Podbrezová

Hviezdoslavova, Kolkáreň, Sládkovičova

Hrob Bohumil Votruba

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 27.05.2022
Umístění: Podbrezová, Hviezdoslavova, obecný cintorín vo východnej časti obce, stredná horná časť cintorína, na tretej terase vľavo pred štvrtými schodmi vedľa hrobu vojakov Rumunskej armády
Nápis:
ROTMAJSTER
BOHUMIL VOTRUBA
7.2.1914
6.5.1941

LETEC 312. ČESKOSLOVENSKEJ PERUTE
ROYAL AIR FORCE,
KTORÝ POLOŽIL ŽIVOT ZA SLOBODU
SVOJEJ VLASTI A EURÓPY.
Poznámka:

Bohumil Votruba, nar. 7.2.1914 v Skalici, dnes súčasť Podbrezovej, dosiahol v československej predvojnovej armáde hodnosť čatára letectva. Po odchode do zahraničia sa 2. októbra 1939 v Paríži prezentoval do vznikajúcej čsl. vojenskej jednotky vo Francúzsku. Po evakuácii do Veľkej Británie a vzniku čsl. leteckých jednotiek v rámci RAF bol pridelený ako pilot k 312. čsl. stíhacej peruti. Osobné číslo Z, L-408, RAF/787435. Dosiahol hodnosť rotmajstra. Zahynul pri pokuse o zoskok padákom pri návrate z nočného cvičného letu na lietadle Hurricane I V6921 DU-R pri obci Loweswater vo Veľkej Británii 6.5.1941. Pochovaný bol na cintoríne v obci Silloth.
(zdroj:https://www.vuapraha.cz/cechoslovaci-v-zahranici/85039 )
V apríli 2009 bola urna z jeho pozostatkami uložená do pripraveného hrobu na cintoríne v Podbrezovej.
(zdroj: https://www.podbrezova.sk/download_file_f.php?id=409099)
VOTRUBA Bohumil, F/Sgt, 787435, 312 Sqdn, rtm./R/plk., *07/02/14, Skalica /Banská Bystrica/, Pilot, †06/05/1941.
(zdroj: Seznam příslušníků československého letectva v RAF 1940-1945)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50885300001
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob vojakov Rumunskej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 27.05.2022
Umístění: Podbrezová, Hviezdoslavova, obecný cintorín vo východnej časti obce, stredná horná časť cintorína, na tretej terase vľavo pred štvrtými schodmi
Nápis:
VEČNÁ PAMIATKA VOJAKOM
RUMUNSKEJ ARMÁDY PADLÝM
PRI OSLOBODZOVANÍ OBCE
PODBREZOVÁ V MARCI 1945
Poznámka:

Obec Podbrezová bola oslobodená 21. marca 1945. Okrem Červenej armády sa na oslobodení obce zúčastnila aj 11. rumunská pešia divízia. V bojoch padlo 60 rumunských vojakov.
(zdroj: Monografia Podbrezová, 2008)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50885300002
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Obetiam SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 05.08.2019
Umístění: Podbrezová, Kolkáreň, malý lesopark medzi Domom kultúry Železiarní Podbrezová a tenisovým kurtom
Nápis:
ČESŤ PADLÝM HRDINOM
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
Z RADOV ZAMESTNANCOV ŠVERMOVÝCH
ZÁVODOV PODBREZOVÁ

BAČKOR FRANTIŠEK, BALCO JÁN, BUČKO ALEXANDER, BÚRIK ŠTEFAN, CABAN EMIL, COMPEL JÁN, ČÁJA ZOLTÁN, DAUBNER IGNÁC, DEMETER JÁN, DEMIAN JÁN, DEMIAN VOJTECH, DÉMUTH ONDREJ, DÉMUTH VIKTOR, DROBČO JÚLIUS, DROBČO RUDOLF, DROPPA JÁN, DUDA ŠTEFAN, ĎURČÍK ONDREJ, DVORÁK ALADÁR, FILADELFI JOZEF, FRAŇO ANTON, GAJDA JÁN, HABOVČÍK PETER, HAVRILA JOZEF, HOLBÍK ALEXANDER, HRAŠKO ONDREJ, CHEBEŇ FRANTIŠEK, IŽDINSKÝ KAROL ML., JAMRIŠKA JÚLIUS, JASENKA MARTIN, KALISKÝ JÚLIUS, KALISKÝ JÚLIUS, KARASKA JÁN, KINDL IMRICH, KNOŠKO ONDREJ, KOCMEL JÁN, KOHÚTIK ONDREJ, KOLENIČKA JOZEF, KORBAČKA ZIGMUND, KRÁLIK JOZEF, KUČERA ŠTEFAN, KUBANČÍK GABRIEL, KUBOVE ŠTEFAN, KÚDELKA JOZEF, ING. LEŠER MILOŠ, LEITNER VALENT, LOVIČ FRANTIŠEK, LÚŠTIK MICHAL, LÚŠTIK VOJTECH, MAJER JURAJ, MIKOVÍNY ARTÚR, MISTRÍK JÚLIUS, MISTRÍK JOZEF, MITTERPACH ALEXANDER, MOTYČKA JÁN, MRAVEC JOZEF, MUTIŠ JOZEF, PALÚCH VIKTOR, PATRÁŠ MATÚŠ, PEŤKO FRANTIŠEK, PEŤKO ĽUDOVÍT, PLŠKO IMRICH, POBOŽNÝ FRANTIŠEK, PRIŠIBICA JAROSLAV, RIDZOŇ JÁN, RIESS ALBERT, RIESS JOZEF, RIESS ROBERT, ROLKO RUDOLF, RUSKO JÁN, RUSKO JOZEF, SAMUELČÍK JOZEF, SLOBODNÍK KOLOMAN, SLOSIARIK RUDOLF, SRNKA JÚLIUS, STEHLÍK LEOPOLD, SUCHÝ JÁN, SCHMIDT GABRIEL, SCHMIDT JOZEF, SCHWAMBER VIKTOR, SCHWARZBACHER J., ŠALING JÁN, ŠÁRIK JÁN, ŠIMKO TEODOR, ŠIMKOVIČ ĽUDOVIT, ŠŤAVA KOLOMAN, ŠTELLER GUSTÁV, ŠTUBŇA ALEXANDER, TIŠLIAR HERMAN, TIŠLIAR IMRICH, TIŠLIAR TIVADAR, TORNARY JOZEF, TRAJTEĽ JÁN, TRNIK ONDREJ, TURČAN RICHARD, VAČOK FRANTIŠEK, VAČOK JÁN, WEISS FRANTIŠEK, ŽILLÍK JÚLIUS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Jan Šverma

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 05.08.2019
Umístění: Podbrezová, Kolkáreň 49, pri Dome kultúry Železiarní Podbrezová
Nápis:
JAN ŠVERMA
Poznámka:

Pomník je venovaný členovi Hlavného štábu partizánskeho hnutia v Československu Janovi Švermovi, ktorý zahynul 10. novembra 1944 v Nízkych Tatrách pri prechode Chabenca. Odhalený bol v roku 1949.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Adolf Weinhold

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 11.09.2019
Umístění: Podbrezová, Sládkovičova 726, budova Hutníckeho múzea Železiarní Podbrezová č. 726, vľavo za vstupom do areálu závodu, tabuľa vpravo od vchodu do budovy múzea
Nápis:
TU PRACOVAL A PRIPRAVOVAL ÚČASŤ
PODBREZOVEJ A CELÉHO POHRONIA
NA SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
KPT. ADOLF WEINHOLD
NARODENÝ R. 1903 V STROPKOVE
A V R. 1944 V BOJI PROTI NEMECKÝM
OKUPANTOM ZOMREL
HRDINSKOU SMRŤOU.

OBJATÝ TICHOM, V NEZNÁMU SPÍ SVOJ SEN,
ZA SLOBODU KTO PADOL, VEČNE ŽIVÝ BÝVA,
PIESEŇ A PRÁCA V TOVÁRNI ZVUČÍ,
V NEJ RODNÁ ZEM VĎAKU SVOJU TI SPIEVA.
Poznámka:

Kapitán Adolf Weinhold bol od januára 1942 do apríla 1944 veliteľom vojenského dozoru továrenskej skupiny 2 v Podbrezovej. Do jeho kompetencie patrilo množstvo podnikov zbrojnej výroby. Od roku 1943 bol zapojený do odboja a v roku 1944 vytváral pre potreby Vojenského ústredia rezervné sklady zbraní a streliva na Horehroní. Na začiatku SNP organizoval obranu Hornej Nitry. Počas bojov 9. septembra 1944 padol zranený do nemeckého zajatia a jeho osud nie je známy.
(zdroj: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 - 1945, Bratislava 2013)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Konferencie závodných výborov a dôverníckych zborov

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 11.09.2019
Umístění: Podbrezová, Sládkovičova 726, budova Hutníckeho múzea Železiarní Podbrezová č.726, vľavo za vstupom do areálu závodu, tabuľa vľavo od vchodu do budovy múzea
Nápis:
UPROSTRED SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
DŇA 15. OKTÓBRA 1944
SIŠLI SA V TEJTO BUDOVE DELEGÁTI ZÁVODOV
Z POVSTALECKÉHO AKO AJ Z UJARMENÉHO ÚZEMIA
SLOVENSKA. PRIHLÁSILI SA DO PRVÝCH RADOV
V BOJI ZA SLOBODU A POLOŽILI ZÁKLADY
JEDNOTNÉHO ODBOROVÉHO HNUTIA.

PRI PRÍLEŽITOSTI PIATEHO VÝROČIA TEJTO
HISTORICKEJ UDALOSTI ODHALILO TÚTO TABUĽU
REVOLUČNÉ ODBOROVÉ HNUTIE
SKUPINA V PODBREZOVEJ
Poznámka:

Účastníkom konferencie 15. októbra 1944 bol aj zástupca Moskovského vedenia KSČ a člen Hlavného štábu partizánskych oddielov na Slovensku Jan Šverma. Jeho vystúpenie bolo druhé najdôležitejšie po Gustávovi Husákovi. Podbrezovské železiarne boli miestom jeho dočasného hrobu v roku 1945.
Pamätná tabuľa bola odhalená 28. augusta 1949 na budove závodného hotela, v ktorom sa konala konferencia. V súčasnosti je v nej múzeum. Na jej odhalení sa zúčastnili prezident ČSR Klement Gottwald, Rudolf Slánský, vdova po Janovi Švermovi Marie Švermová a ďalší vládni a verejní činitelia. Odhalenie pamätnej dosky bolo súčasťou osláv 5. výročia SNP a premenovania Stredoslovenských železiarní na Švermove železiarne v Podbrezovej.
(zdroj: Archív Železiarní Podbrezová, Program slávností 27. a 28. augusta 1949 v Podbrezovej)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná doska Jan Šverma

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 03.10.2019
Umístění: Podbrezová, Sládkovičova 726, vľavo za vstupom do areálu Železiarní Podbrezová, vedľa budovy Hutníckeho múzea Železiarní Podbrezová
Nápis:
IN MEMORIAM.
TU NAŠIEL SVOJ DOČASNÝ ODPOČINOK
PRVÝ HRDINA SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
S. JÁN ŠVERMA.
PADOL DŇA 10. NOVEMBRA 1944
POD HOROU CHABENEC V NÍZKYCH TATRÁCH.
Poznámka:

Jan Šverma bol pochovaný v areáli železiarní od 13. mája do 3. novembra 1945.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.