Kobylí

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a komunistické totality

Autor: Zdeněk Surýnek, 16.05.2011
Umístění: Kobylí, před farním kostelem
Nápis:
1914-1918
DUFEK FRANTIŠEK 1885-1914.,
DUFEK JAN 1888-1914.,
FRIDRICH VÁCLAV 1884-1914,
HRONEK RUD. 1887-1914.,
JÍLEK FRANTIŠEK 1892-1914.,
KUBÍK LUDVÍK 1884-1914.
MARTINEC VÁCLAV 1878-1914.,
LIŠŤÁK FRANTIŠEK 1888-1914.,
ŠPIČÁK BOH. 1885-1914.
OTÁHAL ANTONÍN 1885-1914.,
OTÁHAL VÁCLAV 1891-1914.,
BUCHTA PETR 1894-1915.
BULA LUDVÍK 1882-1915.,
DAMBORSKÝ DAMIAN 1887-1915.,
DUFEK VÁCLAV 1887-1915.
FRIBERT BART. 1888-1915.,
FRIBERT JAN 1884-1915.,
FRIDRICH FRANTIŠEK 1887-1915.
CHYTKA VÁCLAV 1890-1915.,
KAŇA FRANTIŠEK 1870-1915.,
LUKÁŠ FRANTIŠEK 1890-1915.
MIKULICA KAREL 1882-1915.,
MIKULICA VÁCLAV 1884-1815.,
NOVÁK ANTONÍN 1894-1915.
SYCHY LAD. 1894-1915.,
NESVADBA JAN 1874-1915.,
OTÁHAL JAKUB 1891-1915.
ŠŤAVÍK JAN 1888-1915.,
FRIBERT JOSEF 1887-1916.,
MAŤÁK JAN 1897., 1916.
MIKULICA JOSEF 1896-1916.,
RYCHLT STAN. 1884-1916.,
SLÁMA VINC. 1895-1916.
STUDÝNKA LUDVÍK 1890-1916.,
BLÁHA JAN 1897-1917.,
ČEŠEK JINDŘICH 1889-1917.
HYCL ANTONÍN 1887-1917.,
HOSTINSKÝ METODĚJ 1893-1917.,
CHARBA JAKUB 1897-1917.
STUDÝNKA JAN 1898-1917.,
SYCHA JOSEF 1894-1917.,
ŠLAPÁK JOSEF 1895-1917.
OTÁHAL FRANTIŠEK 1893-1917.,
BEZDĚK VL. 1895-1918.,
MICHNA JAN 1887-1918.
MIKULICA MARTIN 1889-1918.,
OTÁHAL KAREL 1888-1918.,
PÁTEK JOSEF 1894-1918.
VYKYDAL BARTOL. 1894-1918.

POLOŽILI ŽIVOTY ZA NAŠÍ SVOBODU

1939-1945
ŠPANĚL OLDŘICH 1920-1942.,
VEIGEL ARNOŠT 1896-1942.,
VEIGEL DAVID 1876-1942.
VEIGEL BEDŘICH 1905-1942.,
WEISNEROVÁ MARIE 1896-1942.,
WEISNER OTTO 1888-1942.
VEIGEL ISIDOR 1900-1942.,
VEIGLOVÁ ŠTĚP. 1913-1942.,
VEIGEL OTTO 1934-1942.
VEIGLOVÁ ILONA 1936-1942.,
VEIGEL MICHAEL 1869-1942.,
VEIGLOVÁ RŮŽENA 1874-1942.
BERNÁTKOVÁ LUD. 1930-1943.,
BERNÁTKOVÁ ELENA 1931-1943.,
BERNÁTKOVÁ ANAST. 1933-1943.
BERNÁTEK TOMÁŠ 1935-1943.,
BERNÁTEK JAN 1936-1943.,
BERNÁTKOVÁ BOŽENA 1938-1943.
NOVOTNÝ MARTIN 1892-1943.,
ČEŠEK ONDŘEJ 1902-1944.,
SLEDKÝ FRANTIŠEK 1907-1944.
TOPINKA VÁCLAV 1912-1944.,
BERGER KAREL 1902-1945.,
KŘIVKA ZDENĚK 1921-1945.
BULA ANTONÍN 1929-1945.,
FRIDRICH ANTONÍN 1942-1945.,
JORDÁNEK MATĚJ 1908-1945.
KLOBOUČNÍK VÁCLAV 1921-1945.,
RUSŇÁK FRANTIŠEK 1929-1945.,
KLÍMA TOMÁŠ 1910-1945.
ŠKROBÁK VÁCLAV 1914-1945.,
ZECHMAJSTEROVÁ BOŽENA 1921-1945.,
NEIMAN VÁCLAV 1925-1945.
MATĚJKA TOMÁŠ 1919-1940.,
KUNA ŠTĚPÁN 1908-1944.

PETR KŘIVKA
NOSITEL STÁTNÍHO VYZNAMENÁNÍ ZA HRDINSTVÍ IN MEMORIAM
ÚČASTNÍK ZAHRANIČNÍCH I DOMÁCÍCH ODBOJŮ ZA SVOBODU NÁRODA
NAROZEN V KOBYLÍ 20.10.1897
POPRAVEN V BRNĚ CEJL 21.7.1951

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17980
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička. Jiří Klimeš

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 16.05.2011
Umístění: Kobylí, v budově muzea
Nápis:
PADLÝM OBČANŮM
1914-1918
DUFEK FR. 1885-1914
DUFEK JAN 1888-1914
FRIDRYCH V.1884-1914
HROMEK RUD. 1887-1914
JÍLEK FR.1892-1914
KUBÍK LUDV. 1884-1914
MARTINEC V. 1878-1914
LYŠŤÁK FR.1888-1914
ŠPIČÁK BOH. 1885-1914
OTÁHAL A. 1885-1914
OTÁHAL V. 1891-1914
BUCHTA PETR 1894-1915
BULA LUD. 1882-1915
DAMBORSKÝ FAB. 1887-1915
DUFEK VÁCL. 1891-1915
FRÝBERT BART. 1883-1915
FRÝBERT JAN 1894-1915
FRIDRYCH FR. 1887-1915
CHYTKA VÁCL.1890-1915
KAŇA FR. 1870-1915
LUKÁŠ FR. 1890-1915
MIKULICA K. 1892-1915
MIKULICA V. 1884-1915
NOVÁK ANT.1894-1915
SYCHA LAD. 1894-1915
NESVADBA J. 1874-1915
OTÁHAL JAK. 1891-1915
ŠŤAVÍK JAN 1888-1915
FRÝBERT JOS. 1897-1916
MAŤÁK JAN 1897-1916
MIKULICA J. 1896-1916
RYCHLÝ STAN. 1884-1916
SLÁMA VINC. 1895-1916
STUDÝNKA L 1890-1916
BLÁHA JAN 1897-1917
ČEŠEK JINDŘ. 1889-1917
HYCL ANT. 1887-1917
HOSTINSKÝ M. 1893-1917
CHÁRBA JAK. 1897-1917
STUDÝNKA J. 1898-1917
SYCHA JOS. 1894-1917
ŠLAPÁK JOS. 1895-1917
OTÁHAL FR. 1893-1917
BEZDĚK VL. 1895-1918
MICHNA JAN 1887-1918
MIKULICA MART. 1889-1918
OTÁHAL KAR. 1888-1918
PÁTEK JOS. 1894-1918
VYKYDAL B. 1894-1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-18010
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Petr Křivka

Autor: Ivo Rozehnal, 28.12.2017
Umístění: Kobylí, rodný dům čp. 107
Nápis:
PETR KŘIVKA
NOSITEL ŘÁDU REPUBLIKY ZA HRDINSTVÍ
IN MEMORIAM
NAROZEN 20.10.1897 V KOBYLÍ
POPRAVEN 21.7.1951 V BRNĚ - CEJL
ÚČASTNÍK ODBOJŮ,
STATEČNĚ BOJOVAL ZA SVOBODU
A DŮSTOJNOST SVÉHO NÁRODA.
RODNÝ DŮM
Poznámka:

- vyučil zámečníkem a tři roky pracoval ve Vídni
- 1917 narukoval do rakousko-uherské armády, odeslán na italskou frontu
- v dubnu 1918 zběhl během dovolené, následující měsíce se skrýval v lesích a pokoušel se založit odbojovou protirakouskou skupinu
- po vyhlášení republiky se přihlásil u pěšího pluku 8 v Brně
- 1920 demobilizován
- v dubnu 1940 uprchl do ciziny přes Bratislavu, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko, Sýrii a Egypt do Francie, kde se přihlásil do československého zahraničního vojska v Agde, po pádu Francie byl evakuován lodí do Velké Británie
- od roku 1943 do konce druhé světové války člen osobní stráže prezidenta Edvarda Beneše
- v srpnu 1945 demobilizován, nástup k drahám, kde pracoval jako vozový revizor
- 1. ledna 1949 propuštěn do penze
- od roku 1926 člen Strany národně socialistické, po válce - člen předsednictva ústředního výboru
- podle dochovaných materiálů se pravděpodobně stal obětí konstrukce a snad i provokace tajné policie
- 17. srpna 1949 zatčen
- 20. až 22. února 1951 jednáním Státního soudu v Brně prohlášen za velitele odbojové skupiny a shledán vinným zločiny velezrady a vyzvědačství, ostatní napomáháním k velezradě a neoznámením trestného činu
- odsouzen k trestu smrti, 21. června 1951 popraven v Brně, pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
(zdroj: http://www.vhu.cz/rotmistr-petr-krivka-dalsi-z-obeti-komunistickeho-rezimu/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Hrob Leonid Ivanovič Samochvalov

Autor: Zdeněk Surýnek, 16.05.2011
Umístění: Kobylí, při silnici vedoucí ven z obce, u nádraží ČD
Nápis:
ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕН
гвардии старший сержант
Самохвалов
Леонид Иванович
Рожден в 1925 году
погиб смертью
храбрых 15 апреля 1945,
в борьбе за свободу
славянских народов
Спи дорогой сын
мы победили твой
отец празднуем победу
? хоронивши ? тебе
отец

ZDE BYL POCHOVÁN STARŠÍ GARDOVÝ SERŽANT
SAMOCHVALOV
LEONID IVANOVIČ
NAROZENÝ R. 1925

ZEMŘEL SMRTÍ CHRABRÝCH 15. DUBNA 1945
V BOJI ZA SVOBODU SLOVANSKÝCH NÁRODŮ.
SPI, DRAHÝ SYNU, ZVÍTĚZILI JSME. TVŮJ OTEC
SLAVÍ VÍTĚZSTVÍ, ALE S PLÁČEM POHŘBÍVÁ TEBE.
OTEC

SPĚTE SVOBODYMILOVNÍ.
SAMOCHVALOVE A FUNIKOVE/J.A.
Poznámka:

Z obecní kroniky:16. 4. - z mostu přes Svodnici se zřítil tank Rudé armády při nástupu k lesu směrem na Brno. Jeho posádka - dva vojáci - zahynuli a byli pohřbeni v zahradě dnešního domu čp. 22. Otec velitele tanku sloužící v zásobovací jednotce v Brně přivezl synovi pomníček, který je dnes umístěn na přemístěném hrobu před domem čp. 493.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17981
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: Pavel Trávníček

Pomník Obětem 2. světové války a vojákům Rudé armády

Autor: Zdeněk Surýnek, 18.06.2011
Umístění: Kobylí, Pernerova, v parku na návsi
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
93. SOVĚTSKÝM HRDINŮM
KTEŘÍ POLOŽILI ŽIVOTY
ZA OSVOBOZENÍ KOBYLÍ
I OBĚTEM
VÁLEČNÝCH UDÁLOSTÍ
Z OBCE.

BERGER KAREL NAR. 1902
BULA ANTONÍN 1929
FRIDRICH ANTONÍN 1942
JORDÁNEK MATĚJ 1908
KLÍMA TOMÁŠ 1910
KLOBOUČNÍK VÁC. 1921
KŘIVKA ZDENĚK 1921
NAIMAN VÁCLAV 1925
RUSŇÁK FRANT. 1929
ŠKROBÁK VÁCLAV 1914
ZECHMEISTEROVÁ BOŽ. 1921

VĚNUJÍ U PŘÍLEŽITOSTI
20. VÝROČÍ OSBOBOZENÍ
OBČANÉ KOBYLÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17979
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička