á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

dozorčí pohraniční fin stráže Stanislav Majzlík

* 21.4.1909 (Uhelná, okr. Šumperk)
† 21.9.1938 (Nové Vilémovice, okr. Šumperk)

Oddělení fin. stráže v Nových Vilémovicích u Javorníku v okrese Jeseník bylo umístěno v domku čp. 46 v dolní části obce. Čtyři finančníci byli ubytováni v podnájmu u německých rodin, ostatní bydleli přímo v budově oddělení, která tak sloužila i jako kasárna. Dne 22. září se místní henleinovci rozhodli odzbrojit místní posádku finanční stráže. V obecní kronice byly popsány okolnosti přepadu oddělení: „Při odzbrojení se ve zdejší obci u budovy kasáren čp. 46 odehrál urputný boj. Financi byli dobře vyzbrojeni puškami, revolvery a ručními granáty. Tři ze zdejších obyvatel byli těžce zraněni a museli být dopraveni do nemocnice.“ Posádka šesti přítomných finančníků se nakonec vzdala přesile. Hluk boje přilákal množství zvědavců a po obsazení oddělení fin. stráže se shromáždil v dolní části Nových Vilémovic početný dav. Po prohledání budovy henleinovci zjistili, že část místní posádky chybí a vydali se je hledat do soukromých bytů. Tak byl ve středu obce v blízkosti křižovatky obklíčen a bezvýsledně prohledán dům Menzelových, kde v podnájmu bydlel dozorce Budín. Poté se ozbrojený dav vydal směrem ke státní hranici. Po několika stech metrech se povstalci střetli s hlídkou finančníků Gebauera a Majzlíka ze sousedního oddělení Švarcberg, kteří netušili, že jejich kolegové z Nových Vilémovic byli právě zajati. Henleinovci, kteří byli ve velké přesile, se rozvinuli a snažili se finančníky přimět, aby se vzdali. Křičeli na ně, že posádka Vilémovic je již odzbrojena; Gebauer s Majzlíkem to zřejmě považovali za lest a odmítali se vzdát. Ve velmi vypjaté situaci zazněl výstřel, zřejmě ze strany napadených. Němci odpověděli salvou; jedna z kulek smrtelně zranila doz. Stanislava Majzlíka. V nastalém zmatku se druhému členu hlídky podařilo uprchnout.
Tělo mrtvého bylo nejdřív dopraveno do místní márnice. Následující den, 23. září, však byla vyhlášena mobilizace a většina německých obyvatel Vilémovic z obav před represemi za zabití příslušníka finanční stráže uprchla přes hranice. Kompromitující tělo „nešťastného finance“ bylo odvlečeno a zahrabáno v lese. Teprve po okupaci čsl. pohraničí Německem v říjnu 1938 byly Majzlíkovy ostatky vykopány a pohřbeny na obecním hřbitově. Po válce bylo tělo znovu exhumováno a pohřbeno s vojenskými poctami. K slavnostnímu odhalení desky na místě tragédie došlo za hojné účasti příslušníků fin. stráže i široké veřejnosti dne 19. září 1948.

Podle několika historických zdrojů St. Majzlík zemřel o den později, 22. září 1938 (zdroj: Miroslav Trávníček)

Zdroje (mimo informací z desek):
http://codyprint.cz/padli/mor/mor06.html
portál CEVH MO ČR

VPM:
hrob - Nové Vilémovice, okres Jeseník
památník - Hrabyně, okres Opava
pamětní deska - Králíky, okres Ústí nad Orlicí
pomník - Nové Vilémovice, okres Jeseník


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.