Pelhřimov

Jirsíkova, Křemešnická, Nádražní, Pražská, Růžová, Solní, Úzká

Kenotaf Karel Novák

Autor: KVH Litobratřice, 13.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov
Nápis:
KAREL NOVÁK
VOJ. TĚŽ. DĚLOSTŘELECTVA
* 23/12 1898 + 9/10 1918
V INSPRUKU, TYROLY.

BUDIŽ TI CIZÍ ZEMĚ LEHKOU DRAHÝ SYNU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Kenotaf Jaroslav Holík

Autor: KVH Litobratřice, 13.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá Marie Holíková z Čihovic
+ 28.2.1931 ve stáří 53. r.

Památce jejího syna Jaroslava, který zemř. u 4. jezdec. pluku a odpočívá v Plzni

Dřímejte sladce choť a synu milí, naše radost jediná,
na Vás bolně Tvůj manžel a otec každou chvíli vzpomíná,
a ta bolest nepřestane ani se víc nezcelí,
až nás zase jedno spojí, věčná radost shledání

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Kenotaf František Bernard Vaněk

Autor: KVH Litobratřice, 13.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov, od vchodu z parkoviště, vlevo za brankou, odd. 3A/č.2
Nápis:
PRELÁT MSGRE FRANTIŠEK BERNARD VANĚK
DĚKAN V PELHŘIMOVĚ
*15.7.1872 STÁDLEC U TÁBORA
+1.4.1943 DACHAU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-39936
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Václav Halík

Autor: KVH Litobratřice, 13.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov, uprostřed u hlavní cesty, hrob č. 46, odd. 4
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚT
NA JUDRA VÁCLAVA HALÍKA
VRCH. RADU POLIT. SPRÁVY
V KAMENICI N./LIPOU, KTERÝ V DOBĚ
NEJVĚTŠÍ POROBY NAŠEHO
NÁRODA SKONČIL SVŮJ ŽIVOT
NA TÁBORSKÉM POPRAVIŠTI
ZA LEPŠÍ BUDOUCOST SVÉ VLASTI
*1905 +1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-40087
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Kenotaf František Šaman

Autor: KVH Litobratřice, 09.10.2006
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov, u cesty proti hlavnímu vchodu
Nápis:
PAMÁTCE FRANT. ŠAMANA
*10.8.1919
+29.3.1945
V TEREZÍNĚ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-40215
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Kenotaf František Bernard Vaněk

Autor: Ing. František Jedlička, 03.01.2014
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov, vpravo od kříže u vchodu
Nápis:
MSGRE. FR. B. VANĚK
*15.7.1871 - STÁDLEC
+1.4.1943 - DACHAU
Poznámka:

František Bernard Vaněk (15. července 1872 Stádlec u Tábora - 1. dubna 1943 Dachau) byl český kněz, spisovatel a kulturní organizátor, jehož celoživotní působení je spjato především s městem Pelhřimov a vrchem Křemešník. Od roku 1906 pelhřimovský děkan, později Monsignore (1930) a čestný papežský prelát (1937).
Vaněk je znám především jako autor prózy Na krásné samotě (1938), za kterou obdržel cenu České akademie věd a umění. V letech 1902 - 1942 redigoval homiletický časopis Kazatelna, do jehož okruhu přispěvatelů patřil například J. Š. Baar, Xaver Dvořák nebo Václav Bělohlávek. V roce 1922 založil Chrámové družstvo pro republiku Československou, které mělo za cíl pozvednout úroveň výzdoby církevních staveb a církevního umění obecně. Svou esejí Sochař mystik v časopise Nový život poukázal jako jeden z prvních na talent a umělecké kvality Františka Bílka. Jeho neobyčejně pestrá regionální činnost zahrnovala péči o památky i veřejná prostranství, zakládání nejrůznějších organizací a podporu sportu.
V první i druhé světové válce byl Vaněk vyšetřován a perzekvován za své vlastenecké postoje. V roce 1914 odmítl zvonit na počest rakousko-uherského dobytí Bělehradu, 28. září 1918 sloužil v pelhřimovském chrámu sv. Bartoloměje svatováclavskou mši za samostatnost československého státu. Ve druhé světové válce otevřeně vystupoval proti nacismu a za svá kázání byl v roce 1942 zatčen gestapem a deportován do koncentračního tábora v Dachau, kde 1. dubna 1943 zemřel.
Tam napsal svou poslední knihu vzpomínek na období svého děkanování v Pelhřimově a Pelhřimovském domečku "Vlaštovky se vracejí". Její poslední kapitoly v Dachau již musel diktovat vězněnému kolegovi.
Bibliografie
Beletrie
Sacerdotium (1897) - sbírka poezie (ilustrace Antonín Thein)
Loučení (1917) - báseň v próze (ilustrace František Bílek)
Na krásné samotě (1938) - román, dosud 9 vydání, poslední v roce 2003
Na srdci (1942) - román
Vlaštovky se vracejí (1946) - kniha vzpomínek a pamětí (posmrtně, ed. Jan Menšík)
Literatura faktu
Pelhřimov za války 1914-1918 (1938) - autentické zápisy z farní knihy z doby první světové války
Homiletika
Zdrávas Maria lékem naší doby (1900)
Křížová cesta (1901) - texty k obrazům Viktora Foerstera
Spása znovu křižovaná (1903)
Řeči příležitostné I (1904)
Před biřmováním (1914)
Milosrdenství Tvé nad námi (1915)
Útěcha zarmoucených (1915)
Pro naše zvony (1918)
Po cestě křížové (1918)
Pokání (1935)
Slovo včas I, II (1935, 1937)
Redakční a ediční činnost
Homiletická knihovna (1901-1932) - knižnice
Studnice Boží moudrosti (1939) - soubor biblických výroků a výroků církevních autorit
Kazatelna (1902-1942) - homiletický časopis; od r. 1940 pod názvem: V den Páně
Příloha Kazatelny (1902-1942)
(zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Bernard_Vaněk )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-39935
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Kenotaf František Stava

Autor: František Mrvka, 26.10.2018
Umístění: Pelhřimov, Křemešnická, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK STAVA
*19.7.1904 +LEDEN 1944
FLOSSENBURK
Poznámka:

uveden také na https://www.vets.cz/vpm/1976-pomnik-obetem-2-svetove-valky/#1976-pomnik-obetem-2-svetove-valky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 11.08.2011
Umístění: Pelhřimov, Nádražní, u silnice od nádraží Pelhřimov jižně, za silem, vpravo
Nápis:
NA PAMĚŤ HRDINŮM PADLÝM
ZA VLAST 9. 5. 1945
BAŠTA FRANTIŠEK *1902
COUFAL JAROSLAV *1909
FRIDRICHOVSKÝ MATĚJ *1913
HAVELKA STANISLAV *1920
HILDEBRANT ANTONÍN *1910
KOLÁŘ JOSEF *1912
LHOTSKÝ LADISLAV *1923
NOVÁK JOSEF *1912
PODRUH KAREL *1910
ROH FERDINAND *1926
STRNAD BOHUSLAV *1914
VESELÝ KAREL *1923
VŠETIČKA VÍTĚZSLAV *1925

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-09306
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: KVH Litobratřice, 13.08.2006
Umístění: Pelhřimov, Nádražní, park u autobusového nádraží (dříve hřtbitov)
Nápis:
Levá deska:
BAŠTA FRANTIŠEK, BLÁHA ANTONÍN, BRÁVEK JOSEF, CRKAL VLADIMÍR, COUFAL JAROSLAV, DRDA MILOSLAV, DVOŘÁK JAROSLAV, FRIED OTTO, FRIDRICHOVSKÝ MATĚJ, HALÍK VÁCLAV JUDR., HANA JAN, HAVEL FRANTIŠEK, HAVEL VÁCLAV, HAVELKA STANISLAV, HEMMER JOSEF, HILDEBRANT ANTONÍN, HOLAN JOSEF, HRABAČKA VÁCLAV, KAČER ČENĚK, KEMR VÁCLAV, KOCIÁN KAREL, KOLÁŘ JOSEF, KOLÁŘ MIROSLAV, LHOTSKÝ LADISLAV, LÍROVÁ BERTA, MAREK FRANTIŠEK, MĚKUTA ANTONÍN, NOVÁK JOSEF, PÍPAL VÁCLAV

Středová deska:
VĚRNI ZŮSTANEME
OBĚTEM BOJE PROTI FAŠISMU 1939 – 1945
RODINY: BÖHMOVA, FRIEDOVA, METZLOVA, PLATOVSKÁ, ROUBÍČKOVA, POLÁKOVA, THEINEROVA, RABINOWSKI, DUBOVA, KOHNOVA, POLÁKOVA, BAUEROVA, STRAKOVA, ŠMOLKOVA, METZLOVA, STEINOVA, KUMMERMANNOVA, FRANKENSTEINOVA, FLEISCHLOVA, NEUWIRTHOVA

Pravá deska:
PODRUH KAREL, POLÁČEK LADISLAV JUDR., ROH FERDINAND, RYBNÍKÁŘ JOSEF, SMÍŠOVSKÝ BOHUMÍR, STAVA FRANTIŠEK, STRNAD BOHUMIL, SUK ALOIS, ŠAMAN FRANTIŠEK, ŠERÁK FRANTIŠEK, VANĚK FRANTIŠEK MSGR, VAŇATA ING., VANĚK MILAN, VESELÝ KAREL, VIKTORA FRANTIŠEK, VÍTEK FRANTIŠEK, VONDRÁČEK JAROSLAV, VOPÁLENSKÝ JOSEF, VŠETIČKA VÍTĚZSLAV, WERTHEIMER BENO JUDR., WERTHEIMEROVÁ JULIE, DVOŘÁK JOSEF, FARKA JOSEF, PAULÍK JAROSLAV PHDR., MSGRE PAULY JAN, GLASER OTTO JUDR., HERRMANN OSVALD, HERRMANN OSKAR, STRACHOTA ALOIS, WELSER KAREL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-09307
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Pomník Rudé armádě - místo je zrušené

Autor: vets, archiv
Umístění: Pelhřimov, Pražská, před nadjezdem nad silnicí č. 19
Nápis:
nezjištěn
Poznámka:

Pomník tanku T-34 na kamenném soklu byl odhalen v roce 1979, ale místní komunisté byli nespokojeni, že hlaveň tanku míří na východ. Proto byl tank otočen na západ a 9.5.1980 proběhlo znovu slavnostní odhalení. Tank byl demontován 21.4.1990, na místě se nachází pouze betonový sokl.
Nápis obsahoval jména vojáků Rudé armády, padlých a zemřelých v okolí Pelhřimova
(zdroj: http://pelhrimov.mnoho.info/clanky/tank-v-pelhrimove )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'25.2'' E15°12'24.92''
Pomník přidal: Jiří Padevět