Brno

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Josef Šlesinger, 14.09.2014
Umístění: Brno, Brno - Obřany; pomník stojí necelý 1km od Obřan, po levé straně silnice směrem na Bílovice nad Svitavou
Nápis:
chybí
Poznámka:

V roce 2013 byla provedena na náklady Četnické stanice Bílovice nad Svitavou o.s. kompletní obnova pietního místa a okolí.
Další foto v příloze - stav před obnovou.

Autory původního pomníku byli Mojmír Kysela st. a Jaroslav Klíma. Byly na něm nápisy "Tato cesta bylá úzká fašistům, když je po ní hnala Rudá armáda 26. IV. 1945" a stejný nápis v azbuce jako v Řečkovicích. (KVH Litobratřice)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: Josef Šlezinger

Pomník Leopold Šrom

Autor: Petr Vacek, 17.01.2010
Umístění: Brno, Brno – Chrlice, u silnice směr Modřice
Nápis:
IN MEMORIAM
LEOPOLD ŠROM
PPLK. LETECTVA PILOT ČSA
NOSITEL ŘÁDU RUDÉ HVĚZDY,
ŘÁDU SLOV. NÁR. POVSTÁNÍ I. TŘ.
6. VÁLEČNÝCH KŘÍŽŮ
A 3. MEDAILÍ ZA CHRABROST.
*8.9.1917 CHRLICE
LETADLO VZLÉTLO A UŽ NEPŘISTÁLO.
+11.10.1968 PRAHA – RUZYNĚ.

CYRANO:
... PŘIPRAVILI JSTE MNE O VAVŘÍNY A RŮŽE.
PŘESTO JE JEDNA VĚC, JIŽ SOTVA KDO VZÍT MŮŽE.
S NÍŽ DNES, AŽ SETMÍ SE BLANKYTNÁ OBLOHA,
HLUBOCE SMEKAJE PŘEDSTOUPÍM PŘED BOHA,
S TOU VĚCÍ BEZ POSKVRN A OBESTŘENOU TŘPYTEM
ŠEL JSEM VŽDY NAVZDOR VŠEM VPŘED S ČISTÝM ŠTÍTEM.

L. P. 1968.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavel Oršulík, 12.08.2008
Umístění: Brno, část Obřany, lesní cesta směr na Lesnou a Soběšice
Nápis:
Památce
ALOISE SCHAUMANNA
BERNARDA SRBY
a padlých vojínů ve světové válce
věnuje
FRANT. SCHAUMANN
a
MARIE
L.P.1918
Poznámka:

Pomník postaven obřanským rodákům v roce 1918 manželi Františkem a Marií Schaumannovými. Byl věnován rodičům manželů Schaumannových - František jej věnoval otci Aloisovi Schaumannovi, Marie (roz. Srbová) pak svému tatínkovi Bernardu Srbovi.
Dále je pomník dedikován padlým vojákům I. světové války.
Záznam o vysvěcení kříže z obřanské farní kroniky: „S povolením nejdůst. bisk. konsistoře čís. 3220 ze dne 27. června 1918 posvěcen nový kříž Františka a Marie Šaumanových čís. 8 z Obřan, na Soběšské"
Bernard Srba byl členem Obřanské Omladiny a zakladatelem obřanského sboru dobrovolných hasičů, jehož se stal i čestným členem. V kronice SDH Brno-Obřany je záznam o jeho pohřbu konaném 7.2.1915.
Pomník byl od r. 1956 opakovaně poničen (asi 4x), proto byla později z kříže preventivně sejmuta postava ukřižovaného Krista.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°14'25.4'' E16°38'12.5''
Pomník přidal: Pavel Oršulík
Doplnění informací: Petr Vachůt

Pomník Vlastislav Kroupa

Autor: David Kosina, 23.09.2016
Umístění: Brno, městská část Bosonohy, v lesíku cestou po žluté turistické značce ve směru do Kohoutovic, cca několik set metrů lesní cestou od posledních pan. domů sídliště
Nápis:
ZAKLADATELI ODDÍLU JUNÁKA V BRNĚ - LÍSKOVCI,
ORGANISÁTORU ODBOJE "HNUTÍ SLOVANSKÉ DOMOVINY",
ABITURIENTU OBCHODNÍ AKADEMIE
REDAKTORU LIDOVÝCH NOVIN,
VLASTISLAVU
KROUPOVI
NAROZENÉMU 3. BŘEZNA 1920 V BOSONOHÁCH
A POPRAVENÉMU VE VRATISLAVI 27. DUBNA 1944
ZA ILLEGÁLNÍ ČINNOST "H S D",
ZA PŘISPĚNÍ JEHO RODIČŮ, POSTAVILI TENTO POMNÍK
JUNÁCI ZE STARÉHO LÍSKOVCE.

ÚRYVEK Z JEHO POSLEDNÍHO DOPISU:
UMÍRÁM JAKO VOJÁK LEPŠÍHO ZÍTŘKA. LITUJI, ŽE
NEMÁM JEŠTĚ JEDEN ŽIVOT, KTERÝ BYCH MOHL
OBĚTOVAT SVÉ DRAHÉ VLASTI.
VRATISLAV 27. DUBNA 1944.
ČEST BUDIŽ JEHO PAMÁTCE!
Poznámka:

Pomník s mramorovou deskou byl odhalen v létě 1946.
V roce 1989 byla spolubojovníky V. Kroupy přidána malá bronzová deska s nápisem: "Aby živí nezapomněli a mrtvých nebylo zapomenuto. Věnují spolubojovníci. Odhaleno k 40. výročí V. Kroupy"
V roce 2003 zjištěno odcizení této bronzové desky.
(zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=417 , www.turistika.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-53429
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Brno - Špilberk, u vstupu do katakomb
Nápis:
ZDE BOJOVALI A UMÍRALI
PROTIFAŠISTIČTÍ BOJOVNÍCI
ZA SVOBODU ČLOVĚKA
1939 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-55047
Souřadnice: N49°11'40.24'' E16°36'4.18''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska polským odbojářům

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Brno - Špilberk, u vstupu do katakomb
Nápis:
W KAZAMATACH SZPILBERGU
V LATACH 1839 – 1848 CIERPIELI
CZOLOWI REWOLUCIONIŚCI POLSCY
WALCZACY
O NIEPODLEGLA I DEMÓKRATYCZNA POLSKE.

W LATYCH 1940 – 1944 WIEZNIENI TU BYLI
I MORDOWANI PRZEZ NIEMIECKICH FASZYSTÓW
BOJOWNICY POLSCY
CZEŚĆ ICH PAMIECI.

TABLICE TE WMUROWANO W R. 1960

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-55049
Souřadnice: N49°11'40.24'' E16°36'4.18''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska vojákům Rudé armády

Autor: Josef Šlesinger, 11.05.2014
Umístění: Brno, Brno -Soběšice (Brno-sever), v lese Rožence směrem k Řečkovicím
Nápis:
ZDE PADLI V KVĚTNU 1945
VOJÁCI RUDÉ ARMÁDY
Nikolaj Iljič TARASENKO
Sergej Bassareb MOLA
ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Po skončení války se do lesů kolem Soběšic vypravila komise zajišťující nevybuchlou munici a zbraně. Ve strži pod chatou Lovu Zdar byli nalezeni dva ruští vojáci, které jako jedny z mála známe jménem. Jedná se o poddůstojníka, 19ti letého Nikolaje Iljiče Tarasenka a Sergeje Bassareba Molu. Oba byli nejprve pohřbeni na místě a posléze převezeni na centrální pohřebiště do Řečkovic k zámku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°15'01.98'' E16°36'30.84''
Pomník přidal: Josef Šlesinger

Hrob rod. Jiránkova, kenotaf Jan Pulpytel

Autor: Petr Vacek, 07.08.2009
Umístění: Brno, Brno – Slatina, hřbitov
Nápis:
RODINA
JIRÁNKOVA

VLASTISLAV JIRÁNEK 17.IV.1923 – 13.II.1943 ZEMŘEL NÁSLEDKEM ÚTRAP VĚZENÍ PRO LÁSKU K VLASTI
MARIE JIRÁNKOVÁ 6.III.1893 – 1.VII.1942 POPRAVENA PRO ČINNOST V ODBOJI PROTI NĚMECKÝM OKUPANTŮM
JAN PULPYTEL 4.VII.1900 – 15.IX.1944 ŠTKP. ZAHRANIČNÍ ARMÁDY PADL ZA VLAST U DUKLY
Poznámka:

Půlpytel (Podhajský) Jan, kapitán pěchoty v zál. čs., osobní číslo Z; Z-10.500.138, nar. 4.7.1900, Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec, příslušník 3. čs. samostatná brigáda v SSSR, 5. pěší prapor. Odveden 9.7.1939, PL; Krakov a SV. Padl 13.9.1944, Karpaty, Zboiska. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°10'37.09'' E16°41'32.08''
Pomník přidal: Petr Vacek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Otto a Břetislav Kvarda

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Absolonova, Brno - Komín, hřbitov
Nápis:
OTTO KVARDA
*26.2.1899
JEHO SYN BŘETISLAV
*19.7.1929
RAGICKY ZAHYNULI DNE 26.4.
1945 PŘI OSVOBOZOVÁNÍ ŽABOVŘESK.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°13'21.58'' E16°33'29.66''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Ludvík Čoupek

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Absolonova, Brno - Komín, hřbitov
Nápis:
NA PAMĚŤ ČS. BOJOV-
NÍKA ZA SVOBODU A
PRÁVA LIDU.

LUDVÍK
ČOUPEK
ROLNÍK Z KOMÍNA
32-LETÝ, POPRAVEN
BYL 1.6.1942 NACISTY
V KOUNICOVÝCH
KOLEJÍCH.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°13'22.29'' E16°33'29.11''
Pomník přidal: Ivo Šťastný