Podbrezová

Pamätná tabuľa Adolf Weinhold

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 11.09.2019
Umístění: Podbrezová, Sládkovičova 726, budova Hutníckeho múzea Železiarní Podbrezová č. 726, vľavo za vstupom do areálu závodu, tabuľa vpravo od vchodu do budovy múzea
Nápis:
TU PRACOVAL A PRIPRAVOVAL ÚČASŤ
PODBREZOVEJ A CELÉHO POHRONIA
NA SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
KPT. ADOLF WEINHOLD
NARODENÝ R. 1903 V STROPKOVE
A V R. 1944 V BOJI PROTI NEMECKÝM
OKUPANTOM ZOMREL
HRDINSKOU SMRŤOU.

OBJATÝ TICHOM, V NEZNÁMU SPÍ SVOJ SEN,
ZA SLOBODU KTO PADOL, VEČNE ŽIVÝ BÝVA,
PIESEŇ A PRÁCA V TOVÁRNI ZVUČÍ,
V NEJ RODNÁ ZEM VĎAKU SVOJU TI SPIEVA.
Poznámka:

Kapitán Adolf Weinhold bol od januára 1942 do apríla 1944 veliteľom vojenského dozoru továrenskej skupiny 2 v Podbrezovej. Do jeho kompetencie patrilo množstvo podnikov zbrojnej výroby. Od roku 1943 bol zapojený do odboja a v roku 1944 vytváral pre potreby Vojenského ústredia rezervné sklady zbraní a streliva na Horehroní. Na začiatku SNP organizoval obranu Hornej Nitry. Počas bojov 9. septembra 1944 padol zranený do nemeckého zajatia a jeho osud nie je známy.
(zdroj: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 - 1945, Bratislava 2013)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Konferencie závodných výborov a dôverníckych zborov

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 11.09.2019
Umístění: Podbrezová, Sládkovičova 726, budova Hutníckeho múzea Železiarní Podbrezová č.726, vľavo za vstupom do areálu závodu, tabuľa vľavo od vchodu do budovy múzea
Nápis:
UPROSTRED SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
DŇA 15. OKTÓBRA 1944
SIŠLI SA V TEJTO BUDOVE DELEGÁTI ZÁVODOV
Z POVSTALECKÉHO AKO AJ Z UJARMENÉHO ÚZEMIA
SLOVENSKA. PRIHLÁSILI SA DO PRVÝCH RADOV
V BOJI ZA SLOBODU A POLOŽILI ZÁKLADY
JEDNOTNÉHO ODBOROVÉHO HNUTIA.

PRI PRÍLEŽITOSTI PIATEHO VÝROČIA TEJTO
HISTORICKEJ UDALOSTI ODHALILO TÚTO TABUĽU
REVOLUČNÉ ODBOROVÉ HNUTIE
SKUPINA V PODBREZOVEJ
Poznámka:

Účastníkom konferencie 15. októbra 1944 bol aj zástupca Moskovského vedenia KSČ a člen Hlavného štábu partizánskych oddielov na Slovensku Jan Šverma. Jeho vystúpenie bolo druhé najdôležitejšie po Gustávovi Husákovi. Podbrezovské železiarne boli miestom jeho dočasného hrobu v roku 1945.
Pamätná tabuľa bola odhalená 28. augusta 1949 na budove závodného hotela, v ktorom sa konala konferencia. V súčasnosti je v nej múzeum. Na jej odhalení sa zúčastnili prezident ČSR Klement Gottwald, Rudolf Slánský, vdova po Janovi Švermovi Marie Švermová a ďalší vládni a verejní činitelia. Odhalenie pamätnej dosky bolo súčasťou osláv 5. výročia SNP a premenovania Stredoslovenských železiarní na Švermove železiarne v Podbrezovej.
(zdroj: Archív Železiarní Podbrezová, Program slávností 27. a 28. augusta 1949 v Podbrezovej)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná doska Jan Šverma

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 03.10.2019
Umístění: Podbrezová, Sládkovičova 726, vľavo za vstupom do areálu Železiarní Podbrezová, vedľa budovy Hutníckeho múzea Železiarní Podbrezová
Nápis:
IN MEMORIAM.
TU NAŠIEL SVOJ DOČASNÝ ODPOČINOK
PRVÝ HRDINA SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
S. JÁN ŠVERMA.
PADOL DŇA 10. NOVEMBRA 1944
POD HOROU CHABENEC V NÍZKYCH TATRÁCH.
Poznámka:

Jan Šverma bol pochovaný v areáli železiarní od 13. mája do 3. novembra 1945.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.