á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

pom. dozorce Josef Oczko

* 13.7.1913 (Jablunkov)
† 29.9.1938 (Švarcava)

Josef Oczko se narodil 13. července 1913 v Jablunkově - Bělé čp. 28. Absolvoval 5 tříd polské a 3 třídy české obecné a měšťanské školy v Jablunkově. V letech 1935 - 1937 sloužil v československé armádě. Dne 19. dubna 1938 byl rozhodnutím Zemského finančního ředitelství v Praze přijat za pomocného dozorce finanční stráže ve Švarcavě. Následně 30. dubna 1938 obdržel v Domažlicích jmenovací dekret příslušníka Stráže obrany státu (SOS). Dne 29. 9. 1938 v ranních hodinách byla německým teroristickým komandem sudetoněmeckého Freikorpsu v lese u obce Švarcava na území ČSR přepadeno družstvo SOS. Josef Oczko byl zastřelen na kraji lesa při hlídkové činnosti, kterou prováděl s dozorcem Finanční stráže Stanislavem Paroubkem. Podle svědectví dozorce Finanční stráže Antonína Raise, velitele družstva SOS, bylo po setmění mrtvé tělo Josefa Oczka odtaženo do obce Švarcava, obsazené tehdy henleinovci. Druhý den - 30. 9. 1938 byly jeho ostatky převezeny rolníkem Lamplem ze Švarcavy na povozu do márnice v obci Rybník. Josef Oczko byl pohřben v Jablunkově dne 2. 10. 1938. Těsně po válce mu byl ve Švarcavě z iniciativy jeho spolubojovníků z bývalé jednotky SOS (9. Prapor SOS Domažlice) postaven pomníček.

Zdroje (mimo informací z desek):
MAJER Petr: Museli zemřít? Příběhy psané krví. Sdružení pro rozvoj Třinecka a Jablunkovska, Ostrava 2017.

VPM:
pamětní deska - Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
pamětní deska - Králíky, okres Ústí nad Orlicí
pomník - Rybník, okres Domažlice


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.