Ledeč nad Sázavou

Havlíčkova, Husovo náměstí, Koželská, Mlýnská, Na Potoce, Tyršovo nábřeží

Hrob Petr Cihlář

Autor: Jan Kratochvíl, 03.06.2007
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova, hřbitov
Nápis:
RODINA CIHLÁŘOVA
PETR
*21.10.1974
+10.11.1998
Poznámka:

Petr Cihlář zahynul při katastrofě vrtulníku Mi-24V (t. č. 0928) u Slatinic s celou osádkou, když se vraceli z Irska.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°41'33.77'' E15°16'55.94''
Pomník přidal: Jan Kratochvíl

Hrob Leonid Nikolajevič Zelencov

Autor: Jan Kratochvíl, 03.06.2007
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova, hřbitov, číslo hrobu 451.
Nápis:
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
офицеру Краснои Армии
ст. Л-ту Зеленцову Л. H.
похоронен
13. августа 1945 г.
гор. Ледеч
Poznámka:

Překlad:
Na věčnou památku
důstojníku Rudé Armády
nadporučíku Zelencovu L. K.
pohřben
13. srpna 1945
město Ledeč
Z archivních materiálů: (dodal Otakar Kubát)
Zápis z Foglarova denku – Smrt na táboře
V poslední den tábora, když jsme bourali stany, přišel k nám z posádky mladý sovětský důstojník a žádal nás, abychom ho převezli přes řeku naší pramicí, že tam bude lovit ryby, tehdy obvyklým vojenským způsobem, to jest vhozením ručního granátu do vody. Několik starších hochů důstojníka ochotně převezlo, což jsem dost nerad viděl, potřebovali jsme každou ruku na práci s bouráním. Náhle - když už se pramice obrátila k návratu – se odtamtud ozvala strašlivá rána. Důstojníkovi vybuchl granát v ruce dříve, než jej stačil hodit do vody, a roztrhal ho na kusy. Hoši, odrážející se s pramičkou od břehu, měli ještě tu duchapřítomnost, že se přitiskli na dno lodi, aby se uchránili před střepinami granátu. Pak přišli vojáci, vypůjčili si od nás dvoumetrovou dřevěnou okenici a na té jako na nosítkách dopravili tělo důstojníka do ubikací. Nešťastník měl pak slavný pohřeb na ledečském hřbitově, kde je dodnes jeho hrob udržován.

Zápis z městské kroniky 1945
Ledečští branci se dostavili k odvodu 28. července 1945, aby tak splnili svou čestnou povinnost. V 7 hodin ráno vyšel od poštovního úřadu průvod, nejmohutnější, jaký naše město kdy při odvodech vidělo, aby za zvuků hudby došel k Husovu pomníku na náměstí, kde branci vyslechli proslov předsedy MNV Emila Čecha, jemuž za brance odpověděl farář CČS Vladimír Václavek. – Odtud se průvod odebral k hotelu Sázava, kde se odvody konaly. Ze 170 ledečských branců bylo jich 166 odvedeno. Po složení slibu odešli tito opět průvodem k Husovu pomníku, kde za zvuků hymny byl na paměť obětí 2. světové války položen věnec. – Večer byl sovětskou armádou na počest našich odvedenců pořádán taneční večírek v sokolovně.
(L. N. Zelencov zabit granátem)
Tehdy si jistě ruský nadporučík Leonid Nikolajevič Zelencov nikterak nepřipouštěl myšlenku na smrt; vždyť už prošel tolika boji a teď už byl mír. Avšak ruka smrti si jej vybrala, když dne 3. srpna chytal pod Hájem pomocí ručních granátů ryby v řece Sázavě. Jeden granát vybuchl dříve a Zelencov byl jím zabit. Byl pohřben za účasti Rudé armády, čsl. vojenské posádky, četnictva (to bylo v červenci sloučeno s policií ve Sbor národní bezpečnosti – SNB) a velkého počtu civilního obyvatelstva na místním hřbitově.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6111-09203
Souřadnice: N49°41'33.77'' E15°16'55.94''
Pomník přidal: Jan Kratochvíl
Doplnění informací: Ing. Jana Tejnecká, Otakar Kubát
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Zdeněk Vltavský, František Waldhütter

Autor: Ing. Jan Kárník, 04.04.2016
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova, hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice
Nápis:
PLK. ZDENĚK VLTAVSKÝ
*8.8.1894 +17.3.1963

ING. FR. WALDHÜTTER
*2.2.1897 +20.5.1943
Poznámka:

František Waldhütter, nar. 2.2.1897 Dolní Město okr. Ledeč nad Sázavou. V rakousko-uherské armádě sloužil u ? pěšího pluku jako desátník jednoroční dobrovolník od 1.8.1916, bojoval na jižní frontě. Zajat 17.6.1918, Sasso. Do čs. legií v Itálii byl zařazen 11.7.1918 jako četař 35. pěšího pluku. Demobilizován byl jako podporučík 6. zásobovacího oddílu.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jan Kárník
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Jan Šeba

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 14.05.2016
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova, hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice
Nápis:
JAN ŠEBA
VYSLANEC ČSR V.V.
*26.XII.1886 +25.VII.1953
Poznámka:

Jan Šeba, nar. 26.12.1886 Ledeč nad Sázavou. V rakousko-uherské armádě sloužil jako nadporučík u 3. pluku zemských střelců. V 1. světové válce byl zajat 28.11.1914, Zavada pod Krakovem, Halič. Do čs. legií v Rusku se přihlásil 1.1.1916 v Bobrově, zařazen byl 1.2.1916 jako poručík k 6. střeleckému pluku. Od 29.12.1917 jako kapitán se stal příslušníkem čs. legií v Itálii ve funkci vojenského zmocněnce náčelníka čs. mise v Itálii. Službu v legích ukončil 31.12.1919 jako podplukovník, vojenský zmocněnec při vyslanectví ČSR v Římě. V roce 1920 se stal generálním konzulem ČSR v Terstu.

Ve 20. letech 20. století působil jako vyslanec Československa v Itálii a v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Post musel opustit po nástupu diktatury krále Alexandra I. Karađorđeviće a vyhlášení Jugoslávie, protože mimo jiné neměl dobré vztahy s důstojnickou frakcí, která ve státě převzala moc. Pak se angažoval v domácí politice a stal se generálním tajemníkem národních socialistů. K této funkci mu dopomohla přímluva Edvarda Beneše, mezi jehož stoupence patřil. Působil pak jako Benešův důvěrník v této straně. Na postu generálního tajemníka byl potvrzen v dubnu 1931, ale krátce nato byl z vedení strany vytlačen na nátlak křídla okolo Emila Frankeho. Během 30. let zastával další diplomatické posty.
(zdroje: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase ; https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Šeba )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Urna Bohumír Fiřt

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 07.05.2016
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova, hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice
Nápis:
(pomník)
BOHUMÍR FIŘT
pplk. čs. letectva
1909 - 1978

(urna)
BOHUMÍR
FIŘT
PPLK. LETECTVA
1909 - 1978

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Jan Hus

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 12.07.2017
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí
Nápis:
(čelo)
pravda
vítězí

1415

milujte se vespolek
pravdy
každému přejte

(záď)
R. KABEŠ TÁBOR
Poznámka:

Podnět ke vzniku sochy dal místní divadelní spolek Tyl v roce 1921, kdy byl taky slavnostně položen základní kámen. Sochu zhotovil táborský sochař Rudolf Kabeš z umělého kamen. Mistr Jan Hus drží v pravé ruce otevřenou knihu s nápisem Pravda vítězí a na podstavci stojí nápis Milujte se vespolek, pravdy každému přejte. Socha byla slavnostně odhalena v květnu 1926.
(zdroj: http://www.region-vysocina.cz/socha-mistra-jana-husa-ledec-nad-sazavou-cx846 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Bohumír Fürst - Fiřt

Autor: Jiří Dibelka, 12.09.2015
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 6
Nápis:
V TOMTO MĚSTĚ ŽIL
V LETECH 1958 - 1978

BOHUMÍR FÜRST - FIŘT
PLK. LETECTVA I.M.

*1.10.1909 OPATOVICE
+2.1.1978 LEDEČ NAD SÁZAVOU

ČS. LETEC, STÍHACÍ ESO
PŘÍSLUŠNÍK 310. PERUTĚ RAF
ÚČASTNÍK BITVY O BRITÁNII,
V LETECH 1950 - 1951
VĚZNĚN NA MÍROVĚ
Poznámka:

deska odhalena 12.září 2015 u příležitosti 75. výročí Bitvy o Británii
Fürst Bohumil (Bohumír), plukovník in memoriam, nar. 1.10.1909 Opatovice, okres Vyškov, osobní číslo Z; L-32; RAF/68152. Odveden 2.10.1939, Francie; Paříž, rotmistr letectva z pov. čs. (zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Fiřt Bohumír /Fürst/, F/Lt, 787556 (68152), 310 Sqdn, npor./R/plk., *1/10/09, Opatovice /Vyškov/, pilot, †2/1/78 (zdroj http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/ )
Další informace: http://aces.safarikovi.org/biography/cz/cz/furst.html , http://www.bohumirfurst.cz/clanky/zivotopis/1939-1945/ , http://jihlava.idnes.cz/v-ledci-odhali-pametni-desku-elitnimu-letci-fkm-/jihlava-zpravy.aspx?c=A150910_212637_jihlava-zpravy_evs
)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Dibelka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 25.01.2019
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Koželská 17, kostel Husův sbor, vlevo u vstupu do kostela
Nápis:
VĚNOVÁNO OBČANŮM LEDEČSKA, KTEŘÍ
PO ODSOUZENÍ KOMUNISTICKÝM LIDOVÝM SOUDEM
V LETECH 1948 – 1960 BYLI VĚZNĚNI
A ODEBÍRÁN JIM MAJETEK I RODNÝ DOMOV
NESMÍME ZAPOMÍNAT!

TATO PŘIPOMÍNKA OBDOBÍ PLNÉHO UTRPENÍ, ODMÍTNUTÁ ZASTUPITELI MĚSTA LEDEČ N/SÁZ.
V ÚNORU 2007, NAŠLA DÍKY CČSH MÍSTO ZDE.
KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ČR – POBOČKA HAVLÍČKŮV BROD 2007

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Josef Toufar

Autor: Marek Skýpala, 11.08.2016
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Mlýnská, pomník v parčíku u kostela sv. Petra a Pavla
Nápis:
JAK HO LIDÉ MILOVALI, TAK HO REŽIM NENÁVIDĚL.
ZA VŠE DOBRÉ ZAPLATIL DAŇ NEJVYŠŠÍ.
VESNICKÝ FARÁŘ JOSEF TOUFAR PŮSOBIL V TOMTO KRAJI, NEJPRVE V ZAHRÁDCE, POZDĚJI V ČÍHOŠTI.
BYL TO ON, KTERÝ KÁZAL Z ČÍHOŠŤSKÉ KAZATELNY, KDYŽ SE V KOSTELÍKU HÝBAL KŘÍŽEK.
TI, KTEŘÍ TO VIDĚLI, O TOM PODÁVAJÍ SVĚDECTVÍ A VĚŘÍ V ÚKAZ BOŽÍ. PSAL SE PROSINEC 1949.
ZEMŘEL JAKO MUČEDNÍK RUKOU TRÝZNITELE.
ZE VŠECH STRAN JSI MI VŠAK, HOSPODINE, ŠTÍTEM
TYS MÁ SLÁVA, TY MI POZVEDÁŠ HLAVU. (ŽALM 3)

AS MUCH AS THE PEOPLE LOVED HIM, THE REGIME DETESTED HIM.
FOR ALL THE GOOD, HE PAID THE HIGHEST PRICE.
THE VILLAGE PASTOR JOSEF TOUFAR USED TO WORK IN THIS REGION, FIRST IN ZAHRÁDKA, THEN IN ČÍHOŠŤ.
HE WAS IN THE PULPIT PREACHING TO THE ČÍHOŠŤ CONGREGATION WHEN THE CROSS IN THE LITTLE CHURCH
BEGAN TO MOVE. THOSE WHO SAW IT TESTIFI TO IT AS A FACT AND BELIEVE THAT IT WAS A GODLY
PHENOMENON TO THIS DAY. IT HAPPENED IN DECEMBER 1949.
HE DIED AS A MARTYR OF FAITH BY THE HAND OF HIS TORMENTOR.
YOU ARE MY SHIELD, LORD, FROM ALL SIDES,
YOU ARE MY GLORY, YOU MAKE ME RAISE MY HEAD. (PSALM 3)

P. JOSEF TOUFAR
NARODIL SE 14. 7. 1902 V ARNOLCI U POLNÉ. PO OTCOVĚ SMRTI SE DEFINITIVNĚ ROZHODL PRO
KNĚŽSTVÍ. ABY ZÍSKAL MATURITU, ODEŠEL VE VĚKU 26 LET NA GYMNÁZIUM V TEHDEJŠÍM / NĚMECKÉM BRODĚ. POZDĚJI PŘESTOUPIL DO CHOTĚBOŘE, KDE TAKÉ V ROCE 1935 MATUROVAL.
KONEČNĚ MOHL NASTOUPIT DO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE V HRADCI KRÁLOVÉ. TAM 29. 6. 1940
PŘIJAL Z RUKOU KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA MOŘICE PÍCHY KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ. PRVNÍM
MÍSTEM JOSEFA TOUFARA BYLA ZAHRÁDKA, KDE BYL V DUBNU 1945 USTANOVEN JAKO FARÁŘ.
PRO SVOU ÚSPĚŠNOU KNĚŽSKOU ČINNOST A ZNAČNÝ VLIV NA MLÁDEŽ BYL NA POPUD MÍSTNÍCH
A LEDEČSKÝCH KOMUNISTŮ PŘELOŽEN DO ČÍHOŠTĚ, KTEROU OD DUBNA 1948 SPRAVOVAL JAKO ADMINISTRÁTOR. PO UDÁLOSTECH S POHYBEM KŘÍŽKU V ČÍHOŠŤSKÉM KOSTELE BYL 28. LEDNA 1950
ZATČEN STB A PŘEVEZEN DO PROTICÍRKEVNÍHO ODDĚLENÍ VE VALDICÍCH U JIČÍNA. ZDE JEJ NUTILI
ZA POUŽITÍ BRUTÁLNÍHO MUČENÍ K DOZNÁNÍ, ŽE POHYB KŘÍŽKU JE PODVOD, KTERÝ SÁM ZINSCENOVAL.
NA NÁSLEDKY MUČENÍ PAK 25. ÚNORA 1950 V PRAZE ZEMŘEL.

JOSEF TOUFAR
BORN 14. 7. 1902 IN ARNOLEC (JIHLAVA DISTRICT). IN 1927, AFTER HIS FATHER’S DEATH, HE DEFINITIVELY
DECIDED FOR PRIESTHOOD. IN ORDER TO BE ABLE TO PURSUE HIGHER EDUCATION, HE LEFT HIS HOME AT THE
AGE OF 26 TO ENROLL IN THE HIGH SCHOOL IN NĚMECKÝ BROD (CURENTLY HAVLÍČKŮV BROD), WHEREUPON HE
TRANSFERRED TO CHOTĚBOŘ, WHERE HE GRADUATED IN 1935. THUS, HE WAS ABLE TO JOIN THE SEMINARY IN HRADEC KRÁLOVÉ. THERE HE ACCEPTED, ON 29. 6. 1940, PRIESTLY ORDINATION FROM THE HANDS OF MOŘIC
PÍCHA, TH.D., THE BISHOP OF HRADEC KRÁLOVÉ. THEREUPON, HE WAS APPOINTED CHAPLAIN IN
ZAHRÁDKA WHERE HE SERVED AS PASTOR FROM APRIL 1945. FOR HIS SUCCESSFUL ACTIVITY AS PRIEST AND
CONSIDERABLE EFFECT ON YOUNG PEOPLE, HE WAS AT THE INSTIGATION OF THE LOCAL THE COMMUNIST PARTY
OFFICIALS TRANSFERRED TO THE PARISH OF ČÍHOŠŤ, WHERE HE WAS ACTIVE FROM APRIL 1948 ITS
ADMINISTRATOR. AFTER THE EVENTS THAT FOLLOWED THE MOVEMENT OF THE ALTAR CROSS IN THE ČÍHOŠŤ
CHURCH, HE WAS ARRESTED ON 28. 1. 1950 BY THE STB AND TAKEN TO THE ANTI-CLERIKAL INVESTIGATION
DEPARTMENT IN VALDICE NEAR JIČÍN, WHERE THEY FORCED HIM – UNDER BRUTAL TORTURE – TO CONFESS THAT
THE MOVEMENT OF THE CROSS WAS A FRAUD THAT HE HIMSELF HAD STAGED. HE DIED OF THE
CONSEQUENCES OF THE TORTURE ON 25. 2. 1950 IN PRAGUE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°41'43.23'' E15°16'47.24''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní deska Obětem holocaustu

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 26.10.2018
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Na Potoce 252, uvnitř synagogy vlevo za vchodem
Nápis:
NA PAMĚŤ NÁSILNÉHO ODVLEČENÍ ŽIDOVSKÉ KOMUNITY
Z LEDČE N/S 9.6.1942 NA CESTU, KTEROU NEPŘEŽILI – ODEŠLI.
ARNOŠT BAUER, EMA BAUEROVÁ, MIROSLAV BAUER, JAKUB BEER,
ANTONIE BEEROVÁ, VĚRA BEEROVÁ, ALENA BEEROVÁ, ROBERT BONDY,
ELIŠKA BONDYOVÁ, VOJTĚCH FREUD , MARIE HERRMANOVÁ, OLGA KALBOVÁ,
MUDR. JOSEF LUSTIG, FRANTIŠKA LUSTIGOVÁ, VĚRA LUSTIGOVÁ, HANA
LUSTIGOVÁ, BERTA MACOUNOVÁ, RUDOLF MORAVEC, ARNOŠTKA MORAVCOVÁ,
ARNOŠT MORAVEC, BOŽENA STEINOVÁ, ELIŠKA MORAVCOVÁ, LEONTINA
MORAVCOVÁ, RŮŽENA MORAVCOVÁ, OTTO NETTEL, IRMA NETTELOVÁ, PAVEL
NETTEL, JIŘÍ NETTEL, BEDŘIŠKA PENTLÁŘOVÁ, JOSEF REICH, KAREL REICH,
TEREZIE REICHOVÁ, PAVEL REICH, ISIDOR SCHLEISSNER, IDA STEINEROVÁ,
OTTO STEINER, ING. OTTO STEINER, OTTO STUTZ, IRMA STUTZOVÁ, MARIE
STUTZOVÁ, MAX TURNOVSKÝ, EMA TURNOVSKÁ, HANA TURNOVSKÁ,
LEOPOLDINA VESELÁ, MARTIN WEISER.

VĚNUJE MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU
ČERVEN 1992

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká