Pelhřimov

Jirsíkova, Křemešnická, Nádražní, Pražská, Růžová, Solní, Úzká

Hrob Adolf Vincenc

Autor: KVH Litobratřice, 13.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov
Nápis:
Levý panel - bronzová plaketa s nápisem:
PAMÁTCE LEGIONÁŘE

Pravý panel:
ADOLF VINCENC
*16.4.1885 +28.2.1934
Poznámka:

Vincenc Adolf, nar. 16.4.1885, Most okr. Most. Do čs legií v Rusku zařazen 5.6.1918, poslední útvar v legiích - posádka Vladivostok. Další údaje v databázi chybí.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Bedřich Holý

Autor: KVH Litobratřice, 13.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov
Nápis:
BEDŘICH HOLÝ
*6.3.1891 +1.12.1954
Ruský legio. 5. PL. TGM

Památce legionáře
Poznámka:

Holý Bedřich, nar. 6.3.1891, Pelhřimov okr. Pelhřimov. V RU armádě sloužil u 75. pěšího pluku jako vojín. Zajat 13.9.1914, Ruská Rava. Do čs legií v Rusku se přihlásil 3.3.1917, Taškent. Zařazen 31.3.1918 jako vojín k 5. střeleckému pluku. Demobilizován 23.9.1920.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Jan J. Klán a hrob Milan Rerych

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 07.12.2017
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov
Nápis:
Frant. KLÁNOVÁ *1870 †1943
Milan V. RERYCH *1897 †1947
Marie RERYCHOVÁ *1898 †1973
roz. KLÁNOVÁ

DALEKÁ CESTA MÁ, VLASTI MILÁ,
ZEMĚ MILOVANÁ …
PLK. LET. JAN J. KLÁN
STÍHAČ V ČS. JEDNOTKÁCH
FRANCOUZ. LETECTVA A R.A.F.
*22.1.1911 V HAVL. BRODĚ
†10.12.1986 V TUSCONU, ARIZONA, USA
Poznámka:

- další foto v příloze - náhrobek před rekonstrukcí
- portrét č. 1 - Milan Rerych
- portrét č. 2 a 3 - Jan Klán

Milan Rerych, působil ve státních službách na Podkarpatské Rusi. Odkud musel po Mnichově v r. 1938
s rodinou uprchnout před maďarskými okupanty k bratrovi do Čech. V červnu 1939 odešel do Polska, kde se v Krakově přihlásil do vojenské skupiny pplk. L. Svobody pod ev. č.520, voj. známka Z/10 500.864. Po porážce Polska přechod do SSSR. Od 21.10 1939 internace: Jarmolince, Oranki, Suzdal.
V březnu 1941 přesun do Istambulu, dál čs. výcvikové středisko – východní rota. R. 1942 vojenská služba v severní Africe. 5.11.1942 anglická vojenská nemocnice a 20.11.1942 čs. polní nemocnice. 8.12.1942 ze zdravotních důvodů zbaven vojenské služby. Vyznamenání The War Office-Star a 7.3.
1944 čs. vojenská pamětní medaile MNO ČSR č.14191. V r. 1946 návrat do ČSR, kde v r. 1947 následkem válečných útrap zemřel.
(zdroj: 1. Deník Milana Rerycha, 2. Z dochovaných památek a vzpomínek rodiny)

Jan Klán, pilot čsl. armády, se v r. 1939 dostal přes Polsko do Francie, kde se úspěšně zapojil
do vzdušných bojů proti Luftwaffe. Po kapitulaci Francie pokračoval do Anglie. Bojoval v 312 čsl.
stíhací peruti. V r. 1941 velel letce A. 21.2.1944, jako zástupce velitele štkp. F. Fajtla, se se skupinou
21 letců přesunul na východní frontu do SSSR, kde vytvořili 1. čs. Leteckou jednotku. Od dubna 1944 byli zapojeni do bojů na stihačkách La-5FN. V září 1944 přelétli na Slovensko k podpoře SNP.
Poslední jejich bojová akce se odehrála v bitvě o Ostravu. Po válce působil Jan Klán v Čsl. armádě
v hodnosti majora v různých velitelských funkcích. Nakonec pracoval jako letecký atašé v Moskvě.
Po únoru 1948 byl z funkce odvolán a v prosinci 1948 emigroval s rodinou do Anglie. Později se odstěhoval do USA, kde se stal zástupcem letecké firmy Piper. R. 1986 v USA zemřel.
(zdroj: 1. Z dochovaných památek a vzpomínek rodiny, 2. Zdeněk Hurt – Češi a Slováci v RAF za 2. světové války, Computer Press 2005)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-40030
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: Ing. Zdeněk Rerych_senior

Hrob Josef Křížek

Autor: KVH Litobratřice, 09.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov
Nápis:
JOSEF KŘÍŽEK *19.2.1927
ZAHYNUL TRAGICKOU SMRTÍ PŘI NÁLETU
DNE 29.8.1944 V MORAVS. OSTRAVĚ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Hrob Ferdinand Roh

Autor: KVH Litobratřice, 13.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov, hlavní cesta, 150 m od vchodu, vlevo
Nápis:
FERDINAND ROH
STUDUJ. VYŠ. OBCHOD. AKADEM.
*20.9.1926
ZAVRAŽDĚN NACISTY 9.5.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Hroby Obětí 2. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 13.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov, od vchodu, za křížem vpravo
Nápis:
FR. BAŠTA
JAR. COUFAL
M. FRIDRICHOVSKÝ
ST. HAVELKA
ANT. HILDEBRANT
JOS. KOLÁŘ
LAD. LHOTSKÝ
JOS. NOVÁK
KAR. PODRUH
FERD. ROH
BOHUSL. STRNAD
KAR VESELÝ
VÍT VŠETIČKA
Poznámka:

Zavražděni nacisty v Pelhřimově dne 9.5.1945.

CZE6110-9478 Fr. Bašta, hrob č. 1
CZE6110-9479 Jar. Coufal, hrob č. 2
CZE6110-9480 Ant. Hildebrant, hrob č. 3
CZE6110-9481 Jos. Kolář, hrob č. 4
CZE6110-9482 Jos. Novák, hrob č. 5
CZE6110-8612 Kar. Podruh, hrob č. 6
CZE6110-8614 Bohusl. Strnad, hrob. č.7
CZE6110-8615 Karel Veselý hrob č. 8
CZE6110-8617 Vít Všetička, hrob č. 9
Ostatní pravděpodobně pohřbeni jinde.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, dle seznamu
Toto místo je počítáno jako 9 VPM
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Václav Švácha

Autor: Ing. František Jedlička, 08.07.2012
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV ŠVÁCHA
+5.8.1930 ve stáří 67 r.
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing.František Jedlička

Hrob František Bambas

Autor: Ing. František Jedlička, 31.10.2012
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov, u zdi mezi starým a novým hřbitovem, vlevo pod středovou cestou
Nápis:
FRANTIŠEK BAMBAS
ŠTÁBNÍ KAPITÁN V.V.
1918 - 1959

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Miroslav Kolář

Autor: Ing. František Jedlička, 04.03.2014
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov, od hlavního vchodu první ulička vpravo
Nápis:
MIROSLAV
KOLÁŘ
*6.3.1913 +8.5.1945

Úsvit své vlasti jsem zahlédl umíraje,
noc naše zrodila vám nový den –
kéž neztratíte nikdy rodné kraje,
než spojí naše srdce Pán svým věčným
domovem.
Poznámka:

Uveden na CZE-6110-09307 a http://www.vets.cz/vpm/1976-pomnik-obetem-2-svetove-valky/#1976-pomnik-obetem-2-svetove-valky


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-39932
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Petertil

Autor: Ing. František Jedlička, 29.10.2014
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov, křižovatka středních cest
Nápis:
Josef Petertil
PLUKOVNÍK VV
*1866 +1931

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička