmanipulovaném procesu odsouzen na šest let. Během věznění zahynula za podivných okolností jeho první manželka.V prosinci 1957 jej sice propustili z vězení, deset let ale mohl pracovat jen jako pomocný dělník. Až v roce 1968 byl rehabilitován. Od r. 1990 členem a v letech 1991–2000 předsedou Českého svazu bojovníků za svobodu. Ke konci života oslepl.
Vyznamenání: 1946 – Československý válečný kříž 1939, 1996 – Řád T. G. Masaryka III. třídy. Čestný občan Prahy.
Pamětní deska byla slavnostně odhalena 25.1.2019. Autorem desky, která o Jakubu Čermínovi hovoří jako o muži pravdy a víry, je sochař Josef Faltus – jednoduchým písmem a textem vyjádřil přesnost, neústupnost a kontinuitu jednání Jakuba Čermína.
(zdroje: Wikipedia, www.lidovky.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska M.Vrabcová

Autor: Vladimír Štrupl, 03.03.2014
Umístění: Praha 6, Jednořadá 1015, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADLA ZA VLAST
V KVĚTNU 1945
M. VRABCOVÁ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20945
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Anna Kabeláčová

Autor: Marek Lanzendorf, 04.12.2015
Umístění: Praha 6, Jenečská 235/4, Liboc
Nápis:
ZDE PADLA ZA VLAST
V KVĚTNU 1945
KABELÁČOVÁ ANNA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21730
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Karel Zdvihal

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 952/30, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADL 8.5.1945
SPORTOVEC
KAREL ZDVIHAL
NA VĚČNOU PAMĚŤ ZASADIL
S.K. SLAVOJ DEJVICE
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji: *4.11.1915, +8.5.1945 (jinde 5.5.), železničář (dělník), bydliště: tř. Krále Alexandra (Žatecká) č. p. 148, padl na střeše domu č. p. 952 tehdejší třídy Krále Alexandra (dům, na kterém je nyní tato pam. deska)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20950
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Briscejn

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 638/24, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADL
V BOJI O PRAHU
JOSEF BRISCEJN
8.5.1945.
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20947
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Václav Bartoušek a Jaroslav Šimáček

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1091/11, Dejvice
Nápis:
ZDE PADLI ZA VLAST
8.5.1945
VÁCLAV BARTOUŠEK
JAROSLAV ŠIMÁČEK
Poznámka:

Uvedeni v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:

Václav Bartoušek, *21.9.1879, +5.1945, bydliště: Praha XIX, Letecká 11 (jinde tř. Krále Alexandra), padl v Dejvicích

Jaroslav Šimášek, *14.3.1885, +8.5.1945 (jinde 9.5.), úředník, bydliště: Praha XIX, tř. Krále Alexandra 11/1091, padl v Dejvicích


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20978
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Arnošt Antoš

Autor: Vladimír Štrupl, 07.04.2019
Umístění: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 739/40, Bubeneč, napravo od vchodu do domu
Nápis:
ZDE PADL 5.5.1945
ARNOŠT ANTOŠ
Poznámka:

Právě u této desky stál kdysi autor fotografií se spolužákem Karlem Němcem jako pionýr svou první čestnou stráž. Jméno padlého Arnošta Antoše pak už nikdy nezapomněl.

Zmizení této desky po r. 1989 bylo impulsem k jeho mapování dalších pietních míst a po spojení s dalšími kolegy pak i ke vzniku Spolku pro vojenská pietní místa v r. 2007.

Dle informace místopředsedy ÚMČ Praha 6 p. Stárka se pamětní deska nacházela na ÚMČ Prahy 6 od r. 2001. Do r. 2018 však nikdo neřešil a nezajistil její umístění zpět.

Avšak po upozornění a několika jednáních bylo dosaženo cíle a 4. dubna 2019 se deska vrátila zpět.


Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla – Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji: *22.1.1902, soukromý úředník, bydliště: Dolní Šárka č. p. 36, padl na Letné (jinde v Bubenči).

Na fotografii je zachycena situace v r. 2009, kde na fasádě deska není, dále stav před renovací desky z října 2018, kdy byla ještě uložena na radnici Prahy 6 a další ze 7.4.2019 po renovaci a vrácení na místo, které bylo provedeno péčí ÚMČ Praha 6 dne 4. dubna 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-55685
Pomník přidal: Vladimír Štrupl