Pelhřimov

Pamětní deska Stanislav Vilímek

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 23.06.2017
Umístění: Pelhřimov, Jirsíkova 244, gymnázium na rohu ulic Jirsíkova a třída Legií, uvnitř budovy, hned za hlavním vchodem v přízemí vpravo na stěně
Nápis:
PAMÁTCE STANISLAVA VILÍMKA,
STUDENTA GYMNÁZIA,
ÚČASTNÍKA PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJE,
KTERÝ ZEMŘEL 28.11.1950
VE VĚZNICI V PLZNI NA BORECH.
SPOLUŽÁCI ZÁŘÍ 1996
Poznámka:

Stanislav Vilímek se narodil 9. června 1930 v Sudkově Dole, od roku 1936 chodil do obecné školy v Pelhřimově a od září 1941 studoval na místním reálném gymnáziu J. J. Ševce. V letech 1944 až 1945 byl totálně nasazen jako pomocný zemědělský dělník. Po válce pokračoval ve studiu na gymnáziu do 13. října 1948, odkud byl ředitelstvím školy pro neomluvenou absenci vyloučen. Po únoru 1948 se začala na gymnáziu vytvářet studentská protistátní skupina s názvem Vatra, kterou tvořili Stanislav Vilímek, Stanislav Maršík, Josef Svoboda a Oldřich Špilar. Tiskli a distribuovali informační letáky a plánovali útěk do zahraničí, většině z nich se odchod z Československa podařil. Stanislav Vilímek však v republice zůstal a aktivně pomáhal lidem k přechodu hranice do Rakouska. Státní bezpečností byl zadržen v době od 30. září do 25. listopadu 1949. Ve věznici na Cejlu v Brně byl ve vyšetřovací vazbě do 30. listopadu 1949 a pak odsouzen státním soudem v Brně k deseti letům odnětí svobody. Rozsudek byl potvrzen Nejvyšším soudem v Praze 27. dubna 1950. Během vazby Stanislav Vilímek onemocněl tuberkulózou, byl sice převezen z Jáchymovska a léčen ve vězeňské nemocnici v Plzni Borech, ale v důsledku nedostatečné péče však již 28. listopadu 1950 zemřel. Byl pohřben 2. prosince 1950 na hlavním hřbitově v Plzni. Povolení k převozu ostatků do Pelhřimova bylo rodině povoleno až v září 1964. Stanislav Vilímek byl 4. září 1990 rehabilitován.
(zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/pelhrimov-pametni-deska-stanislavu-vilimkovi/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem komunismu

Autor: KVH Litobratřice, 13.07.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, před hřbitovem
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTEM
KOMUNISTICKÉHO REŽIMU
V LETECH 1948-1989
NA PELHŘIMOVSKU

VĚNUJE MĚSTO PELHŘIMOV
A KONFEDERACE
POLITICKÝCH VĚZŇŮ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 13.07.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, před hřbitovem
Nápis:
1914-1918

OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-09308
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: KVH Litobratřice, 13.07.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, před hřbitovem
Nápis:
НА ВЕЧНУЮ ПАМЯТъ СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ
ПОГИВШИМ В 1945 Г Б РАЙОНЕ ПЕЛГРЖИМОВ

АЛАДЖАМОВ Л. И. 1893 РЯДОВОЙ
АЛФОНОВ М. Л. 1923 РЯДОВОЙ
АРБУЗОВ М. Л. 1910 РЯДОВОЙ
АРТИМЕНТъЕВ В. С. 1925 РЯДОВОЙ
АРТИНЕВ В. Г. 1921 РЯДОВОЙ
БАБУРИН Л. К. 1926 СЕРЖАНТ
БАСОФ Ю. П. 1925 ПАРТИЗАН
БЕЛИНСКИЙ П. 1915 РЯДОВОЙ
ВОЛКОВ А. Н. 1924 ЭФРЕЙТОР
ВОРБУЛ Н. Ф. 1914 РЯДОВОЙ
ГАЛОВКО Д. С. 1897 РЯДОВОЙ
ГАРИН В. Н. СТ. СЕРЖАНТ
ГОЛОВКО Д. С. 1897 РЯДОВОЙ
ДЖАЛАЛОВ А. С. 1920 ПАРТИЗАН
ЖИТКОВИЧ 1922 РЯДОВОЙ
ЖЛУЧАРИН И. Д. 1922 МЛ. ЛЕЙТ.
ЗИМЕВ И. Ф. 1925 СЕРЖАНТ
КАРПЕНКО Т. Ф. ВОЕННОПЛ
КИСЛИЦЫН А. 1924 СЕРЖАНТ
КОЗАКОВ Н. 1905 РЯДОВОЙ
КРИЛАТОВ И. И. 1924 ПАРТИЗАН
ЛУЧАГИН И. Д. 1926 РЯДОВОЙ
МАРТИНОВ А. 1923 РЯДОВОЙ
МОТАРИН И. В. 1898 РЯДОВОЙ
НЕКРАСОВ Е. ОФИЦЕР
ПОНОМАРЕНКО Т. Ю. 1906 РЯДОВОЙ
ПЕТРОВИЧ Н. 1926 РЯДОВОЙ
ПРОМЕТНОВ Д. А. 1902 ПАРТИЗАН
ТИНИН Н. П. РЯДОВОЙ
НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
НЕИЗБЕСТНЫЙ ЦОВЕТСКИЙ ПАРТИЗАН
НЕИЗБЕСТНЫЙ ЦОВЕТСКИЙ ПАРТИЗАН
НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
Poznámka:

překlad:
Na věčnou památku sovětským vojákům padlým v roce 1945 v obvodu Pelhřimov.
Dále uvedena jejich jména, data narození a hodnosti.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-26373
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Hrob Vítězslav Doležal

Autor: Ing. František Jedlička, 30.12.2011
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov, nová část
Nápis:
Vítězslav Doležal
1921 - 1970
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hroby Obětí 1. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 09.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov, vpravo od vstupu z parkoviště
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ 25 VOJÁKŮ
PADLÝCH VE SVĚTOVÉ
VÁLCE 1914 – 1918
HIER RUHEN 25 SOLDATEN
WELCHE IM WELTKRIEG
1914 – 1918
GEFALLEN SIND
Poznámka:

Celkem je zde evidováno 22 samostatných čísel VH:
CZE6110-27695 hrob č. 246, (opraven v r. 2011) František Líkař
CZE6110-27703 hrob č. 276 Václav Cerhán
CZE6110-9490 hrob č. 282 Antonín Todešchine
CZE6110-9491 hrob č. 283 Jaroslav Vacata
CZE6110-9492 hrob č. 284 Richardo Pinardo Znech
CZE6110-9505 hrob č. 289 Simon Guj
CZE6110-9508 hrob č. 290 Ludvík Tržil
CZE6110-27696 hrob č. 291 Antonín Chvála
CZE6110-9615 hrob č. 292 Michal Bizera
CZE6110-9616 hrob č. 293 Václav Drexler
CZE6110-9621 hrob č. 294 Jan Giebisch
CZE6110-9689 hrob č. 295 Alexej Akimov
CZE6110-26381 hrob č. 296 Josef Matějka
CZE6110-9690 hrob č. 299 František Váňa
CZE6110-8621 hrob č. 301 Josef Stigilsky
CZE611008622 hrob č. 302 Sergej Sinověj
CZE6110-27701 hrob č. 303 Fr. Doležal
CZE6110-27702 hrob č. 304 Salomo Popovič
CZE6110-8623 hrob č. 305 František Bloudek
CZE6110-8624 hrob č. 307 Jan Mezerský
CZE6110-8625 hrob č. 308 Josef Němec
CZE6110-9692 hrob č. 310 Antonín Štádlich


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován
Toto místo je počítáno jako 25 VPM
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Jan Míka

Autor: KVH Litobratřice, 13.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
Jan Míka
z Putimova
vojín c.k. pěšího pluku č. 75.
* 1884 + 1./1.1916

Neplačte pro mne rodiče a bratři milí,
že jsem tu s Vámi byl malou chvíli,
Bůh svěřil mne Vám jen krátký čas
by jsme se shledali v nebesích zas.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Hrob Jan Budař

Autor: KVH Litobratřice, 13.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov
Nápis:
svobodník
Jan Budař
P PL. Z. 75
* 18.5.1897
+ 28.12.1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Hrob František Zvach - místo je zrušené

Autor: KVH Litobratřice, 13.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov
Nápis:
PORUČÍK FR. ZVACH
20.6.1896 PADL 20.5.1919
NA SLOVENSKU
V BOJI ZA OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI
Poznámka:

Uvedený hrob již neexistuje. V současné době má jiného nájemce, stávající rodina o něj již neměla zájem. Původní náhrobky byly odstraněny. (Věra Háková - MÚ Pelhřimov)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Hrob František Valta

Autor: KVH Litobratřice, 13.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov
Nápis:
Urna vpravo:

ČSL obec legionářská
ruský legionář
npor. v záloze
František Valta
učitel a správce živnost. školy
2.X.1890 + 8.V.1937
Poznámka:

Valta František, nar. 2.10.1890, Kamenice nad Lipou. V RU armádě sloužil u 75. pěšího pluku jako vojín. Zajat 18.8.1916, Zborov. Do čs legií v Rusku zařazen jako vojín štábu 1. divize, od 1.6.1918 k 3. střeleckému pluku. Službu v legiích ukočil 23.4.1920 jako desátník a vrátil se do vlasti.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-40448
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: Ing. František Jedlička