Podbrezová

Hrob Bohumil Votruba

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 27.05.2022
Umístění: Podbrezová, Hviezdoslavova, obecný cintorín vo východnej časti obce, stredná horná časť cintorína, na tretej terase vľavo pred štvrtými schodmi vedľa hrobu vojakov Rumunskej armády
Nápis:
ROTMAJSTER
BOHUMIL VOTRUBA
7.2.1914
6.5.1941

LETEC 312. ČESKOSLOVENSKEJ PERUTE
ROYAL AIR FORCE,
KTORÝ POLOŽIL ŽIVOT ZA SLOBODU
SVOJEJ VLASTI A EURÓPY.
Poznámka:

Bohumil Votruba, nar. 7.2.1914 v Skalici, dnes súčasť Podbrezovej, dosiahol v československej predvojnovej armáde hodnosť čatára letectva. Po odchode do zahraničia sa 2. októbra 1939 v Paríži prezentoval do vznikajúcej čsl. vojenskej jednotky vo Francúzsku. Po evakuácii do Veľkej Británie a vzniku čsl. leteckých jednotiek v rámci RAF bol pridelený ako pilot k 312. čsl. stíhacej peruti. Osobné číslo Z, L-408, RAF/787435. Dosiahol hodnosť rotmajstra. Zahynul pri pokuse o zoskok padákom pri návrate z nočného cvičného letu na lietadle Hurricane I V6921 DU-R pri obci Loweswater vo Veľkej Británii 6.5.1941. Pochovaný bol na cintoríne v obci Silloth.
(zdroj:https://www.vuapraha.cz/cechoslovaci-v-zahranici/85039 )
V apríli 2009 bola urna z jeho pozostatkami uložená do pripraveného hrobu na cintoríne v Podbrezovej.
(zdroj: https://www.podbrezova.sk/download_file_f.php?id=409099)
VOTRUBA Bohumil, F/Sgt, 787435, 312 Sqdn, rtm./R/plk., *07/02/14, Skalica /Banská Bystrica/, Pilot, †06/05/1941.
(zdroj: Seznam příslušníků československého letectva v RAF 1940-1945)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50885300001
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob vojakov Rumunskej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 27.05.2022
Umístění: Podbrezová, Hviezdoslavova, obecný cintorín vo východnej časti obce, stredná horná časť cintorína, na tretej terase vľavo pred štvrtými schodmi
Nápis:
VEČNÁ PAMIATKA VOJAKOM
RUMUNSKEJ ARMÁDY PADLÝM
PRI OSLOBODZOVANÍ OBCE
PODBREZOVÁ V MARCI 1945
Poznámka:

Obec Podbrezová bola oslobodená 21. marca 1945. Okrem Červenej armády sa na oslobodení obce zúčastnila aj 11. rumunská pešia divízia. V bojoch padlo 60 rumunských vojakov.
(zdroj: Monografia Podbrezová, 2008)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50885300002
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.