Praha 9

Pamětní deska rodina Piskáčkova a Anna Hrušková

Autor: Vladimír Štrupl, 22.10.2016
Umístění: Praha 9, Na Břehu 15/497
Nápis:
V tomto domě a ulici žili
obětaví členové sokolského odboje
Antonie, Jaroslav
a Miroslav PISKÁČKOVI
a
Anna
Hrušková
spolupracovníci výsadku
ANTHROPOID.
Popraveni nacisty 24.10.1942
v Mauthausenu.
Poznámka:

Pamětní deska slavnostně odhalena 22.10.2016.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 20.08.2006
Umístění: Praha 9, Na Harfě 253/5, Vysočany
Nápis:
VODIČKA JOSEF
*13.12.1897 ZATČEN 18.3.1941
ŠTRYCH VILÉM
*28.6.1903 ZATČEN 10.8.1941
POPRAVENI 13.1.1943 V BERLÍNĚ
Poznámka:

Vodička Josef: *13.12.1897 Svépravice. Pekař. 23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ) a 13.1.1943 v Berlíně – Plötzensee popraven.

Štrych Vilém: *28.6.1903 Meziříčko. Bednář. 23.9.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě a napomáhání nepříteli (odbojová skupina ilegální KSČ) a 13.1.1943 v Berlíně – Plötzensee popraven.

(zdroj: https://www.ustrcr.cz/uvod/popraveni-plotzensee/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-18159
Souřadnice: N50°6'11.62'' E14°30'6.4''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Archiv DPP, 24.04.2017
Umístění: Praha 9, Na Obrátce 16/102, v areálu tramvajové vozovny Hloubětín, veřejně nepřístupný
Nápis:
HRDINŮM VĚNUJÍ
ZAMĚSTNANCI VOZ. LIBEŇ
FRANTIŠEK MÜNZBERGR
*29.1.1898 +24.10.1942 MAUTHAUSEN
JAROSLAV POSPÍŠIL
*3.12.1904 +8.9.1943 CHARLOTTENBURG
EDUARD GRÖTZBACH
*28.5.1897 +5.5.1945 PRAHA
NEZAPOMENEME!
Poznámka:

Pomníček byl původně umístěn v tramvajové vozovně Libeň, zrušené v r. 1951 a nahrazené vozovnou Hloubětín.
V seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla – Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) je uveden Eduard Grätzbach, *18.9.1897, +5.5.1945, zřízenec Elektrických podniků, bydliště Praha VIII Libeň, Ronkova 2/1832, padl v Holešovicích ve Veletržní ulici. Je však pravděpodobné, že se jedná o stejnou osobu.
Fotografie laskavě poskytnuta pracovníky archivu Dopravního podniku hl. města Prahy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jiří Porteš, 07.06.2009
Umístění: Praha 9, Na Proseku, Prosek
Nápis:
OBĚTEM OBOU SVĚTOVÝCH VÁLEK,
NEZAPOMENENE,
SPB PROSEK 1960
1939 - 1945
V boji proti fašistickým okupantům
položili své životy občané Proseka.
František Ballík, Josef Borák, Jan Budka, Bohumil Hampl, Bedřich Hanzlík, Rudolf Hlávka, Václav Mavháček, Jiří Petřík, František Maršálek, Vavřinec Pásek, František Rod, Karel Ross, František Střihavka, Maria a Alois Šustovi

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-18142
Souřadnice: N50°06'58.6'' E14°29'39.9''
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jan Kincl, 11.12.2013
Umístění: Praha 9, Nad Klíčovem
Nápis:
SAJBL VILÉM
JIRÁČEK JOSEF
padli 6.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-18141
Souřadnice: N50°07'00.95'' E14°30'58.79''
Pomník přidal: Jan Kincl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Miloš Doležal, 26.01.2017
Umístění: Praha 9, náměstí Na Balabence, Libeň, park
Nápis:
ZDE PADLI V BOJI ZA VLAST
DNE 5.V.1945
FERDINAND VAJSAR, POLIC. STRÁŽMISTR
VICENC ČERMÁK, POLIC. STRÁŽMISTR
JOSEF VIMMER
ALOIS VODIČKA
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Vše se odehrálo u železničního náspu nad Turnovskou ulicí, přibližně zde - 50°6'6.3"N, 14°28'50.5"E.
Po válce byl pomníček byl přesunut o velký kus dále - na současné místo - náměstí Na Balabence.

Dne 5.5.1945 byli vysláni na průzkum do okolí hřiště Praga štábní strážmistr Ladislav Rmoutil strážmistr Vincenc Čermák, Ferdinand Vajsar s několika dobrovolníky.
Průzkumná mise se dostala do německých kleští. Z jedné strany se rozvinuli němečtí vojáci z transportu na nádraží Horní Libeň a z druhé strany na ně stříleli příslušníci obrněného vlaku na trati Libeň - Karlín.
Policisté s dobrovolníky (Josef Vimmer a Alois Vodička) se ukryli za kamenné sloupy železničního nadjezdu, kde se bránili do posledního náboje.
Poté byli zajati a vzápětí nacisty povražděni. Pouze strážmistr Rmoutil byl postřelen jen do ruky, svalil se z vysokého náspu, kde zůstal ležet a potom se odplížil do bezpečí.
(zdroj: Marek, Pejčoch, Plachý, Jakl, kniha Padli na barikádách, vydal VHU Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-18161
Pomník přidal: Josef Kareš
Doplnění informací: Tomáš Kejř
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 15.10.2011
Umístění: Praha 9, Pod Balkánem 599/2, Vysočany, budova školy
Nápis:
V KVĚTNOVÝCH DNECH
ZDE PADL
PRIMUS MAREČEK
1905 - 6.5.1945

V KVĚTNOVÝCH DNECH
ZDE PADL
BOHUMIL NOVOTNÝ
1901 - 5.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-18165
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 14.10.2008
Umístění: Praha 9, Pod Táborem
Nápis:
OBĚTEM VÁLKY 1914-1918
BALVÍN V.
BATULKA V.
BEZEMEK F.
BĚLOHRADSKÝ R.
BLAŽEK K.
DOLEJŠ V.
DOTLAČIL F.
DOTLAČIL J.
DRAHOKOUPIL AL.
FIŠER R.
FLORIAN F.
FLORIAN J.
HLINK ED.
HOFMAN F.
HOLAN F.
HOLEČEK J.
HRBEK V.
JIRÁK V.
JONÁŠ V.
KALAŠ I.
LUSTIG R.
MAREČEK J.
NOVÁK V.
PADEVĚT V.
REJHOLEC J.
REZEK J.
SCHÄFFER J.
SLÁDEK J.
SLADKOVSKÝ F.
SVOBODA BOH.
SANĚK A.
ŠAROCHA A.
ŠEBL F.
ŠIMÁNEK F.
ŠIMICE J.
ŠIMŮNEK F.
TRAMBA F.
URBAN EM.
VILÍMEK J.
ZALABÁK V.
ZDVIHAL K.
KADLEC O.
NOVÁK A.

VĚRNI ZŮSTANEME!
OBĚTEM VÁLKY R. 1938 - 1945 V HRDLOŘEZÍCH:
CHABEROVÁ EMILIE
GRÜNDLER JOS.
GÜTLING JOS.
POKORNÝ JOS.
BROUČEK JOS.
BROUČKOVÁ SL.
CINK FR.
DĚKANOVSKÝ ANT.
HOUŠKA KAR.
KREJČÍ FR.
LÍČENÍK MICH.
RON JOS.
ŠTAUD MIR.
ŠARŽE VÁC.
TIKAL JOS.
LADISLAV BĚTKA *1913 †1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-18136, CZE0009-37049
Souřadnice: N50°5'26.08'' E14°30'49.04''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Tomáš Sehnalík, 19.11.2010
Umístění: Praha 9, Poděbradská 88/55, Hloubětín
Nápis:
PADLÝM HRDINŮM NAŠEHO ZÁVODU
1939-1945
MARIE KOVÁRNÍKOVÁ
VLASTIMIL PANGRÁC
JOSEF ZDVÍHAL
NA VĚČNOU PAMĚŤ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-18137
Pomník přidal: Tomáš Sehnalík

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 16.07.2011
Umístění: Praha 9, Poděbradská 195/7, v budově podniku Barva - laky
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ NAŠICH SPOLUPRACOVNÍKŮ

OBĚTI PERSEKUCE
ČENĚK VÍTKOVSKÝ
* 17.8.1888 - + 24.6.1942
FRANTIŠEK ŠLECHTA
* 22.4.1912 - + 4.8.1942
OLDŘICH KLOUDA
* 15.4.1904 - + 25.4.1945
VÁCLAV KRAUS
*18.9.1905 - + 31.3.1943

OBĚTI NÁLETU 25.3.1945
LADISLAV VAJNAR
* 12.12.1919
JIŘÍ BERÁNEK
* 12.4.1920
ING. KVIDO KALLUS
* 1.8.1901
JOSEF SAMEK
* 11.1.1909
EMIL MALÝ
* 2.6.1901
FRANTIŠEK POSLUŠNÝ
* 31.8.1919
JOSEF SVOBODA
* 28.2.1913
MILAN SEDLÁČEK
* 9.12.1924

PADL V REVOLUCI
PETR MIKA
* 12.9.1900 - + 9.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0009-18139
Pomník přidal: Jiří Porteš