Banská Bystrica

Hroby Obetí 1. svetovej vojny I-III rad

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Š. Moyzesa, cintorín, pravá horná časť
Nápis:
August Vagacs *1892 †1916
bez nápisu
Jozef Sulek *1885 †1915
Zsiva Kustorcsan *1885 †1915
Jan Horváth *1879 †1915
Josef Ötvös *1893 †1914
Gioko Vukovič *1878 †1917
Jan Grozda *1875 †1914
Josef Schmek *1887 †1914
Theodor Dr. Serenyi *1888 †1914
František Martin *1884 †1914
Josef Schůlez *1883 †1914
Adolf Dvořák *1891 †1914
Štefan Ledneczký *1886 †1914
Dumitru Juravle *1891 †1915
Ján Nyergő *1882 †1914
Ondřej Burján *1882 †1914
bez nápisu
Kálmán Tóth *1895 †1918
Karel Seemann *1883 †1914
Josef Feller *1890 †1914
Josef Bureš *1884 †1914
Anton Szabó *1872 †1914
Jan Sujt *1879 †1914
Alexandr Budai *1879 †1914
Jakub Koringel *1891 †1914
Michal Bosnjak *1889 †1914
Pavel Pajka *1889 †1914
Jiří Palmer *1886 †1914
Antonín Buzdon *1876 †1915
bez nápisu
Nykerof Rohan *1889 †1915
Alexandr Kovács *1894 †1915
Josef Mitreiter *1896 †1915
Simeon Nyamtzu *1889 †1915
Josef Katyina *1893 †1915
Velemír Lazetics *1888 †1915
Štepán Hiel *1898 †1916
Ludvík Jonás *1897 †1916
Jozef Szedliak *1873 †1917
Ladislav Tinku *1888 †1917
Štefan Boros *1879 †1916
Jiří Gáspárics *1873 †1917
Josef Wiboch *1896 †1917
Michal Skirta *1898 †1917
Edmund Ritschl *1897 †1917
Václav Ptaček *1877 †1917
bez nápisu
Ján Kis *1890 †1914
Rudolf Nagy *1884 †1918
František Netza *1883 †1915
bez nápisu
Štefan Peťko *1899 †1919
Petr Comizzio *1889 †1916
Jan Benycsik *1896 †1916
Ján Morár *1888 †1916
Jiří Ivan Frassym *1896 †1916
Aron Gyana *1884 †1916
Jozef Urban *1879 †1916
Ján Bulla *1871 †1917
Szalva Lupták *1881 †1916
Josef Geier *1893 †1916
Demeter Hosszú *1875 †1916
Jozef Sztraka *1887 †1916
Anton Vocel *1894 †1915
Jozef Meszaicsik *1892 †1915
Jiří Kollár *1894 †1915
Ferdinand Tscheppe *1879 †1915
Jan Reinhardt *1883 †1915
Jan Casevich *1892 †1915
Bohumil Šafránek *1892 †1915
František Justin *1893 †1915
Max Robert Paul *1893 †1915
Ján Hríbik *1876 †1915
bez nápisu
Jozef Pirzl *1895 †1914
Desider Zadu *1885 †1914
Jakub Krajcer *1890 †1914
Jan Cserta *1883 †1914
Jiří Trúcz *1882 †1914
Ján Kovács *1886 †1914
František Schlőgl *1883 †1914
Teodor Mátyás *1890 †1914
Peter Parapoňák *1851 †1914
Filip Biros *1866 †1917
Peter Nikolajevics *1888 †1914
Jiří Csopa *neznámy †1914

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 87 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jaroslav Semík

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, námestie Š. Moyzesa, cintorín, pravá horná časť
Nápis:
JAROSLAV SEMÍK
štkpt. peš. pl. 26.
*14.7.1900
†21.10.1938

Do videnia!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hroby Obetí 2. svetovej vojny a SNP

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Š. Moyzesa, cintorín, pravá horná časť
Nápis:
Tu odpočíva
PAVEL
SARČIAK
*15.III.1914
†5.XI.1944

Pokoj prachu jeho!

vojak
Ján
MISTRÍK
†8.11.1944

stotník
Ján
MEŠÍNA
†1944

major
Július
HANO
†29.10.1944

podporučík
Jozef
NEMEŠÁNI
27.4. †1944

vojak
Jozef
ČAHLOŠ
†1944

vojak
Emil
ŠULEK
†1944

žandár
Ondrej
MORIŠ
27.4.1905 – 1944

Peter
BOLEK
7.4.1905 – 9.9.1944

vojak
Štefan
ROVČÁK
†26.10.1944

TU SPOČÍVA V KRISTU PÁNU
PRAP. HOSP. SL.
JOZEF NEMEŠÁNI
*8. SEPT. 1912
†26. OKT..1944.

SPI SLADKO V SLOBODNEJ ZEMI!

KEĎ SVIEČKU ŠŤASTIE ROZŽALO
SMRŤ CHLADNÝM GESTOM OBNOVILA TMU....

MJR. PECH. VOJTECH HANO
1915 – 1944

PADOL V BOJI ZA OSLOBODENIE RODNÉHO KRAJA,
KTORÉHO ZEM NECH MU JE ĽAHKA.

vojak
Dominik
ŠTEBÁK
†1944

slobodník
Pavel
SURČIAK
†1944

podporučík
RIDUŠKO
†15.10.1944

podporučík
Jozef
HABURA
†15.10.1944

vojak
Jozef
PAVLÍK
†14.10.1944

vojak
Ján
MICHALIGA
2.12.1944

stotník
Karol
VALAŠTIN
†1944

partizán
Robert
RYS
4.4.1905 – 9.4.1944

stotník
František
POHRADSKÝ
†1944

neznámy poručík

rotmajster
Ján
ĎULOVIČ
†2.10.1944

STRM.
ONDREJ MORIŠ
1916 – 1944

žandár
Rudolf
CISÁRIK
†27.9.1944

Ladislav
CIGLER

Ján
SÝKORA

stotník
Rudolf
KUPČOK
†26.9.1944

stotník
Ernest
LOMSKÝ
†1944

Tu odpočíva
náš drahý syn a brat
JANKO MEŠINA
nar. 6.8.1922
zomr. 21.9.1944
Padol za povstania ako vojak

„Dopraj Ti Boh v nebi blaha
spočiň tíško duša drahá...“
Žialiaci otec, matka, sestry.

vojak
Anton
KONÚCH
5.4.1905 – 10.9.1944

Ján
BOLCER
†1944

Ján
SLEZÁK
27.10.1906 †1.9.1944

Juraj
ČIŽMÁR
†1944

Ján
PETROVIČ
†1944

František
MULLER

Arnošt
LANSKÝ
15.3.1907 †14.9.1944

neznámy vojak

Rudolf
FURSTER

TKAČENKO
†24.12.1944

SLOSIARIK
†8.10.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 41 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Sásovská cesta, pred zvonicou na rázcestí ulíc Sásovská cesta a Na Zábave v časti Sásová
Poznámka:

Autorom busty je sochár Ladislav Majerský.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°45'20.2'' E19°09'27.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ing. Juraj Krajčovič

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 20, vedľa budovy Strednej priemyselnej školy (vľavo)
Nápis:
Ing. JURAJ KRAJČOVIČ

PRVÝ RIADITEĽ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY
V BANSKEJ BYSTRICI
BOL PRE VÝCHOVU ŽIACTVA
V SLOVANSKOM DUCHU A PRE ÚČASŤ
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
VO SVOJOM 46. ROKU
NEMCAMI ZAVRAŽDENÝ
Poznámka:

Juraj Krajčovič, banský inžinier (24.3.1898 Bošáca – 19.2.1945 Melk, Rakúsko), počas SNP dal budovu priemyselnej školy k dispozícii Povereníctvu školstva a národnej osvety, po prechode povstalcov do hôr sa usiloval zachrániť zbierky školy. Nacistickými bezpečnostnými orgánmi zatknutý, väznený v Banskej Bystrici, od decembra 1944 v Bratislave. Zahynul pri nálete amerických lietadiel na transport väzňov do koncentračného tábora v Mauthausene.
Zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin, 1989.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'23.8'' E19°09'11.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 10, vľavo od vchodu do budovy Krajského súdu (Trestné oddelenie)
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLILA
OD 1. SEPTEMBRA 1944
DO 26. OKTÓBRA 1944
POČAS SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'19.7'' E19°09'04.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 7, vľavo od vchodu do budovy Krajského súdu
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZA
SLOVENKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA ROKU 1944
SÍDLILI: POVERENÍCTVO
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ
RADY PRE PRAVOSÚDIE
ČS. VOJENSKÝ SÚD

VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'19.8'' E19°09'04.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 8, v ľavom rohu budovy
Nápis:
V TEJTO BUDOVE CEZ SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE BOLO
POVERENÍCTVO SNR PRE VECI HOSPODÁRSKE A ZÁSOBOVACIE.

В ЭТОМ ЗДАНИИ ВО ВРЕМЯ СЛОВ НАЦ ВОССТАНИЯ БЫЛО
УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОУПОЛНОМОЧЕННОГО
СЛОВ. НАЦ. СОВЕТА ПО ГОС. ХОЗЯЙСТВУ И СНАБЖЕНИЮ.

IN THE TIME OF THE SLOVAK NATIONAL REVOLUTION
HERE WAS THE OFFICE FOR ECONOMICAL AND
PROVISIONAL AFFAIRES

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'21.7'' E19°09'07.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 20, na budove Strednej priemyselnej šloly
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZA
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA ROKU 1944 SÍDLILI
POVERENÍCTVO SLOVENSKEJ
NÁRODNEJ RADY PRE
ŠKOLSTVO A OSVETU
A REDAKCIA „HLASU ĽUDU“

VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'23.1'' E19°09'10.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 20, pri vchode do Strednej priemyselnej školy
Nápis:
HRDINOVIA
OSLOBODZOVACIEHO HNUTIA
1944 – 45
Ing. JURAJ KRAJČOVIČ, riaditeľ, LADISLAV SÁRA, prof., ĽUDOVÍT ŠOLC, Ing. HENRICH MATZNER, prof., ONDREJ KYTAJKOVSKÝ, TOMÁŠ MATZNER, LEOPOLD SCHULTZ, uč., JÁN JAVORKA, ŠTEFAN SIMAN, ĽUDO HUDEC, FRANT. KALISKÝ

VEČNÁ PAMÄŤ TÝM,
KTORÍ UMRELI PRETO, ABY SME MY ŽILI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'23.6'' E19°09'11.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás