Králíky

Pamětní deska Arnošt Hrad

Autor: Ing. František Jedlička, 04.05.2013
Umístění: Králíky, ve vchodě do pěchotního srubu KS 14 nad Vojenským muzeem
Nápis:
NEUSTOUPIL
V tomto pěchotním srubu ukončil dne 3. října svůj život
voják 12. roty IV. praporu 6. hraničářského pluku čs. armády
zástupce velitele objektu
četař Arnošt Hrad
Věčná čest jeho památce

V den 60. výročí jeho smrti
NGŠ AČR

Obnoveno nákladem
SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ČS. OPEVNĚNÍ, s.r.o.
Poznámka:

Četař Arnošt Hrad, 24 letý poddůstojník, rodák z Prahy, zástupce velitele pěchotního srubu S-14, se 3. října 1938 smrtelně zranil služební pistolí na protest proti předání našeho pohraničního opevnění německému velení bez boje podle podmínek mnichovského diktátu. Ve 23.20 hod. zemřel v nemocnici v Červené Vodě. U smrtelně zraněného četaře byly nalezeny 3 dopisy na rozloučenou (mamince, veliteli 12. roty a kamarádům, vojákům). Odhalení pamětní desky tomuto hrdinovi provedl Generální štáb České armády za účasti generálmajora Nekvasila, čestné jednotky, vojenské hudby, zástupců města Králíky a veřejnosti dne 2. 10. 1994. Dlouho zde však nevydržela a vandalové ji zničili. Proto byla znovuodhalena 2. 10. 1998 za přítomnosti Hradní stráže a mnoha čestných hostů - mezi nimiž byl i velitel vojska územní obrany generálmajor Petr Voznica a generálporučík Radovan Procházka. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

více informací viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Arnošt_Hrad


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5305-06981
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem nacismu

Autor: Jan Kincl, 04.05.2013
Umístění: Králíky, muzeum čs. opevnění z let 1935–38, pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“, podzemní část objektu
Nápis:
VRCHNÍ RESCIPIENT FS ANDRAŠKO KAREL +14.03.1939, TORUŇ, PODKARPATSKÁ RUS
DOZORCE FS BLECHA FRANTIŠEK +121.11.1938, NEMOCNICE PREŠOV, SLOVENSKO, PO ZRANĚNÍ U HIMU
DOZORCE FS ČECH FRANTIŠEK *21.10.1910, DOBŘINSKO +22.09.1938, LIPEŇ
VRCHNÍ RESCIPIENT CÚ ČEP VÁCLAV *15.08.1894, CHVALOVICE +23.09.1938, SRBSKÁ
DOZORCE FS DOSTÁL INOCENC *17.12.1910, MICHNOV +22.09.1938, LIPTÁŇ
DOZORCE FS HATIAR MIKULÁŠ +1939, SLOVENSKÝ STÁT
RESCIPIENT FS HOFÍREK VÍTĚZSLAV *30.06.1910, ŽIDENICE +22.09.1938, LIPTÁŇ
RESCIPIENT FS HOREHLEĎ ALOIS +25.05.1939, ALŽBETIN DVOR, SLOVENSKÝ STÁT
DOZORCE FS HORT JOSEF *1910, STUDNICE +26.11.1938, SINEVIRSKÁ POLJANA, PODPARPATSKÁ RUS
DOZORCE FS HOŠEK BOHUMIL *17.03.1910, HORNÍ KRČ +24.09.1938, NEMOCNICE FRÝDLANT, PO ZRANĚNÍ V SRBSKÉ 23.09.1938
DOZORCE FS HRDINA JOSEF +19.12.1938 SLANEC, SLOVENSKO
VRCHNÍ RESCIPIENT FS CHALOUPECKÝ +PRAVDĚPODOBNĚ BŘEZEN 1939, PODKARPATSKÁ RUS
RESCIPIENT FS CHRÁSTECKÝ JAN +14.03.1939, U UŽHORODU, PODKARPATSKÁ RUS
POMOCNÝ DOZORCE FS JOSIEK RUDOLF *02.12.1914, LYŽBICE +28.09.1938, U HORNÍCH LOMAN
RESCIPIENT FS KALOUŠEK FRANTIŠEK +18.11.1938, NEMOCNICE SVALAVA, PODKARPATSKÁ RUS, PO ZRANĚNÍ U GORONDY 15.11.1938
DOZORCE FS KARÁSEK FRANTIŠEK *27.01.1910, BOŽKOV +01.10.1938, NEMOCNICE V AŠI, PO ZRANĚNÍ U PLESNÉ 30.09.1938
DOZORCE FS KARBAN JAROSLAV *1913, KATOVICE +24.09.1938, U VÁPENNÉ
DOZORCE FS KLIMEŠ VÁCLAV *30.09.1913, VELKÝ ČÁKOV +22.09.1938, U OSADY TICHÁ
DOZORCE FS KLOUB JOSEF *11.07.1913, HŘEDLE +22.09.1938, VEJPRTY
VBRCHNÍ RESCIPIENT FS KOCOUREK MIROSLAV +16.03.1939, BUŠTYNA, PODKARPATSKÁ RUS

RESCIPIENT FS KOMÍNEK ADOLF *12.09.1892, MAJETÍN +13.10.1938, PRIBENÍK U KRÁĹOVSKÉHO CHLMCE, SLOVENSKO
DOZORCE FS KOSŤ IVAN *1911 SINEVIR, PODKARPATSKÁ RUS +05.11.1938, TORUŇ, PODKARPATSKÁ RUS
DOZORCE FS KOUBEK FRANTIŠEK *25.6.1908, TÝNEC NAD LABEM +26.09.1938, NEMOCNICE MOST, PO ZRANĚNÍ U MOLDAVY TÉHOŽ DNE
DOZORCE FS KOUDELKA FRANTIŠEK +18.11.1938, U UŽHORODU, PODKARPATSKÁ RUS
DOZORCE FS KOZEL VÁCLAV *24.10.1910, CITOLIBY +22.09.1938, DOLNÍ PODLUŽÍ
DOZORCE FS MAJZLÍK STANISLAV *1909, ČEJKOVICE +21.09.1938, NOVÉ VILÉMOVICE
RESCIPIENT CÚ MINAŘ JOSEF *16.10.1905, VÍTĚJEVES +27.09.1938, BROUMOV
DOZORCE FS NAVRÁTIL JOSEF *19.02.1908, SUDKOV +02.10.1938, NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, PO ZRANĚNÍ VE VRCHNÍ ORLICI 25.09.1938
DOZORCE FS NOVÁK JAROSLAV *08.04.1910, BZÍ +30.07.1938, U CETVIN
INSPEKTOR FS NOVÁK JOSEF *1898, SPOJILY +2.09.1938, VIDNAVA
DOZORCE FS OCZKO JOSEF *13.07.1913, JABLUNKOV +29.09.1938, U ŠVANCARY
DOZORCE FS OPOČENSKÝ FRANTIŠEK *06.09.1910, JABLONEC NAD NISOU +21.09.1938, PETŘÍKOVICE
DOZORCE FS PAVLIŠTA JOSEF *29.09.1904, MERKLOVICE +25.09.1938, ČERCHOV
DOZORCE FS POSPÍŠIL FRANTIŠEK *1914 +22.09.1938, VIDNAVA
DOZORCE FS RÖHRICH JOSEF *12.05.1912, ROZHOVICE +27.09.1938, U ČERNÉ ŘEKY
DOZORCE FS SETNIČKA KAREL *02.04.1908, OPATOV +1939, SLOVENSKÝ STÁT
VRCHNÍ RESCIPIENT FS SVOBODA LUDVÍK *06.04.1899, HORNÍ HEŘMANICE +22.09.1938, LIPTÁŇ
RESCIPIENT FS TEICHMAN JAN *25.03.1896, SVINIŠŤANY +22.09.1938, DOLNÍ PODLUŽÍ
RESCIPIENT FS TYŠER JOSEF *1893, JINDŘICHŮV HRADEC +6.01.1939, U ROZVEGOVA, PODKARPATSKÁ RUS
DOZORCE FS VOJTA JOSEF *27.02.1911, CHRUDIM +23.09.1938, SRBSKÁ
RESCIPIENT FS ZABILKA FRANTIŠEK *28.11.1890, CHOTÝČANY +25.09.1938, U SILICE, SLOVENSKO
Poznámka:

V Muzeu čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách je od listopadu letošního roku k vidění nová stálá expozice pod názvem FINANČNÍ STRÁŽ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 1918–1948.
Finanční stráž, jejímž prioritním úkolem byla již od dob Rakousko-Uherska ochrana zemských hranic, sehrála důležitou úlohu také v kritické době ohrožení republiky v předmnichovském období a někteří její příslušníci se později v období okupace zapojili do II. čs. odboje.
Samotná expozice popisuje osudy některých příslušníků této dnes již neexistující ozbrojené složky a je jedinečnou v celé České republice. Muzejní pracovníci ji v pevnosti připravovali ve spolupráci s pěti dalšími českými muzei a partnery ze Slovenska tři roky.
Expozici, která je umístěna v podzemní části objektu, dominují pamětní desky s jednačtyřiceti jmény zavražděných příslušníků FS nebo příslušníků padlých v bojích s henleinovci v roce 1938. Autorem desek, které zdobí plastika československého lva, je brněnský sochař Ondřej Štoček. Návštěvníci mají v expozici možnost seznámit se s historií pašeráctví na Králicku a s činností Finanční stráže v oblastech našeho někdejšího pohraničí. K vidění zde jsou zajímavé exponáty, např. výstroj a výzbroj příslušníků FS společně s technickými pomůckami, které jim usnadňovaly výkon služby. K netradičním vystaveným předmětům patří ukázky dobového kontrabandu, kolkované cigarety a tabák z II. světové války, originální sacharín a pašerácká obuv.
(zdroj http://cihelna.militaryclub.info/akce.htm)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Muzeum Arnošta Hrada

Autor: Jan Kincl, 04.05.2013
Umístění: Králíky, pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“, podzemí, muzeum čet. Arnošta Hrada
Nápis:
bez centrálního nápisu
Poznámka:

Na vývěskách jsou originální dokumenty k životu hrdiny, zástupce velitele objektu, čet. Arnošta Hrada

Četař Arnošt Hrad, zástupce velitele srubu a příslušník hraničářského pluku č. 6, při odstoupení pohraničních území Třetí říši odmítl odejít z objektu a spáchal sebevraždu zastřelením. Byl pohřben 10. října 1938 v Praze-Bohnicích.
Podle výpovědí pamětníků se pohřeb stal tichou demonstrací nesouhlasu s kapitulací. Je to nesmazatelná připomínka odhodlání tehdejších příslušníků armády bránit republiku s nasazením svých životů.

Muzeum čs. opevnění z let 1935-38
Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny"
Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" se nachází severně od města Králíky u obce Prostřední Lipka. Objekt je přirozeným centrem KPO a tradičním místem konání bojových ukázek známých pod názvem "CIHELNA".
Stručný popis a historie objektu
Pěchotní srub K-S 14 představuje samostatný objekt v nejsilnějším a nejodolnějším provedení. Jde o oboustranný dvoukřídlý dvouzvonový objekt ve III. stupni odolnosti. Betonován byl ve dnech 29 září až 8 října 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 2110 m3 betonu. Osádku objektu mělo tvořit 43 mužů. Pěchotní srub K-S 14 se stal známým díky dvěma skutečnostem. Při evakuaci a vyklízení objektu se zde v noci 3. října 1938 smrtelně postřelil četař Arnošt Hrad, příslušník osádky objektu. Je to nesmazatelná připomínka odhodlání tehdejších příslušníků armády bránit republiku s nasazením svých životů. Druhou zajímavostí je skutečnost, že právě na tomto objektu probíhaly v říjnu roku 1940 rozsáhlé zkoušky zbraní, vnitřního zařízení a rozsáhlé postřelování. Němečtí odborníci zde zkoušeli především palby z pevnostního kanónu vz. 36, pevnostního minometu vz. 38 a minometu pro pancéřový zvon. Jde se vší pravděpodobností o nejrozsáhlejší zkoušky kompletního sortimentu pevnostních pěchotních zbraní, provedené na našem území německou armádou. Při zkušebním postřelování objektu různými zbraněmi, a to až do ráže 21 cm, došlo ke značnému poškození stavby, střílen i zbraní, přesto však objekt představoval jeden z nejzachovalejších srubů v oblasti ŽSV III. V 50 letech minulého století však přičiněním n. p. Kovošrot přišel o oba své pancéřové zvony a v pozdějších letech byl několikrát upravován pro různé účely.
Výzbroj objektu
Pravá i levá střelecká místnost srubu byly vyzbrojeny shodně protitankovým kanonem vz. 36 spřaženým s těžkým kulometem vz. 37 a dvojčetem těžkých kulometů vz. 37. Pod pravou střeleckou místností se v dolním patře objektu nachází střelecká místnost určená pro pevnostní minomet vz. 38. Obranu týlu srubu zajišťovaly čtyři lehké kulomety vz. 26. Stejnou zbraní byl vyzbrojen pravý pancéřový pěchotní zvon, levý byl určen pro těžký kulomet vz. 37.
Současnost objektu a expozice
Dne 2. října 1994 byla na objektu za účasti nejvyšších představitelů armády odhalena pamětní deska četaři Arnoštu Hradovi. Srub samotný byl vyčištěn a v současnosti probíhají postupné konzervační a rekonstrukční práce. Uvnitř objektu bylo občanským sdružením zřízeno muzeum čs. opevnění a byly instalovány stálé expozice věnované jeho výstavbě, vzniku Československa v roce 1918, Československým legiím, Čs. armádě v roce 1938 a četaři Arnoštu Hradovi, kterému zde byla v roce 2007 odhalena busta od sochaře O. Štočka. Budují se další expozice k tématům z vojenské historie a dějin Králicka. V okolí objektu je obnovován překážkový systém. Expozice a srub je spravován Sekcí K-S 14 Králíky Vojensko - historického klubu ERIKA Brno.

Expozice o vývoji čs. armády v Muzeu K-S 14 "U cihelny".
Provozní doba a kontaktní adresa
Otevřeno pro veřejnost víkendy a státní svátky od 9.00 do 18.00 (změna vyhrazena), mimo provozní dobu větší skupiny či zájezdy lze provést po telefonické dohodě.
Kontakt: Muzeum čs. opevnění, Pěchotní srub K-S 14 Velké náměstí 354, 561 69 Králíky
telefon ředitel: +420 603 517 932
telefon průvodci: +420 776 354 389
Přístupové trasy
Vlakem do zastávky Prostřední Lipka (trať Dolní Lipka - Hanušovice), odtud asi 300 metrů pěšky po silnici směrem na Králíky. Pěšky lze zvolit ještě trasu po silnici z Králík směrem na Prostřední Lipku, kde asi po 1 km chůze z náměstí odbočuje za komplexem Vojenského muzea Králíky cesta vlevo k objektu K-S 14. Pro dopravu automobilem platí stejné přístupové trasy.
(zdroj http://www.orlicko.cz/Index.php?IdS=31)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Lukáš Král, archiv
Umístění: Králíky, Hluboká, pod kostelem
Nápis:
DIE
HEIMAT
UNSERE
HELDEN
Poznámka:

Vztyčen byl 26. srpna 1923 na paměť více než stovky padlých občanů v 1. světové válce v Niedergasse (dnešní Hluboká ulice). Pomník byl zničen po roce 1945. V nedávné době byl objeven při zemních pracích nedaleko svého bývalého stanoviště – dnes tam stojí statue sv. Jana Nepomuckého. Vůle vyzvednout ho a obnovit zatím nebyla. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'05.18'' E16°45'30.68''
Pomník přidal: Lukáš Král

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2007
Umístění: Králíky, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
ZDE SPÍ SVŮJ VĚČNÝ SEN
4 HRDINOVÉ – RUDOARMĚJCI
PADLÍ V KVĚTNU 1945
ZA SVOBODU
ČESKOSLOVENSKA
Poznámka:

Při osvobození Králík Rudou armádou v květnu 1945 došlo v lesích na králickém katastru u Dolní Lipky ke srážce. Padli 3 příslušníci Rudé armády a 1 zemřel na následky automobilového neštěstí. Velitelství Rudé armády dalo tyto padlé pohřbít jednotlivě, a sice na třech hřbitovech v samostatných hrobech a 1 na zahradě továrny tkalcovny hedvábí Steiner a Kober. MNV dal v roce 1946 připravit společný hrob všem čtyřem, dal postavit pomník a v zimě roku 1946 byla provedena exhumace a pohřbení v dnešním hrobě. Žádným způsobem se však nedalo zjistit jména padlých rudoarmějců. (zápis z Kulturního zpravodaje města Králíky, květen 1973)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5305-06950
Souřadnice: N50°04'54.55'' E16°45'00.25''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Paul Lachnit

Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2007
Umístění: Králíky, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Hier Ruhr
unser unvergesslicher
Gatte und Vater
Paul Lachnit
Gefr. Jägerb.
*1906 +1944.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°04'54.76'' E16°45'01.19''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Julius Ortner

Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2007
Umístění: Králíky, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Hier ruht in Gott
unser innigstgeliebter Sohn
Dr. Julius Ortner
k. k. Assistenarzt i. d. Res.
gest im Weltkriege
in treuer Pflichtenfüllung
zu Grosswardein.
am 17. Juli 1916
im 27. Lebensjahre.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°04'54.75'' E16°45'01.62''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Leo Huber

Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2007
Umístění: Králíky, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Leo Huber
k. u. k. Oberleutnant
des eisernen Kronenordens III. Klass,
Militär – Verdienstkreuzes, beide mit
der Kriegsdekoration etc. etc.
Geb. 11/6.1894. fand am 16/6.1918 bei
Asiago Italien den Heldentod.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°04'54.01'' E16°45'04.99''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Josef Sündermann

Autor: Petr Fiebiger, 18.01.2015
Umístění: Králíky, Hřbitovní, na místním hřbitově
Nápis:
Josef Sündermann
gest. 8/10. 1915, in Karlstadt (Kroatien).
im 23. Lebensjahre.
Ruhet in Frieden!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°04'53.61'' E16°45'03.13'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka