á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Vlastislav Kroupa

* 3.3.1920 (Bosonohy)
† 27.4.1944 (Vratislav)

Byl redaktorem Lidových novin.

Vlastislav Kroupa se narodil jako syn malého řezníka, pocházel z dělnického prostředí. Otec byl levicového zaměření, což v mládí V. Kroupy přinášelo rodině značné problémy. Přesto se Vlastislav v 17 letech dostal na obchodní akademii do Brna. Od mládí je sečtělý, velmi se zajímá o základy a principy společnosti, ve které žije. Nejprve je pouze pasivním posluchačem na politických schůzích stran první republiky, později sám aktivně vystupuje v diskuzích.
V roce 1937 se s rodinou stěhuje kvůli malým výdělkům otce v rodných Bosonohách do vedlejší obce Starý Lískovec. Na obchodní akademii se setkává s Marxovým Komunistickým manifestem, čte Kapitál, zajímá se intenzivně o ekonomiku a politiku. Po Mnichovském diktátu v roce 1938 začíná velmi brzy uvažovat, jak se zapojit do boje proti fašismu. Zastává myšlenku, že spojené Slovanstvo je schopno s pomocí Sovětského svazu porazit německý i evropský fašismus. Několikrát se setkává se členy Junáka, snaží se své bojovné myšlenky prosadit tam. Neuspěje a tak zakládá vlastní organizaci, ve které si základní skupinka dává jméno "Slovanská obec práce". Zde prosazuje myšlenky novodobého panslavismu. Organizace se šíří v Brně a okolí, s pomocí jednoho spolužáka V. Kroupy se dostane až na Moravsko-budějovicko.
Během 3 let působení má hnutí přes 200 členů a dobrý konspirační systém. V roce 1941 se organizace přejmenovává na "Hnutí slovanské domoviny". Je plně řízeno myšlenkami Vlastislava Kroupy, krerý je vedoucí osobností hnutí. Organizace je však po čase zrazena konfidenty gestapa a dne 16.11.1942 je Kroupa zatčen a vězněn v Kounicových kolejích v Brně. Je tvrdě mučen, ale nikoho neprozradí. Stejně tak se chovají i někteří jeho zatčení druhové a také díky tomu trvá gestapu přes rok než případ uzavře. Podaří se mu zatknout jen 67 členů skupiny z celkových více než 200.
Dne 19. ledna 1944 je Vlastislav Kroupa postaven spolu se svými spolubojovníky před breslauský Volksgericht. Dostává nejvyšší trest. Dne 27. dubna 1944 je ve Vratislavi popraven.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=3524 , Zapadalo slunce nad Breslau naposledy, autor Josef Styx, nakladatelství Šimon Ryšavý, rok vydání 2011

VPM:
pomník - Brno, okres Brno - město
pomník - Brno, okres Brno - město
pomník - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.