Praha 3

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 30.03.2006
Umístění: Praha 3, náměstí Winstona Churchila 1800/2, Dům odborů, uvnitř v budově
Nápis:
V LETECH 1939-1945
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
ZA SVOBODU REPUBLIKY
TITO ZAMĚSTNANCI
VŠEOBECNÉHO PENSIJNÍHO ÚSTAVU V PRAZE.

VÁCLAV BEJLEK, EDUARD BERNÁŠEK, VALERIE DEUTSCHOVÁ, MUDR. ARNOŠT ECKŠTEIN, VÁCLAV FIALA,JOSEF HRUBAN, ZDENĚK KOLÁŘ, HANA SPITZOVÁ, RNDR. JAROSLAV STRÁNSKÝ, JAROSLAV SUCHÁNEK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'04.34'' E14°26'33.46'' (vchod do budovy)
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Antonín Kamenický

Autor: Vladimír Štrupl, 30.03.2006
Umístění: Praha 3, náměstí Winstona Churchila 1938/4
Nápis:
DR. ANTONÍN KAMENICKÝ, N
AROZEN 29. ČERVENCE 1899,
ČLEN KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA,
VYNIKAJÍCÍ MARXISTICKÝ EKONOM,
UMUČEN NACISTY 21. BŘEZNA 1942
V MAUTHAUSENU.

POD JMÉNEM JAN ULRYCH
VÝZNAMNÝM DÍLEM
ZÁKLADY MARXISTICKÉ EKONOMIE
PŘISPĚL K ROZVOJI POKROKOVÉ ČESKÉ
NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VĚDY.
ČEST JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

Pocházel z rodiny řídícího učitele obecné školy v Sechmenicích u Opočna, v níž se 29. července 1899 narodil. Vystudoval obchodní akademii, při zaměstnání bankovního úředníka absolvoval gymnázium, studium a doktorát práv a naučil se německy, anglicky, francouzsky a rusky. Důvěrná znalost bankovního světa ho přivedla k napsání průkopnické knihy „Základy marxistické ekonomie“, kterou vydal v roce 1937 pod pseudonymem Jan Ulrych. Vlastenec a komunista a člověk neobvyklého nadání a vzdělání s čistým charakterem byl za aktivní odbojovou činnost umučen v Mauthausenu 21. března 1942.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'03.4'' E14°26'27.6''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jan Palach

Autor: Jiří Padevět, 18.01.2022
Umístění: Praha 3, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, vlevo ve dvoraně
Nápis:
PAMÁTCE
JANA PALACHA
11.8.1948 - 19.1.1969
Poznámka:

Pamětní deska byla odhalena 16. ledna 2019.
(zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-3-pametni-deska-janu-palachovi/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'2.78'' E14°26'28.34''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 30.03.2006
Umístění: Praha 3, Olšanská 54/3
Nápis:
PADLI, ABYCHOM MY ŽILI.
ZAMĚSTNANCI TESTŮ PRAHA-MĚSTO V DOBĚ OKUPACE A V KVĚTNOVÝCH REVOLUČNÍCH BOJÍCH.
OLDŘICH BERÁNEK + 14.II.1944
PETR BÍLEK + 7.V.1945
JAN HABRDA + 12.XI.1942
KAREL HUSPEKA + 2.V.1945
MATĚJ MACHAČKA + 5.V.1945
ANTONÍN PECHAR + 7.V.1945
KAREL SCHÜLLER + 6.V.1945
FRANTIŠEK ŠEBEK + 5.V.1945
FRANTIŠEK ŽELEZNÝ + 7.V.1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-38488
Souřadnice: N50°5'0.8'' E14°27'51.9''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Olga Bondyová

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Ondříčkova 20/2284, napravo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
OLGA BONDYOVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TREBLINCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kameny zmizelých - Aloisie Vesecká

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Ondříčkova 30/2379, napravo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
ALOISIE VESECKÁ
NAR. 1859
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Oběti 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 19.05.2011
Umístění: Praha 3, Orebitská 3/727, Žižkov
Nápis:
ZDE PADL 5.5.1945
NEZNÁMÝ
SLOVENSKÝ HRDINA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20848
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska František Řídký

Autor: Josef Kareš, 25.05.2011
Umístění: Praha 3, Písecká 2159/2, Vinohrady
Nápis:
OBČANE!
ZDE PADL 5.V.1945 HRDINNOU SMRTÍ
ŠKPT. FRANT. ŘÍDKÝ
RODÁK TŘEBOŇSKÝ,
OBĚTOVAV SVŮJ ŽIVOT ZA TVOU SVOBODU
NEZAPOMEŇ!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20877
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska rodina Fafkova

Autor: Josef Kareš, 25.09.2011
Umístění: Praha 3, Prokopova 216/4, Žižkov, v budově Českobratrského sboru
Nápis:
BOJ VÝBORNÝ
BOJOVAL JSEM ...
II.K.TIM.4.7.

PETR +1893
LIBOSLAVA
ROZ. JIRÁNKOVÁ *1892
RELA *1920
LIBOSLAVA * 1921
FAFKOVI
+ V MAUTHAUSENU
24.X.1942
PAMÁTCE
SVÝCH VĚRNÝCH ČLENŮ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník Jaroslav Hašek

Autor: Vladimír Štrupl, 30.08.2007
Umístění: Praha 3, Prokopovo náměstí
Nápis:
K POCTĚ JAROSLAVA HAŠKA
Poznámka:

Bronzová, svérázně pojatá jezdecká socha v kombinaci s bustou spisovatele Haška, která je na soklu, procházejícím hřbetem koně ve tvaru výčepního pultu. Autorem je Karel Nepraš. Zemřel však těsně před dokončením, takže bustu vytvořila dcera Karolina. Socha byla odhalena 5. října 2005, poblíž místa, kde Hašek bydlel v době, kdy psal první díl Osudů dobrého vojáka Švejka.
(Zdroj: www.pis.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'11.51'' E14°27'09.38''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl