Praha 6

Kenotaf Václav Rod

Autor: Vladimír Štrupl, 27.03.2006
Umístění: Praha 6, Evropská 224/202, hřbitov Vokovice-Liboc
Nápis:
VÁCLAV ROD
řídící učitel,
narozen v Plzni 20.9.1981
zemřel za vlast v koncen-
tračním táboře v Dachau
dne 12.2.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-41734
Souřadnice: N50°5'36.07'' E14°19'41.35'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kenotaf Vlastimil a Josef Pokorný

Autor: Vladimír Štrupl, 27.03.2006
Umístění: Praha 6, Evropská 224/202, hřbitov Vokovice-Liboc
Nápis:
VLASTIMIL POKORNÝ
POSLUCHAČ C.K. STÁTNÍ VYŠŠÍ
PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY V PRAZE
JEDNOROČ. DOBROV. 28. PĚŠ. PL.
NAR. 24./3.1894, PADL V KARPATECH
U ZBOROVA 1./4.1915.

M.U.C.
JOS. POKORNÝ
SANITNÍ PRARORČÍK, NAR.
28./5.1895. PADL VE STANI-
SLAVI 18.4.1916.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-41740
Souřadnice: N50°5'36.07'' E14°19'41.35'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kenotaf Ladislav Kašpárek

Autor: Marek Lanzendorf, 15.09.2015
Umístění: Praha 6, Evropská 244/202, hřbitov Vokovice-Liboc
Nápis:
LADISLAV KAŠPÁREK
17.XII.1919 PADL 4.XII.1943

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-53853
Souřadnice: N50°5'36.07'' E14°19'41.35'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Jiří Kulhavý

Autor: Marek Lanzendorf, 15.09.2015
Umístění: Praha 6, Evropská 244/202, hřbitov Vokovice-Liboc
Nápis:
JIŘÍ KULHAVÝ
UMUČEN V OSVĚTIMI 1943

Souřadnice: N50°5'36.07'' E14°19'41.35'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Alois Eliáš

Autor: Jan Kincl, 03.12.2010
Umístění: Praha 6, Fetrovská 4, na zdi vily vpravo od vstupu
Nápis:
ZDE ŽIL DIVIZNÍ GENERÁL
ING. ALOIS ELIÁŠ
ARMÁDNÍ GENERÁL IN MEMORIAM
*29.9.1890 †19.6.1942
LEGIONÁŘ, DIPLOMAT A POLITIK
PŘEDSEDA I.PROTEKTORÁTNÍ VLÁDY
PŘEDSTAVITEL DOMÁCÍHO ODBOJE
POPRAVEN NACISTY
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY.2010.MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-34301
Pomník přidal: Jan Kincl

Pamětní deska Ladislav Veřtat

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Flemingovo náměstí, Dejvice, v parčíku
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
9.5.1945
LADISLAV VEŘTAT

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21200
Souřadnice: N50°06'16.6'' E14°23'32.2''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jan Žižka

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Flemingovo náměstí 1417/5, Dejvice
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
9.5.1945
JAN ŽIŽKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21198
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Alexander Fleming

Autor: Marek Lanzendorf, 17.10.2022
Umístění: Praha 6, Flemingovo náměstí, roh s ulicí Stavitelská
Nápis:
Alexander Fleming
(6.8.1881-11.3.1955)
skotský lékař a mikrobiolog,
nositel Nobelovy ceny r. 1945 za objev penicilinu
Poznámka:

Roku 1899 vypukla Druhá búrská válka a Fleming spolu se svými bratry Johnem a Robertem vstoupili jako dobrovolníci do armády. Přihlásili se do pluku London Scotish, což byl pluk složený výhradně ze Skotů. Jelikož počet dobrovolníků značně překračoval potřeby expedičního sboru, většina dobrovolníků do jižní Afriky neodjela. Mezi těmi, co neodjeli, byli i všichni tři Flemingové. Na začátku roku 1914 opustil London Scotish pluk, protože vojenský výcvik nešel časově sloučit s jeho prací v laboratoři a ordinaci. Do první světové války zasáhl jako lékař. Wright byl jmenován plukovníkem a poslán do Francie, aby tam zřídil laboratoř a výzkumné středisko, kromě Freemana si vzal několik dalších lidí, mezi nimiž byl i Fleming, který k tomuto účelu dostal hodnost nadporučíka. V roce 1928 Fleming objevil Penicilin.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/ )


Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Jaroslav Zima

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Generála Píky 229/1, Dejvice
Nápis:
SVŮJ MLADÝ ŽIVOT OBĚTOVAL KDYŽ
PRAHA VOLALA O POMOC
JAROSLAV ZIMA Z LOUN
BYL ZDE DNE 8. KVĚTNA 1945
TĚŽCE RANĚN A DNE 12. KVĚTNA
NENABYV VĚDOMÍ ZEMŘEL.
SPI SLADCE DRAHÝ JARKO
NIKDY NEZAPOMENEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21838
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Žirovnický

Autor: Vladimír Štrupl, 10.02.2006
Umístění: Praha 6, Goetheho 61/4, Bubeneč, bývalé nádraží Praha-Bubeneč, na peronu
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
V KVĚTNU 1945
JOSEF ŽIROVNICKÝ
Poznámka:

Nádraží je v současné době (rok 2021) nevyužíváno a je v havarijním stavu.
Došlo k posprejování desky neznámým vandalem.
Díky upozornění v FB skupině Spolku pro VPM ji v lednu 2021 očistil člen Spolku Vladimír Štrupl.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20944
Pomník přidal: Vladimír Štrupl