Praha 3

Pamětní deska Oběti 2. světové války

Autor: Tomáš Sehnalík, 02.02.2012
Umístění: Praha 3, Seifertova 823/9
Nápis:
ZDE PADL 5.5.1945
NEZNÁMÝ BOJOVNÍK
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-21521
Pomník přidal: Tomáš Sehnalík

Pamětní deska František Kubla

Autor: Josef Kareš, 15.04.2011
Umístění: Praha 3, Seifertova 30/623, Žižkov
Nápis:
ZDE PADL 5. 5. 1945
FRANTIŠEK KUBLA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-20819
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Miroslav Šlajer

Autor: Josef Kareš, 08.05.2011
Umístění: Praha 3, Seifertova 21/988
Nápis:
ZDE PADL 7.5.1945
MILOSLAV
ŠLAJER
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20822
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní tabule Jaroslav Seifert

Autor: Jiří Padevět, 18.01.2022
Umístění: Praha 3, Seifertova 1042/14
Nápis:
Jaroslav Seifert
(1901 - 1986)
Český básník, spisovatel, novinář a překladatel, žižkovský rodák.
Člen avantgardního uměleckého sdružení Devětsil,
jeden z prvních signatářů Charty 77.
Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984).

Název ulice od roku 1990. Původní stará olšanská silnice směřující k Olšanským hřbitovům,
nazývaná Umrlčí cesta, nesla od roku 1875 název Karlova, později též Lutherova a Kalininova.
Poznámka:

Jaroslav Seifert podepsal Chartu 77 v roce 1977 a komunistický režim okamžitě omezil jeho publikační možnosti.
(zdroj: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1114 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'4.92'' E14°26'48.91''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Weiglova

Autor: Jiří Padevět, 18.01.2022
Umístění: Praha 3, Seifertova 683/83, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
REGINA WEIGLOVÁ
NAR. 1886
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 8.9.1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽIL
KAREL WEIGL
NAR. 1920
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 8.9.1942
V MALÉM TROSTINCI
Poznámka:

Regina a Karel Weiglovi byli do Ghetta Terezín deportováni 3.8.1942 transportem AAw. Do Malého Trostince byli deportováni 8.9.1942 transportem Bk a zřejmě zavražděni bezprostředně po příjezdu. Z 1000 osob tohoto transportu se konce války dožili tři lidé.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/132056-regina-weiglova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/132037-karel-weigl/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°5'3.53'' E14°27'6.78''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Irma Finková

Autor: Jiří Padevět, 18.01.2022
Umístění: Praha 3, Seifertova 1042/14, v chodníku vpravo od vchodu u zdi domu
Nápis:
ZDE ŽILA
IRMA FINKOVÁ
NAR. 1883
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO MALÉHO TROSTINCE
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Irma Finková byla do Ghetta Terezín deportována 23.7.1942 transportem AAt. Do Malého Trostince byla deportována 25.8.1942 transportem Bc a nejspíše zavražděna bezprostředně po příjezdu. Z tohoto transportu se z 1000 deportovaných konce okupace dožil jediný člověk.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/83889-irma-finkova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'4.92'' E14°26'48.91''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Ryszard Siwiec

Autor: Vladimír Štrupl, 24.06.2017
Umístění: Praha 3, Siwiecova 2428/2, před budovou Ústavu pro studium totalitních režimů
Nápis:
(nápis na čele pomníku)
RYSZARD SIWIEC
1909-1968

VOJÁK AK - POLSKÉ
ZEMSKÉ ARMÁDY

UPÁLIL SE NA PROTEST
PROTI VSTUPU VOJSK
VARŠAVSKÉ SMLOUVY
NA ÚZEMÍ
ČESKOSLOVENSKA

VE JMÉNU PRAVDY
PŘINESL NEJVYŠŠÍ OBĚŤ

(nápis na levém boku)
RYSZARD SIWIEC
1909-1968

BYŁY ŻOŁNIERZ
ARMII KRAJOWEJ

W AKCIE SPRZECIWU
WOBEC WKROCZENIA WOJSK
UKŁADU WARSZAWSKIEGO
NA TERYTORYUM
CZECHOSŁOWACJI
DOKONAŁ SAMOSPALENIA.

W IMIĘ PRAWDY
ZŁOŻYŁ NAJWYŻSZĄ OFIARĘ

(nápis na pravém boku)
RYSZARD SIWIEC
1909-1968

POLISH HOME ARMY
SERVICEMAN

COMMITED A SUICIDE
BE THE ACT OF SELF-IMMOLATION
TO PROTEST AGAINST
THE WARSAW PACT
TROOPS INVASION
OF CZECHOSLOWAKIA.

SACRIFICIED HIS LIFE
IN THE NAME OF THE TRUTH
Poznámka:

V roce 2001 prezident ČR Václav Havel posmrtně vyznamenal R. Siwiece Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. stupně. Jeho rodina odmítla 4. září 2003 přijmout vyznamenání od polského prezidenta Aleksandra Kwaśniewského z postkomunistické strany Svaz demokratické levice. V roce 2006 byl R. Siwiec vyznamenán také slovenským prezidentem Ivanem Gašparovičem, a to Řádem bílého dvojkříže třetí třídy. V prosinci 2008 byla po Siwiecovi pojmenována ulice na pražském Žižkově, v níž má své sídlo Ústav pro studium totalitních režimů. V této ulici byl 20. srpna 2010 hrdinovi odhalen pomník, jehož autorem je polský umělec Marek Moderau.
Více informací zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Siwiec


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Anna Jirásková

Autor: Josef Kareš, 01.05.2011
Umístění: Praha 3, Slezská 1900/93, Vinohrady
Nápis:
ANIČKA JIRÁSKOVÁ
*24. SRPNA 1901
+23. ČERVNA 1942
POPRAVENA NACISTY
Poznámka:

Zde žila snacha spisovatele Aloise Jiráska, která byla popravena za spolupráci s Juliem Fučíkem a se členy Národně revolučního výboru inteligence.
Její byt se stal střediskem ilegálních schůzek a útočištěm pronásledovaných, J. Fučík se o ní zmiňuje ve své Reportáži psané na oprátce.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Josef Růžička a František Gajdicza

Autor: Josef Kareš, 25.05.2011
Umístění: Praha 3, Slezská 482/125, Vinohrady
Nápis:
ZDE PADLI V REVOLUČNÍM BOJI O PRAHU
DNE 5. KVĚTNA 1945
BOJUJÍCE BOK PO BOKU
ČECH JOSEF RŮŽIČKA
A
SLOVÁK FRANTIŠEK GAJDICZA
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20875
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Arpad a Wilma Hirschbergerovi

Autor: Josef Kareš, 09.10.2011
Umístění: Praha 3, Slezská 2210/128, Vinohrady, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
DR. ARPAD
HIRSCHBERGER
NAR. 1885
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 23.1.1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
WILMA
HIRSCHBERGEROVÁ
ROZ. RINDOVÁ
NAR. 1893
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 23.7.1943
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Kameny byly zřejmě později vyměněny za jiné, obdélníkového tvaru (foto 6. února 2019).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Josef Kareš
Doplnění informací: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Jiří Porteš