Praha 7

Argentinská, Bubenská, Bubenské nábřeží, Císařský ostrov, Dobrovského, Dukelských hrdinů, Farského, Františka Křížka, Heřmanova, Hlávkův most, ostrov Štvanice, Jablonského, Jankovcova, Komunardů, Korunovační, Kostelní, Královská obora, Letenské sady, Milady Horákové, Na Maninách, Na Ovčinách, nábř. Kapitána Jaroše, Nad Královskou oborou, Nad Štolou, Ortenovo nám., Osadní, Ovenecká, Povltavská, Pplk. Sochora, Schnirchova, Strojnická, Stromovka, Šimáčkova, Šternberkova, Trojská, U Městských domů, U Průhonu, U Trojského zámku, U vody, U Výstaviště, Umělecká, V Háji, Veletržní, Vinařská, Vrbenského, Výstaviště, Železničářů

Pamětní deska Josef Šabata

Autor: Vladimír Štrupl, 21.06.2005
Umístění: Praha 7, Na Ovčinách 440/2
Nápis:
ZDE PADL
V KVĚTNOVÝCH DNECH 1945
JOSEF ŠABATA
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18932
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 02.05.2005
Umístění: Praha 7, nábř. Kapitána Jaroše 1000/7, v budově ÚMČ Praha 7, napravo od vchodu
Nápis:
PADLI
ABYCHOM ŽILI
1939-1945

DR. ANT. HLAVATÝ
AUG. KOPAL
JOS. KOUDELA
VÁCL. LUBAS
OTA MLCH
PETR PALACKÝ
JOSEF ŠIMÁK
FRANT. VESELÝ

NEZAPOMENEME!
ÚRAZOVÁ POJIŠŤOVNA PRO ČECHY V PRAZE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-26547
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Gustav Zenker

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, Nad Královskou oborou 126/45
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
GUSTAV ZENKER
5.V.1945.
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:
Gustav Zenka, *3.10.1908, +5.5.1945 (jinde 6.5.), padl v Bubenči, u č. p. 126 nad Královskou oborou.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18962
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josefa Hloupová

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, Nad Královskou oborou 126/45
Nápis:
ZDE PADLA V KVĚTNOVÉ REVOLUCI
JOSEFA HLOUPOVÁ
NAR. 16.5.1895
ČEST JEJÍ PAMÁTCE
Poznámka:

Uvedena v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:
*16.3.1895, +6.5.1945, filmová střihačka, bydliště: Praha XIX, Nad Královskou oborou č. p. 126, ubita v bytě.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18928
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Augustin Kopal

Autor: Vladimír Štrupl, 22.02.2005
Umístění: Praha 7, Nad Královskou oborou 553/55
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
7.5.1945
AUG. KOPAL
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18927
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Arnošt, Alexandra a Irma Glaserovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 18.10.2018
Umístění: Praha 7, Nad Královskou oborou 203/23, v chodníku, napravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
ARNOŠT GLASER
NAR. 1898
DEPORTOVÁN
1941 DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
ALEXANDRA
GLASEROVÁ
NAR. 1930
DEPORTOVÁNA
1941 DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA


ZDE ŽILA
JUDR. IRMA
GLASEROVÁ
NAR. 1901
DEPORTOVÁNA
1941 DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Rudolf Medek

Autor: Vladimír Štrupl, 10.02.2013
Umístění: Praha 7, Nad Štolou 1282/8, napravo od vchodu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ BYDLEL
brig. gen. RUDOLF MEDEK
* 1890 - + 1940
ČESKOSLOVENSKÝ LEGIONÁŘ, ÚČASTNÍK BITVY U ZBOROVA,
NÁČELNÍK VOJENSKÉ SPRÁVY ČS. LEGIÍ, LITERÁT
TATO PAMĚTNÍ DESKA BYLA ODHALENA 11. LISTOPADU 2008
U PŘÍLEŽITOSTI
90. VÝROČÍ UKONČENÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
A K UCTĚNÍ PAMÁTKY VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Poznámka:

V CEVH vedeno s poznámkou, že se nejedná o VH.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-30337
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník František Soukal

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, Ortenovo nám. 1275/34, před budovou školy
Nápis:
FRANTIŠEK SOUKAL
PADL V KVĚTNOVÝCH DNECH R. 1945 NA NĚMÉ BARIKÁDĚ U TROJSKÉHO MOSTU VE VĚKU 13 LET

VÍTĚZI PIONÝRSKÉ HRY SMĚR PRAHA V R. 1960, PIONÝRSKÉMU ODDÍLU TŘÍDY 7.C 115. OSMILETÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V PRAZE 7. VĚNUJE MĚSTSKÝ VÝBOR SVAZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ.
Poznámka:

busta odcizena


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18946
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, Osadní 46/39
Nápis:
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI 1945
PADLI V BOJI O PRAHU DVA MLADÍ
VLASTENCI NEZNÁMO KDE.
BRATŘI
ADOLF KARABELLO *19.II.1926
VÁCLAV KARABELLO *23.XII.1929
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-26549
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, Osadní 799/26
Nápis:
PRO REPUBLIKU
A LEPŠÍ BUDOUCNOST
PRACUJÍCÍCH
DALI ŽIVOTY V LETECH
1939-1945
NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI
RUDOLF ČÁP
OLDŘICH HORÁK
FRANTIŠEK NOSEK
VLASTA ŽIDLICKÝ
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18947
Pomník přidal: Vladimír Štrupl