Veľká Čalomija

Pomník János Esterházy

Autor: Ladislav Barabás, 16.08.2021
Umístění: Veľká Čalomija, pred kostolom
Nápis:
ESTERHÁZY JÁNOS 1901 – 1957

„A MAGYAR SORSOT
VÁLLALNI
SÚLYOS FELADAT,
DE VÁLLALJA MINDENKI
BÜSZKE ÖNTUDATTAL“
E. J.
Poznámka:

János Esterházy (14.3.1901 Veľké Zálužie – 8.3.1957 Mírov) bol prívrženec ideológie a politiky iredentistickej krajinskej kresťanskosociálnej strany, v boji proti ČSR mal priame spojenie s iredentistickými centrami v Maďarsku. Po nástupe Hitlera k moci sa jednoznačne orientoval na spoluprácu s domácimi i zahraničnými fašistickými silami. Schvaľoval mníchovský diktát a po viedenskej arbitráži sa pričinil o odtrhnutie južného Slovenska a ich začlenenie do Horthyovského Maďarska. So slovenskými klérofašistami sa zhodol na fašistickej platforme podporoval ich politiku (s výnimkou jedného prípadu, keď ako jediný poslanec hlasoval proti protižidovským zákonom). Národným súdom v Bratislave bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti, v roku 1950 mu trest zmenili na doživotné väzenie.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin, 1987)
Autorom reliéfu je sochár Szilvester Oláh.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.08.2021
Umístění: Veľká Čalomija, Pred kostolom
Nápis:
1914 – 1918

HŐSEINK
BALÁZS GYÖRGY, BEGALA FERENC, DEÁK MIHÁLY,KOVÁCS FERENC, KOVÁCSIK JÁNOS, KUKEL JÁNOS, PILIÁNSZKY JÁNOS, POHÁNKA JÁNOS, RÉVÉSZ ANDRÁS, SULYÁN ANDRÁS, SULYÁN MÁTYÁS, TÓTH ISTVÁN, TÓTH JÁNOS, ZÓLYOMI LÁSZLÓ

1941 – 1945

BALÁZS VINCE, BELLA ISTVÁN, BREZOVSZKÝ JÓZSEF, DÓLLA JÁNOS, FRÚNYÓ JÓZSEF, GEMER VINCE, MAJER ISTVÁN, MAJER JÁNOS

POLYÁK JÓZSEF, SKERLEC GÁBOR, VANDA LÁSZLÓ, VINCZE GÁBOR, VINCZE JÓZSEF, VINCZE LÁSZLÓ, ZSLIPKA JÁNOS

1991.11.2. án

A hazának szent szerelme
Még a sirban sem pihen le.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa poľských vojnových utečencov

Autor: Ladislav Barabás, 16.08.2021
Umístění: Veľká Čalomija, kostol
Nápis:
NA PAMIĄTKĘ TYSIĄCLETNIEJ PRZYJAŹNI POLSKO-WEGIERSKEJ
W 70. ROCZNICĘ PRZYJĘCIA POLSKICH UCHODŹCÓW
PRZEZ NASZYCH WĘGIERSKICH BRACI W IPOLYMENTE
POLSCY WETERANI
AZ EZERÉVES MAGYAR-LENGYEL BARÁTSÁG TISZTELETÉRE
ÉS A MAGYAR TESTVÉREINK ÁL TAL 70 ÉVVEL EZELŐTT
AZ IPOLYMENTÉN BEFOGADOTT LENGYEL MENEKÜLTEK EMLÉKÉRE
LENGYEL VETERÁNOK
NA PAMIATKU TISÍCROČNÉHO POĽSKO-MAĎARSKÉHO PRIATEĽSTVA
A 70. VÝROČIA PRIJATIA POĽSKÝCH UTEČENCOV V ÚDOLIE IPĽA
POĽSKÍ VETERÁNI
2009

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás