Praha 9

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 16.07.2011
Umístění: Praha 9, Zákostelní, v areálu Sokola Vysočany
Nápis:
ZA PRÁVO A SVOBODU
OBĚTOVALI ŽIVOTY

JOSEF ČECH
ROTNÝ PADL V ANGLII 18.10.1942
POPRAVENI
JAN BENETKA 1931/10.41
FR. POKORNÝ 1932/7.42
JOS. PLETÁNEK 1926/6.42
JOS. KOČÁREK 1929/6.42
PLK.G.ŠT. J. KOHOUTEK 1910/8.42
24.10.1942
JAR. PISKÁČEK
ANT. PISKÁČKOVÁ
DOR. MIR. PISKÁČEK
JAROSLAV SMRŽ
JARMILA SMRŽOVÁ
VÁCLAV KHODL
EMÍLIE KHODLOVÁ
VÁCLAV KHODL ML.
UMUČENI
JOS. BLECHA 1926/5.45
ANT. HRUŠKOVÁ 1942
PŘI NÁLETU 25.3.1943
JOSEF JIRÁSEK
MARIE ŠMÍDOVÁ
DOR. VĚRA ŠMÍDOVÁ
V REVOLUCI
LAD. HINDL 1926/5.45

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-18156
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska Jarmila a Jaroslav Smržovi

Autor: Vladimír Štrupl, 22.10.2016
Umístění: Praha 9, Zákostelní 5/666
Nápis:
V tomto domě žili
obětaví členové sokolského odboje
Jarmila a Jaroslav
SMRŽOVI
spolupracovníci výsadku
ANTHROPOID.
Popraveni nacisty 24.10.1942
v Mauthausenu.
Poznámka:

Pamětní deska slavnostně odhalena 22.10.2016.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl