Ledeč nad Sázavou

Havlíčkova, Hrnčíře, Husovo náměstí, Komenského, Koželská, Mlýnská, Na Potoce, Tyršovo nábřeží

Hrob Petr Cihlář

Autor: Jan Kratochvíl, 03.06.2007
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova, hřbitov
Nápis:
RODINA CIHLÁŘOVA
PETR
*21.10.1974
+10.11.1998
Poznámka:

Petr Cihlář zahynul při katastrofě vrtulníku Mi-24V (t. č. 0928) u Slatinic s celou osádkou, když se vraceli z Irska.


Souřadnice: N49°41'33.77'' E15°16'55.94''
Pomník přidal: Jan Kratochvíl

Hrob Leonid Nikolajevič Zelencov

Autor: Jan Kratochvíl, 03.06.2007
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova, hřbitov, číslo hrobu 451.
Nápis:
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
офицеру Краснои Армии
ст. Л-ту Зеленцову Л. H.
похоронен
13. августа 1945 г.
гор. Ледеч
Poznámka:

Překlad:
Na věčnou památku
důstojníku Rudé Armády
nadporučíku Zelencovu L. K.
pohřben
13. srpna 1945
město Ledeč
Z archivních materiálů: (dodal Otakar Kubát)
Zápis z Foglarova denku – Smrt na táboře
V poslední den tábora, když jsme bourali stany, přišel k nám z posádky mladý sovětský důstojník a žádal nás, abychom ho převezli přes řeku naší pramicí, že tam bude lovit ryby, tehdy obvyklým vojenským způsobem, to jest vhozením ručního granátu do vody. Několik starších hochů důstojníka ochotně převezlo, což jsem dost nerad viděl, potřebovali jsme každou ruku na práci s bouráním. Náhle - když už se pramice obrátila k návratu – se odtamtud ozvala strašlivá rána. Důstojníkovi vybuchl granát v ruce dříve, než jej stačil hodit do vody, a roztrhal ho na kusy. Hoši, odrážející se s pramičkou od břehu, měli ještě tu duchapřítomnost, že se přitiskli na dno lodi, aby se uchránili před střepinami granátu. Pak přišli vojáci, vypůjčili si od nás dvoumetrovou dřevěnou okenici a na té jako na nosítkách dopravili tělo důstojníka do ubikací. Nešťastník měl pak slavný pohřeb na ledečském hřbitově, kde je dodnes jeho hrob udržován.

Zápis z městské kroniky 1945
Ledečští branci se dostavili k odvodu 28. července 1945, aby tak splnili svou čestnou povinnost. V 7 hodin ráno vyšel od poštovního úřadu průvod, nejmohutnější, jaký naše město kdy při odvodech vidělo, aby za zvuků hudby došel k Husovu pomníku na náměstí, kde branci vyslechli proslov předsedy MNV Emila Čecha, jemuž za brance odpověděl farář CČS Vladimír Václavek. – Odtud se průvod odebral k hotelu Sázava, kde se odvody konaly. Ze 170 ledečských branců bylo jich 166 odvedeno. Po složení slibu odešli tito opět průvodem k Husovu pomníku, kde za zvuků hymny byl na paměť obětí 2. světové války položen věnec. – Večer byl sovětskou armádou na počest našich odvedenců pořádán taneční večírek v sokolovně.
(L. N. Zelencov zabit granátem)
Tehdy si jistě ruský nadporučík Leonid Nikolajevič Zelencov nikterak nepřipouštěl myšlenku na smrt; vždyť už prošel tolika boji a teď už byl mír. Avšak ruka smrti si jej vybrala, když dne 3. srpna chytal pod Hájem pomocí ručních granátů ryby v řece Sázavě. Jeden granát vybuchl dříve a Zelencov byl jím zabit. Byl pohřben za účasti Rudé armády, čsl. vojenské posádky, četnictva (to bylo v červenci sloučeno s policií ve Sbor národní bezpečnosti – SNB) a velkého počtu civilního obyvatelstva na místním hřbitově.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6111-09203
Souřadnice: N49°41'33.77'' E15°16'55.94''
Pomník přidal: Jan Kratochvíl
Doplnění informací: Ing. Jana Tejnecká, Otakar Kubát
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Zdeněk Vltavský, František Waldhütter

Autor: Ing. Jan Kárník, 04.04.2016
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova, hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice
Nápis:
PLK. ZDENĚK VLTAVSKÝ
*8.8.1894 +17.3.1963

ING. FR. WALDHÜTTER
*2.2.1897 +20.5.1943
Poznámka:

František Waldhütter, nar. 2.2.1897 Dolní Město okr. Ledeč nad Sázavou. V rakousko-uherské armádě sloužil u ? pěšího pluku jako desátník jednoroční dobrovolník od 1.8.1916, bojoval na jižní frontě. Zajat 17.6.1918, Sasso. Do čs. legií v Itálii byl zařazen 11.7.1918 jako četař 35. pěšího pluku. Demobilizován byl jako podporučík 6. zásobovacího oddílu.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Pomník přidal: Ing. Jan Kárník
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Jan Šeba

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 14.05.2016
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova, hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice
Nápis:
JAN ŠEBA
VYSLANEC ČSR V.V.
*26.XII.1886 +25.VII.1953
Poznámka:

Jan Šeba, nar. 26.12.1886 Ledeč nad Sázavou. V rakousko-uherské armádě sloužil jako nadporučík u 3. pluku zemských střelců. V 1. světové válce byl zajat 28.11.1914, Zavada pod Krakovem, Halič. Do čs. legií v Rusku se přihlásil 1.1.1916 v Bobrově, zařazen byl 1.2.1916 jako poručík k 6. střeleckému pluku. Od 29.12.1917 jako kapitán se stal příslušníkem čs. legií v Itálii ve funkci vojenského zmocněnce náčelníka čs. mise v Itálii. Službu v legích ukončil 31.12.1919 jako podplukovník, vojenský zmocněnec při vyslanectví ČSR v Římě. V roce 1920 se stal generálním konzulem ČSR v Terstu.

Ve 20. letech 20. století působil jako vyslanec Československa v Itálii a v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Post musel opustit po nástupu diktatury krále Alexandra I. Karađorđeviće a vyhlášení Jugoslávie, protože mimo jiné neměl dobré vztahy s důstojnickou frakcí, která ve státě převzala moc. Pak se angažoval v domácí politice a stal se generálním tajemníkem národních socialistů. K této funkci mu dopomohla přímluva Edvarda Beneše, mezi jehož stoupence patřil. Působil pak jako Benešův důvěrník v této straně. Na postu generálního tajemníka byl potvrzen v dubnu 1931, ale krátce nato byl z vedení strany vytlačen na nátlak křídla okolo Emila Frankeho. Během 30. let zastával další diplomatické posty.
(zdroje: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase ; https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Šeba )


Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Urna Bohumír Fiřt

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 07.05.2016
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova, hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice
Nápis:
(pomník)
BOHUMÍR FIŘT
pplk. čs. letectva
1909 - 1978

(urna)
BOHUMÍR
FIŘT
PPLK. LETECTVA
1909 - 1978

Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf rodina Moravcova

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 15.05.2020
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře, židovský hřbitov
Nápis:
MORIC
MORAVEC

PAMÁTCE
RUDOLF 25.6.1877
ARNOŠTKA 19.5.1878
ARNOŠT 27.3.1904
HANUŠ 30.11.1905
EMIL 16.8.1897
IDA 18.9.1900
VERUŠKA 9.5.1931

ZAHYNULI V KONC. TÁBOŘE
R. 1942

Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf rodina Moravcova

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 15.05.2020
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře, židovský hřbitov
Nápis:
AUGUSTA
MORAVCOVÁ
ROZ. SCHICKOVÁ
Z HEŘMANOVA MĚSTCE

PAMÁTCE
BOŽENA 15.XII.1879
MARIE 2.X.1881
LEONTÝNA 24.VI.1886
RŮŽENA14.II.1890
ELIŠKA 25.XII.1890

ZAHYNULI
V KONC. TÁBOŘE
R. 1942

Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Jan Hus

Autor: Ing. Jana Tejnecká, 12.07.2017
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí
Nápis:
(čelo)
pravda
vítězí

1415

milujte se vespolek
pravdy
každému přejte

(záď)
R. KABEŠ TÁBOR
Poznámka:

Podnět ke vzniku sochy dal místní divadelní spolek Tyl v roce 1921, kdy byl taky slavnostně položen základní kámen. Sochu zhotovil táborský sochař Rudolf Kabeš z umělého kamen. Mistr Jan Hus drží v pravé ruce otevřenou knihu s nápisem Pravda vítězí a na podstavci stojí nápis Milujte se vespolek, pravdy každému přejte. Socha byla slavnostně odhalena v květnu 1926.
(zdroj: http://www.region-vysocina.cz/socha-mistra-jana-husa-ledec-nad-sazavou-cx846 )


Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Bohumír Fürst - Fiřt

Autor: Jiří Dibelka, 12.09.2015
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 6
Nápis:
V TOMTO MĚSTĚ ŽIL
V LETECH 1958 - 1978

BOHUMÍR FÜRST - FIŘT
PLK. LETECTVA I.M.

*1.10.1909 OPATOVICE
+2.1.1978 LEDEČ NAD SÁZAVOU

ČS. LETEC, STÍHACÍ ESO
PŘÍSLUŠNÍK 310. PERUTĚ RAF
ÚČASTNÍK BITVY O BRITÁNII,
V LETECH 1950 - 1951
VĚZNĚN NA MÍROVĚ
Poznámka:

deska odhalena 12.září 2015 u příležitosti 75. výročí Bitvy o Británii
Fürst Bohumil (Bohumír), plukovník in memoriam, nar. 1.10.1909 Opatovice, okres Vyškov, osobní číslo Z; L-32; RAF/68152. Odveden 2.10.1939, Francie; Paříž, rotmistr letectva z pov. čs. (zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Fiřt Bohumír /Fürst/, F/Lt, 787556 (68152), 310 Sqdn, npor./R/plk., *1/10/09, Opatovice /Vyškov/, pilot, †2/1/78 (zdroj http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/ )
Další informace: http://aces.safarikovi.org/biography/cz/cz/furst.html , http://www.bohumirfurst.cz/clanky/zivotopis/1939-1945/ , http://jihlava.idnes.cz/v-ledci-odhali-pametni-desku-elitnimu-letci-fkm-/jihlava-zpravy.aspx?c=A150910_212637_jihlava-zpravy_evs
)


Pomník přidal: Jiří Dibelka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Jiří Porteš

Stromy svobody 2018

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 27.06.2020
Umístění: Ledeč nad Sázavou, Komenského, v parčíku před ZŠ
Nápis:
STROMY SVOBODY 2018
Vysadili žáci, učitelé, zástupci
města a sokolové,
k oslavě 100 let republiky.
24.10.2018.

STROMY SVOBODY 1918 –2018
SOKOLSKÁ LÍPA SVOBODY
Vysazená k oslavě 100. výročí založení republiky
T. J. Sokol Ledeč nad Sázavou
28.10.2018

Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká