Praha 9

Čakovická, Českobrodská, Českomoravská, Drahobejlova, Freyova, K Šafránce, K Žižkovu, Ke Klíčovu, Klečákova, Kolbenova, Krátkého, Modrého, Moravcových, Na Břehu, Na Harfě, Na Obrátce, Na Proseku, Nad Klíčovem, náměstí Na Balabence, Pechmanových, Pod Balkánem, Pod Táborem, Poděbradská, Podnádražní, Poštovská, Prouzova, Smržových, Sokolovská, Strnadových, Svatošových, Špitálská, U Svobodárny, U Vysočanského pivovaru, Za Lidovým domem, Zákostelní

Památné místo Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 29.05.2016
Umístění: Praha 9, Freyova, roh ulic Sokolovská a Freyova, v parku u nákupního centra
Nápis:
(pomník vlevo)
KOLBEN

S ÚCTOU A PODĚKOVÁNÍM
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 A ČKD GROUP, A.S.


(deska na čelní straně pomníku vpravo)
ZAMĚSTNANCI VYSOČANSKÉHO ZÁVODU
ČESKOMORAVSKÝCH STROJÍREN
POPRAVENÍ - UMUČENÍ NEBO ZEMŘELÍ
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
1939-1945

ADAMEC FRANTIŠEK *1912
ADAMEC JAN *1904
DR. ING. BARTOŇ OLDŘICH *1897
BAUMGARTEN OTTO *1909
CAFOUREK ALOIS *1897
DOLEŽAL ANTONÍN *1888
DVOŘÁK ANTONÍN *1902
ING. FREUND LEO *1881
HAUKE FRANTIŠEK *1901
HAMPL BOHUMIL *1906
HLÁVKA RUDOLF *1905
HOFMANN JOSEF *1899
HOLÁT VRATISLAV *1926
HRUBEC JAROSLAV *1918
HULÍNSKÝ JAROSLAV *1907
DR. ING. JOKL BRONISLAV *1896
KOČÁREK JOSEF *1911
KUBÁT VÁCLAV *1910
KUMŽÁK JAROSLAV *1912
MALÍK OLDŘICH *1909
HRÁZEK VÁCLAV *1918
PATRAS JOSEF *1914
PISKÁČEK JAROSLAV *1897
POLÍVKA VÁCLAV *1898
POSPÍŠIL FRANTIŠEK *1904
ING. ROUŠAR VOJTĚCH *1884
ŘEHÁČEK ALOIS *1912
SLOVAČÍK JOSEF *1904
SMITKA JAROSLAV *1914
TŮMA RUDOLF *1913
VANÍČKOVÁ ANNA *1915
VOJTÍŠEK JINDŘICH *1902
ŽÁK FRANTIŠEK *1906
ŽIŽKA FRANTIŠEK *1910

NEZAPOMENEME!
TEREZÍN BUCHENWALD OSWECZIM DACHAU

(deska na pravé straně pomníku)
ZAMĚSTNANCI VYSOČANSKÉHO ZÁVODU
ČESKOMORAVSKÝCH STROJÍREN
PADLÍ V REVOLUČNÍCH BOJÍCH
V KVĚTNU 1945

ANTOŠ JIŘÍ *1922
BRŮŽEK OTTO *1909
DERFL KAREL *1914
DVOŘÁK JAROSLAV *1920
FOREJT BOHUMIL *1912
GOTTVALD TOMÁŠ *1906
HAVLÍČEK KAREL *1924
HEJLA OLDŘICH *1910
HNILIČKA JOSEF *1886
HOFFMANN JIŘÍ *1924
HOVORKA MIROSLAV *1907
HUNĚK RUDOLF *1905
CHROUST ALOIS *1915
JIRÁK JOSEF *1923
KLOMÍNEK JAN *1889
KOZICKÝ ADOLF *1902
KRACÍK JAROSLAV *1907
KRÁTKÝ MIROSLAV *1923
KREJČÍK FRANTIŠEK *1921
ČECH JOSEF *1911 LETEC +1942
LAXA FRANTIŠEK *1921
LOUŽECKÝ RODOSLAV *1925
MACHÁČEK FRANTIŠEK *1922
MIKEŠ JIŘÍ *1905
NÝVLT KAREL *1902
PAŘÍK JAROSLAV *1918
PELEŠKA KAREL *1914
POKORNÝ KAREL *1926
PŘEVRÁTIL RICHARD *1910
RICHTER LADISLAV *1922
ROSENKRANZ MIROSLAV *1924
SCHNÁBL KAREL *1910
ING. SRNEC ANTONÍN *1902
STANISLAV JAROSLAV *1910
ŠTĚPÁNEK FRANTIŠEK *1903
ŠULC SVATOBOR *1926
VÁVRA LADISLAV *1925
VODIČKA ALOIS *1905
JEŘÁBEK JAN *1919 LETEC +1942
KOREŠ JOSEF *1917 PARTYZÁN +1944
HOUŠKA KAREL *1924
PADLI – ABYCHOM ŽILI
5. KVĚTEN 1945

(deska na levé straně pomníku)
NA VĚČNOU PAMĚŤ
OBĚTEM NÁRODNÍHO ODBOJE PROTI FAŠISMU
1939 – 1945
EMIL UHER – STÁR 39 LET, POPRAVEN R. 1942 V BERLÍNĚ
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI R. 1945
POLOŽILI SVŮJ ŽIVOT ZA VLAST:
VÁCLAV LUDWICH – STÁR 40 LET.
ANTONÍN VANĚČKA – STÁR 42 LET.
VAŠE OBĚTI NEBYLY MARNÉ,
PRAVDA ZVÍTĚZILA!

(nápis na levé straně pomníku)
ING. DR. H.C.
EMIL KOLBEN
PRŮMYSLNÍK
1.11.1862
STRANČICE
3.7.1943
GHETTO TEREZÍN
Poznámka:

Celé památné místo: CZE0009-42561 tvoří pomník Emila Kolbena, malá pamětní deska na pomníku: CZE0009-42562, velká pamětní deska popraveným a umučeným: CZE0009-42563, velká pamětní deska padlým v květnu 1945: CZE0009-42564. Dvě velké pamětní desky přenesené z ohradní zdi z ul. Kolbenova a jedna malá deska, která byla demontována ze Spalovny Vysočany, v době kdy ustoupila budování bytového komplexu Nová Harfa.

Pomník k uctění památky průmyslníka Emila Kolbena byl slavnostně odhalen 10. září 2014 za přítomnosti starosty Městské části Praha 9 Ing. Jana Jarolíma a paní Andreé Kolbenové. Osobnost Emila Kolbena je osobností s nepopiratelným historickým významem. Tento muž stál u zrodu a rozvoje jednoho ze dvou největších strojírenských podniků první poloviny dvacátého století v Československu – koncernu ČKD, který sídlil a dodnes sídlí v Praze 9. Součástí pomníku je rovněž důstojné umístění pamětních desek obětí 2. světové války z řad zaměstnanců ČKD, které se donedávna nacházely na nedůstojném a neudržovaném místě při vstupu do bývalé ČKD Elektrotechnika a jedna dokonce ve skladu ÚMČ Praha 9.
Autorem pomníku je Ing. arch. Lukáš Velíšek. Dílo vychází z dobové fotografie z roku 1889, která zachycuje mladého Kolbena s jeho spolupracovníky. Pomník sestává z pěti postav ve zhruba životní velikosti. Pozadí je tvořeno z mléčného skla, které bude v noci nasvíceno. Na betonovém pilíři jsou pak umístěny dvě pamětní desky obětem 2. sv. války.
(zdroj: http://www.praha9.cz )

Emil Kolben byl jeden z nejvýznačnějších českých elektrotechniků a podnikatelů, zakladatel továrny Kolben a spol. a generální ředitel a hlavní akcionář Českomoravské-Kolben-Daněk (ČKD). Od podzimu 1938 mnoho lidí doporučovalo Kolbenovi emigraci, on však odmítal. Jeho syn Hanuš a mladší dcera Lilly s rodinami nechtěli otce opustit, jen starší Greta s rodinou emigrovala v květnu 1939 do Anglie.
Po vzniku protektorátu Čechy a Morava musel Kolben pro svůj židovský původ nejprve odejít z ČKD a prodat své podíly v Káblovce a v Elektroizolační společnosti. V srpnu 1940 zemřela jeho žena Malvína. V roce 1942 byl zatčen a deportován jeho zeť Vilém Lieder-Kolben a dva vnuci. Dne 6. června 1943 byl ve věku 80 let deportován také Emil Kolben spolu se synem Hanušem a vnukem Jindřichem do koncentračního tábora Terezín. Ačkoliv pro něj protektorátní vláda žádala o výjimku, ta mu nebyla udělena. Emil Kolben zemřel 3. července 1943 ve věku 80 let v Podmokelských kasárnách. Podle svědectví vnuka Jindřicha měl u sebe kromě pár osobních věcí kufřík se 180 akciemi ČKD.
Ve Strančicích stojí dodnes Kolbenův rodný dům.
Podle Emila Kolbena se dnes nazývá stanice pražského metra (linky B) Kolbenova ve Vysočanech, kde byla umístěna i jeho busta, kterou však neznámí pachatelé odcizili koncem července 2013. Ulice ve Vysočanech, která vede podél plochy, na níž stávala Kolbenova továrna, byla po roce 1989 přejmenována na Kolbenovu.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Kolben )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0009-42561, dle seznamu
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 09.03.2013
Umístění: Praha 9, K Šafránce, Střížkov, park
Nápis:
NA PAMĚŤ OBĚTÍ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY,
POLITICKÝCH VĚZŇŮ,
REVOLUČNÍCH BOJOVNÍKŮ
A PADLÝCH PŘI NÁLETU,
KTEŘÍ OBĚTOVALI
SVÉ ŽIVOTY
ZA OSVOBOZENÍ VLAST.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-18143
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník Emil Zátopek

Autor: Marek Skýpala, 06.05.2019
Umístění: Praha 9, K Žižkovu, socha v parčíku při vjezdu do Sazky.
Nápis:
Emil Zátopek
Poznámka:

Emil Zátopek (1922-2000) byl čs. důstojníkem.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.01'' E14°29'45.32''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem Pražského povstání

Autor: Pavel Šmejkal, 08.05.2021
Umístění: Praha 9, K Žižkovu
Nápis:
KREV VAŠE VSTŘIKLA OHNĚM DO VŠECH ŽIL
A NAPLNILA ZEM I JEJÍ LID AŽ PO KOŘENY SAMÉ.
VIDÍME JASNĚ VÁŠ ZÁŘÍCÍ CÍL,
VÁŠ ODKAZ SPLNÍME, SOUDRUZI PŘÍSAHÁME!
MIR. MACHÁČEK

KAREL SKALNÍK
*20.I.1902
+5.V.1945

FRANTIŠEK ŠIMONEK
*13.XII.1912
+ 5.V.1945

JAROSLAV ŠEFRÁNEK
*25.IV.1915
+7.V.1945

JOSEF TRAMPOTA
*7.II.1906
+7.V.1945
Poznámka:

Pomník je zde umístěn proto, že zde býval ústřední sklad družstva Bratrství, v němž všichni čtyři padlí muži pracovali. Proto jsou vzpomenuti i na pamětní desce padlých členů družstva Bratrství v Řásnovce 768/12. Jaroslav Šefránek je tam však uveden jako Šafránek.

Tesař Karel Skalník (nar. 20.1.1902), bydlel ve Vysočanech, Novovysočanské ulici 554/22. Dne 5. května byl na Krejcárku zasažen do obličeje pravděpodobně střelou dum-dum tak, že mu byla utržena pravá polovina hlavy. Po skončení bojů jej podle fotografie identifikovala družka Anna Znamenáčková. Je pohřben na čestném pohřebišti padlých barikádníků na Olšanech.

V Hloubětíně v přírodním parku Smetanka nedaleko čísla 10 padl závozník František Šimonek (nar. 13.12.1912), který bydlel v Libni, Českomoravské ulici 1602/11. Na pomníku je napsáno, že padl 5., ale smrtelný průstřel míchy utrpěl až o den později - 6. května. Pohřben je v rodinném hrobě na hřbitově v Hloubětíně. Jeho jméno je uvedeno i na pomníku padlých obránců Hloubětína, jenž je umístěn v parku mezi ulicemi V Humenci a V Novém Hloubětíně.

Soukromý úředník a četař aspirant v záloze Jaroslav Šefránek (nar. 23.4.1915) bydlel s manželkou Růženou ve Zbuzanech 55. Život položil v boji o německou vysílačku, která byla umístěna na Balkáně. Nepadl 7. května, jak je uvedeno na pomníku, ale již o den dříve. Byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 in memoriam. Vzpomenut je i na památníku padlých ve Zbuzanech. Pohřben je v rodinném hrobě na hřbitově v Ořechu.

Řidič Josef Trampota (nar. 7.3.1906) bydlel na Žižkově v Biskupcově ulici 1863/75 a zemřel 8. května v nemocnici na Vinohradech, když byl o den dříve na Kněžských Lukách v boji o německou vysílačku těžce zraněn. Byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 in memoriam.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0009-1816
Souřadnice: N50°5'59.51'' E14°29'52.61''
Pomník přidal: Pavel Šmejkal

Pamětní deska Hana Skálová

Autor: Vladimír Štrupl, 20.08.2006
Umístění: Praha 9, Ke Klíčovu 263/8
Nápis:
ZDE PADLA 6.5.1945
HANA SKÁLOVÁ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-18140
Souřadnice: N50°06'57.14'' E14°30'58.83''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vratislav Novák, 02.06.2015
Umístění: Praha 9, Klečákova, parčík vlevo za vrátnicí
Nápis:
OBĚTI NACISTICKÉ OKUPACE
1939 - 1945
JANOUŠEK VÁCLAV
JIRÁSEK ČENĚK
KUŽELKA VÁCLAV
RANOCHA RUDOLF
HUTZ ALFRED
ŠTERNOVÁ MILADA
BRENNER OSKAR
BURIAN JOSEF
DITTER JULIUS
EISENSTEIN JIŘÍ
EISENSTEIN OTTO
GOLDSTEIN ZDENĚK
HERMANN BEDŘ.
LEWIN JAKUB
NEUMANN OSKAR
RACZ LEO
STRICKER ALOIS
Poznámka:

pomník se nachází v areálu bývalého ČKD Kompresory


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0009-42571
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Josef Krátký

Autor: Vladimír Štrupl, 20.08.2006
Umístění: Praha 9, Kolbenova 804/30, Vysočany
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL, PRACOVAL A BYL ZATČEN
REDAKTOR ILLEGÁLNÍHO RUDÉHO PRÁVA
A VEDOUCÍ PODZEMNÍHO HNUTÍ,
JOSEF KRÁTKÝ
ZA TUTO ČINNOST BYL POPRAVEN
DNE 12. ZÁŘÍ 1944 V MNICHOVĚ.
NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-18153
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 20.08.2006
Umístění: Praha 9, Kolbenova 159/5, Vysočany, vlevo od vjezdu
Nápis:
ZAMĚSTNANCI VYSOČANSKÉHO ZÁVODU ČESKOMORAVSKÝCH STROJÍREN POPRAVENÍ - UMUČENÍ NEBO ZEMŘELÍ V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH 1939-1945

ADAMEC FRANTIŠEK * 1912, ADAMEC JAN * 1904, DR. ING. BARTOŇ OLDŘICH * 1897, BAUMGARTEN OTTO * 1909, CAFOUREK ALOIS * 1897, DOLEŽAL ANTONÍN * 1888, DVOŘÁK ANTONÍN * 1902, ING. FREUND LEO * 1881, HAUKE FRANTIŠEK * 1901, HAMPL BOHUMIL * 1906, HLÁVKA RUDOLF * 1905, HOFMANN JOSEF * 1899, HOLÁT VRATISLAV * 1926, HRUBEC JAROSLAV * 1918, HULÍNSKÝ JAROSLAV * 1907, DR. ING. JOKL BRONISLAV * 1896, KOČÁREK JOSEF * 1911, KUBÁT VÁCLAV * 1910, KUMŽÁK JAROSLAV * 1912, MALÍK OLDŘICH * 1909, HRÁZEK VÁCLAV * 1918, PATRAS JOSEF * 1914, PISKÁČEK JAROSLAV * 1897, POLÍVKA VÁCLAV * 1898, POSPÍŠIL FRANTIŠEK * 1904, ING. ROUŠAR VOJTĚCH * 1884, ŘEHÁČEK ALOIS * 1912, SLOVAČÍK JOSEF * 1904, SMITKA JAROSLAV * 1914, TŮMA RUDOLF * 1913, VANÍČKOVÁ ANNA * 1915, VOJTÍŠEK JINDŘICH * 1902, ŽÁK FRANTIŠEK * 1906, ŽIŽKA FRANTIŠEK * 1910

NEZAPOMENEME! TEREZÍN, BUCHENWALD, OSWECZIM, DACHAU


ZAMĚSTNANCI VYSOČANSKÉHO ZÁVODU ČESKOMORAVSKÝCH STROJÍREN PADLÍ V REVOLUČNÍCH BOJÍCH V KVĚTNU 1945

ANTOŠ JIŘÍ * 1922, BRŮŽEK OTTO * 1909, DERFL KAREL * 1914, DVOŘÁK JAROSLAV * 1920, FOREJT BOHUMIL * 1912, GOTTVALD TOMÁŠ * 1906, HAVLÍČEK KAREL * 1924, HEJLA OLDŘICH * 1910, HNILIČKA JOSEF * 1886, HOFFMANN JIŘÍ * 1924, HOVORKA MIROSLAV * 1907, HUNĚK RUDOLF * 1905, CHROUST ALOIS * 1915, JIRÁK JOSEF * 1923, KLOMÍNEK JAN * 1889, KOZICKÝ ADOLF * 1902, KRACÍK JAROSLAV * 1907, KRÁTKÝ MIROSLAV * 1923, KREJČÍK FRANTIŠEK * 1921, ČECH JOSEF * 1911 LETEC + 1942, LAXA FRANTIŠEK * 1921, LOUŽECKÝ RODOSLAV * 1925, MACHÁČEK FRANTIŠEK * 1922, MIKEŠ JIŘÍ * 1905, NÝVLT KAREL * 1902, PAŘÍK JAROSLAV * 1918, PELEŠKA KAREL * 1914, POKORNÝ KAREL * 1926, PŘEVRÁTIL RICHARD * 1910, RICHTER LADISLAV * 1922, ROSENKRANZ MIROSLAV * 1924, SCHNÁBL KAREL * 1910, ING. SRNEC ANTONÍN * 1902, STANISLAV JAROSLAV * 1910, ŠTĚPÁNEK FRANTIŠEK * 1903, ŠULC SVATOBOR * 1926, VÁVRA LADISLAV * 1925, VODIČKA ALOIS * 1905, JEŘÁBEK JAN * 1919 LETEC + 1942, KOREŠ JOSEF * 1917 PARTYZÁN + 1944, HOUŠKA KAREL * 1924
PADLI – ABYCHOM ŽILI
5. KVĚTEN 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-37046, CZE-0009-36864
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Emil Kolben

Autor: Vladimír Štrupl, 20.08.2006
Umístění: Praha 9, Kolbenova 159/5, Vysočany, vlevo od vjezdu
Nápis:
DR.H.C. ING. EMIL KOLBEN
* 1.11.1862 STRÁNČICE
+ 3.7.1943 KONCENTRAČNÍ TÁBOR TEREZÍN
ZAKLADATEL A ŘEDITEL FIRMY KOLBEN A CO.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-36863
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 20.08.2006
Umístění: Praha 9, Kolbenova 761/8, Vysočany
Nápis:
OBĚTEM ZA SVOBODU,
DEMOKRACII A SOCIALISMUS
1939-1945

FIŠER JAROSLAV, FIŠER LADISLAV, FIŠER MILAN, GROSS EMIL, GROSSOVÁ EVA, GROSSOVÁ JARMILA, HARMÁČEK JOSEF, HOŘEJŠÍ JAN, HROMADA JAN, KREČ JINDŘICH, KULMON JOSEF, LUSTIG RUDOLF, LUSTIGOVÁ ANNA, LUSTIGOVÁ JARMILA, PELIKÁN BOHUSLAV, DR. PFEIFER JOSEF, PITAS BŘETISLAV, POKORNÝ FRANTIŠEK, RADIMSKÝ KAREL, REICHOVA RODINA, ROŽÁNEK FRANTIŠEK, SOUKUP JOSEF, STEINER RUDOLF S RODINOU, TAJBL VILÉM ML., VAŘEKA BEDŘICH, VĚTROVEC JINDŘICH, VYHNÁLEK ZDENĚK, WEILEROV RODINA

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE V PRAZE IX.
4.5.1947

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-18152
Pomník přidal: Vladimír Štrupl