Veľká Čalomija

Pomník János Esterházy

Autor: Ladislav Barabás, 16.08.2021
Umístění: Veľká Čalomija, pred kostolom
Nápis:
ESTERHÁZY JÁNOS 1901 – 1957

„A MAGYAR SORSOT
VÁLLALNI
SÚLYOS FELADAT,
DE VÁLLALJA MINDENKI
BÜSZKE ÖNTUDATTAL“
E. J.
Poznámka:

János Esterházy (14.3.1901 Veľké Zálužie – 8.3.1957 Mírov) bol prívrženec ideológie a politiky iredentistickej krajinskej kresťanskosociálnej strany, v boji proti ČSR mal priame spojenie s iredentistickými centrami v Maďarsku. Po nástupe Hitlera k moci sa jednoznačne orientoval na spoluprácu s domácimi i zahraničnými fašistickými silami. Schvaľoval mníchovský diktát a po viedenskej arbitráži sa pričinil o odtrhnutie južného Slovenska a ich začlenenie do Horthyovského Maďarska. So slovenskými klérofašistami sa zhodol na fašistickej platforme podporoval ich politiku (s výnimkou jedného prípadu, keď ako jediný poslanec hlasoval proti protižidovským zákonom). Národným súdom v Bratislave bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti, v roku 1950 mu trest zmenili na doživotné väzenie.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin, 1987)
Autorom reliéfu je sochár Szilvester Oláh.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás