Olešnice

Křtěnovská, nám. Míru, náměstí Míru, Trpínská, nezařazeno

Pamětní deska Leopold Benáček

Autor: Richard Darmovzal, 12.12.2009
Umístění: Olešnice, na budově orlovny
Nápis:
O postavení této budovy
katolického domu – orlovny
r. 1925 – 1926 se zasloužil
21. olešnický farář,
v době totality
pronásledovaný – vězněný
p. Leopold Benáček
*14.11.1901 v Martínkově
+19.7.1977 v Nosislavi

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Zdeněk Surýnek, 21.11.2012
Umístění: Olešnice, Křtěnovská, na budově kulturního domu
Nápis:
OBĚTEM KOMUNISMU V NAŠEM KRAJI
V TÉTO BUDOVĚ BYLI VE DNECH 17. – 19. 4. 1953
NESPRAVEDLIVĚ ODSOUZENI
TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
JOSEF KREJČÍ KUNICE TREST SMRTI
JOSEF JANČA KŘENOV DOŽIVOTÍ
FRANTIŠEK CHUDOBA PROSETÍN 20 ROKŮ
ALOIS ŠAFAŘÍK KŘENOV 19 ROKŮ
FRANTIŠEK ŠAFAŘÍK KŘENOV 17 ROKŮ
LADISLAV TOUL ÚSTUP 17 ROKŮ
FRANTIŠEK HUK CRHOV 10 ROKŮ
FRANTIŠEK KALAS ÚSTUP 10 ROKŮ
PAVEL TOMAN ÚSTUP 5 ROKŮ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pamětní deska války 1866

Autor: Vladimír Šustáček, 03.09.2021
Umístění: Olešnice, nám. Míru 28, na fasádě domu nad vjezdovými vraty
Nápis:
Na památku
vojny r. 1866
Poznámka:

Deska je v evidenci Komitétu 1866 vedena pod č. MS78. Majitel umístil desku na fasádu v 50. letech 20. století při opravě domu.
Podle kroniky města Olešnice došlo dne 10.7.1866 v okolí domu čp. 28 k přestřelce mezi pruskou a rakouskou jezdeckou hlídkou. Střelbou byly poškozeny fasády domů čp. 28 a 27. To je symbolicky znázorněno dvěma kulemi zasazenými do fasády kolem pamětní desky (nejedná se však o skutečné střelivo, jsou příliš velké).
(zdroj: CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6202-41771
Souřadnice: N49°33'22.54'' E16°25'17.5''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Karel Čápek

Autor: Richard Darmovzal, 12.12.2009
Umístění: Olešnice, náměstí Míru 21, na budově obecního úřadu a informačního centra
Nápis:
ZA SVOBODU NÁRODA BOJOVAL A PADL
PLK. RUS. LEGIÍ KAREL ČÁPEK
*23.VII.1892.
ZASTŘELEN V KOUNICOVÝCH KOLEJÍCH V BRNĚ 31.IX.1941

ZA ZÁSLUHY O VLAST
BYL VYZNAMENÁN PRESIDENTEM REPUBLIKY
ČESKOSLOVENSKÝM VÁLEČNÝM KŘÍŽEM 1939
IN MEMORIAM
A POVÝŠEN NA BRIGÁDNÍHO GENERÁLA.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6202-14204
Souřadnice: N49°33'26.1'' E16°25'16.6''
Pomník přidal: Petr Vacek

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Válek, 09.05.2008
Umístění: Olešnice, Trpínská, roh ulic Trpínska-Obora
Nápis:
1914-1916
Brychta Met., Bednář Adolf, Bednář Jos., Cibulka Jos., Čípek Karel, Člupek Alf., Člupek Aug., Dufek Met., Dukát Boh., Dymáček Fr., Dymáček Jos., Elis Jos., Fiala Voj., Grünner jos., Herník Jos., Halas Vác., Holcner Fr., Chládek Al.,Chládek Fr., Chládek Jos., Jančík Jos., Jirgl Jind., Konečný Aug., Konečný Fr., Kubíček Kar., konečný Kar., Konrád Jan, Löffler Jos., Macháček Ad., Musil Fr., Musil Jos., Mašík Jar., Novotný Kar., Novotný Vác., Novotný Jos., Němeček Jan, Procházka Fr., Ptáček Jos., Peša Aug., Peša Lud., Piskoř rud., Procházka J., Prášil Jan, Řehůřek Ant., Synek Frant., Synek Jos., Synek Fr. č. 46, Synek Jan, Synek Rob., Synek Vinc., Stodola Jos., Šutera Adolf, Šešulka Jos., Špaček Jos., Šimon Jos., Truhlář Jos., Tonoš Arn., Vorlíček Jin., Vrbka Kar., Vojtěch Jos., Waltr Frant., Zrůstek N., Zelinka Frant., Žličař Jos., Žila Aug., Žila Jos.

1939-1945
gen. Čápek Karel 49r., Fučík Alois 25r., Kleveta František 31r., Štěrba Rudolf 31r.,Vrbka Karel ml. 29r., Pecka Karel 40r., Bauer Alois 19r., Blažka Vladimír 25r., Vázler Jaroslav 11r., Svojanovský Frant. 11r., Weissensteinovi, PADLI, ABY NÁROD ŽIL.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6202-14207
Souřadnice: N49°33'32.19'' E16°25'25.76''
Pomník přidal: Petr Válek