Praha 7

Pamětní deska Den politických vězňů a plaketa Milada Horáková

Autor: Vladimír Štrupl, 09.05.2006
Umístění: Praha 7, Milady Horákové 691/2
Nápis:
Na desce:
27. ČERVEN DEN POLITICKÝCH VĚZŇŮ
SMUTNÉ VÝROČÍ POPRAVY JUDR. MILADY HORÁKOVÉ

Na plaketě:
MILADA HORÁKOVÁ
1901-1950

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Alžběta a Bedřich Sgalitzerovi

Autor: Vojtěch Stráník, 28.08.2014
Umístění: Praha 7, Milady Horákové 854/78, Bubeneč, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
ALŽBĚTA
SGALITZEROVÁ
NAR. 1909
DEPORTOVÁNA 1944
DO TEREZÍNA - MALÉ PEVNOSTI
ZAHYNULA 5.1.1945
TAMTÉŽ

ZDE ŽIL DR. ING. BEDŘICH
SGALITZER
NAR. 1886
DEPORTOVÁN 1944
DO TEREZÍNA - MALÉ PEVNOSTI
ZAVRAŽDĚN 1944
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°05'58.4'' E14°25'12.4''
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Kameny zmizelých - rodina Aschnerova

Autor: Vojtěch Stráník, 28.08.2014
Umístění: Praha 7, Milady Horákové 848/90, Bubeneč, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
ALICE ASCHNEROVÁ
NAR. 1896
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA
TAMTÉŽ

ZDE ŽIL
RICHARD ASCHNER
NAR. 1886
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN 1942
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°05'57.7'' E14°25'06.4''
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Kámen zmizelých - Emil Aschner

Autor: Vladimír Štrupl, 18.10.2018
Umístění: Praha 7, Milady Horákové 845/96, v chodníku, nalevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
EMIL ASCHNER
NAR. 1884
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Busta Mistr Jan Hus

Autor: Jiří Padevět, 06.09.2021
Umístění: Praha 7, Milady Horákové 399/27, ve výši prvního patra
Nápis:
U MISTRA JANA HUSI
PRAVDA VÍTĚZÍ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.93'' E14°25'45.72''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Robert a Gabriela Lašovi

Autor: Josef Kareš, 02.10.2011
Umístění: Praha 7, Na Maninách 1042/18, Holešovice, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
ROBERT LAŠ
NAR. 1895
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
GABRIELA LAŠOVÁ
NAR. 1895
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Josef Šabata

Autor: Vladimír Štrupl, 21.06.2005
Umístění: Praha 7, Na Ovčinách 440/2
Nápis:
ZDE PADL
V KVĚTNOVÝCH DNECH 1945
JOSEF ŠABATA
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18932
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 02.05.2005
Umístění: Praha 7, nábř. Kapitána Jaroše 1000/7, v budově ÚMČ Praha 7, napravo od vchodu
Nápis:
PADLI
ABYCHOM ŽILI
1939-1945

DR. ANT. HLAVATÝ
AUG. KOPAL
JOS. KOUDELA
VÁCL. LUBAS
OTA MLCH
PETR PALACKÝ
JOSEF ŠIMÁK
FRANT. VESELÝ

NEZAPOMENEME!
ÚRAZOVÁ POJIŠŤOVNA PRO ČECHY V PRAZE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-26547
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Gustav Zenker

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, Nad Královskou oborou 126/45
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
GUSTAV ZENKER
5.V.1945.
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:
Gustav Zenka, *3.10.1908, +5.5.1945 (jinde 6.5.), padl v Bubenči, u č. p. 126 nad Královskou oborou.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18962
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josefa Hloupová

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, Nad Královskou oborou 126/45
Nápis:
ZDE PADLA V KVĚTNOVÉ REVOLUCI
JOSEFA HLOUPOVÁ
NAR. 16.5.1895
ČEST JEJÍ PAMÁTCE
Poznámka:

Uvedena v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:
*16.3.1895, +6.5.1945, filmová střihačka, bydliště: Praha XIX, Nad Královskou oborou č. p. 126, ubita v bytě.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18928
Pomník přidal: Vladimír Štrupl