Havlíčkův Brod

B. Kobzinové, Beckovského, Dobrovského, Dolní, Havlíčkovo náměstí, Horní, Jihlavská, Kalinovo nábřeží, Ledečská, Nádražní, Pražská, Rozkošská, Rubešovo náměstí, Smetanovo náměstí, Štáflova, U Trojice, V Sadech, nezařazeno

Kameny zmizelých rodina Pacnerova

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. František Jedlička, 22.01.2015
Umístění: Havlíčkův Brod, Dolní 104, v chodníku před vchodem
Nápis:
ZDE ŽIL
PAVEL PACNER
NAR. 1876
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
DO SOBIBORU 1942
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
IDA PACNEROVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
DO SOBIBORU 1942
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Pavel Pachner se svou ženou Idou žili v Havlíčkově Brodě do začátku druhé světové války. On sám byl významným brodským podnikatelem první poloviny dvacátého století. V Dolní ulici měl obchod s likéry a vínem, po otci převzal drogerii U Černého psa, provozoval fotografickou laboratoř a benzinovou pumpu. V roce 1939 se však s manželkou museli přestěhovat do Prahy. Tam si pobyli jen tři roky, 7. května 1942 byli naloženi na transport do Terezína a o dva dny později už putovali dalším transportem do vyhlazovacího tábora Sobibor v Polsku. Jejich další osud není znám, pravděpodobně ale oba krátce po příjezdu zahynuli.
(Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/rodina-pachnerovych-havlickuv-brod-kameny-zmizelych-p02-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140903_2096056_jihlava-zpravy_mkk)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°36'19.16'' E15°34'47.20''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska města

Autor: Ing. František Jedlička, 06.02.2012
Umístění: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí, vstup do budovy městského úřadu
Nápis:
DŮM TENTO BYL KONCEM XV. STOL.
STAROU MĚSTSKOU RYCHTOU. R. 1533
KOUPIL JI I S PIVOVAREM STARÝ
BRODSKÝ RYCHTÁŘ VÁCLAV, PŘÍJMÍM
VACEK. KONCEM XVI. STOL. BYL ZDE
HOSTINEC "U ZLATÉHO JELENA". V BUDO-
VĚ, KTERÁ JEST MAJETKEM MĚSTA
OD R. 1731, BYLY PO R. 1884 KASÁRNY
MÍSTNÍ POSÁDKY. KDYŽ HOSTINEC
R. 1891 ZANIKL, BYLA PŘEMĚNĚNA
RYCHTA V RADNICI. V R. 1943 OPANO-
VALI NĚMCI RADNICI A ZRUŠILI
ČESKÉ ÚŘADOVÁNÍ. DNE 5. KVĚTNA 1945
SVRHL ZDE BRODSKÝ LID NĚMECKÉ
OKUPAČNÍ TYRANSTVÍ A SVÉ MĚSTO
PŘEJMENOVAL NA HAVLÍČKŮV BROD.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Vojtěch Schück

Autor: Ing. František Jedlička, 23.05.2011
Umístění: Havlíčkův Brod, Horní 2060
Nápis:
ZÁKEŘNÁ RUKA ČLENA NĚMECKÝCH
ODDÍLŮ SS ZAVRAŽDILA ZDE
5.KVĚTNA 1945
VOJTĚCHA SCHÜCKA
DUCHOVNÍHO ČESKOSLOVENSKÉ
CÍRKVE Z HAVLÍČKOVA BRODU
Poznámka:

V Horní ulici na křižovatce u kláštera je na domě číslo 2060 pamětní deska, která připomíná, že tam 5. května padl duchovní církve československé, Vojtěch Schück, narozený 3. září 1919 v Pardubicích. Vojtěch Schück vykonával pořádkovou službu a ze vzdálenosti pěti metrů byl střelen do hrudi esesáckou hlídkou z nedalekého kláštera. Raněný byl odvezen do nenocnice, kde o půl druhé odpolední skonal. (zdroj http://www.geocaching.com/geocache/GC4PD3M_pietni-misto-z-kvetna-1945?guid=c98c40df-52b1-4825-86cb-d248dadd95d7 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-27745
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník vojákům Rumunské armády

Autor: Milan Ostrovský, 19.05.2019
Umístění: Havlíčkův Brod, Jihlavská, severovýchodně cca 150 m od Grodlova mlýna, v místě zvaném Dolík
Nápis:
10 MAİ 1945
UN SEMN PENTRU VEŞNİCİE, ÎN AMİNTİREA OSTAŞİLOR
ROMÂNİ DİN REGİMENŢUL 26 DOROBANTİ „ROVİNE“ CRAİOVA,
CĂZUŢİ ÎN LUPTA PENTRU ELİBERAREA CEHOSLOVACİEİ.
4 OFİŢERİ
6 SUBOFİŢERİ
101 SOLDAŢİ

NA PAMĚŤ RUMUNSKÝM VOJÁKŮM KTEŘÍ
ZEMŘELI ZA OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA.
PŘÍSLUŠNÍKŮM 26 PĚŠÍHO PLUKU „ROVINE“ KRAJOVA.
Poznámka:

Pomník stával v ulici Jihlavská, v areálu bývalé Střední zemědělské školy. V roce 2019 přesunut na stávající místo.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-09752
Souřadnice: N49°35'0.01'' E15°34'5.7''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Milan Ostrovský

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 30.07.2014
Umístění: Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, vstup do budovy SPŠ stavební
Nápis:
JEŠTĚ PŘED SVÝM DOKON-
ČENÍM BYLA TATO BUDOVA
R.1942 ZABRÁNA PRO
SANITNÍ ŠKOLU ZBRANÍ SS.
V KVĚTNU 1945 V NÍ ZASE-
DAL NĚMECKÝ NÁHLÝ SOUD.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Pomník Hnátův kámen

Autor: Ing. František Jedlička, 19.06.2015
Umístění: Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží, na kraji mostu přes Sázavu
Nápis:
HNÁTŮV KÁMEN
Hnátův kámen – pravděpodobně smírčí kámen, vyrobený ze žuly, lze datovat podle částečně
dochovaného českého nápisu do roku 1513 či 1613.
Obdélný kámen s nízkým reliéfem tlapatého kříže má nad horizontálním břevnem čitelnou
část nápisu moXIII (millesimo 13, tedy tisícího třináctého). Nad křížem je částečný
nápis tha bozo (léta božího). V levém dolním rohu je vedle kříže vysekaná sekyra.
Před výstavbou kamenného mostu v 19. století stával kámen na levé straně mostu.
Podle pověsti označuje kámen místo exekuce hlásného Hnáta v roce 1472. Hnát, spolčený
s Jihlavany, měl otevřít jihlavskému vojsku Dolní bránu, a tak umožnit ovládnutí
Německého Brodu. Díky včasnému zpozorování nebezpečí ale brodští občané útok
nepřátelského vojska odvrátili.
Zrádce Hnát byl davem německobrodských občanů dopaden a ukamenován. Na památku
této události, jako výstraha před zradou, byl v hradebním příkopu postaven kámen.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Körner

Autor: Ing. František Jedlička, 05.02.2013
Umístění: Havlíčkův Brod, Ledečská, hřbitov u kostela sv. Vojtěcha
Nápis:
MUDr. ANTONÍN
KÖRNER
OBVODNÍ KNÍŽECÍ A C. K.
PLUK. LÉKAŘ M. S.
+19. ÚNORA 1910
V STÁŘÍ 59 ROKŮ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Jaroslav Vobořil

Autor: Ing. František Jedlička, 05.02.2013
Umístění: Havlíčkův Brod, Ledečská, hřbitov u kostela sv. Vojtěcha
Nápis:
JAROSLAV VOBOŘIL
STROJNÍ INŽENÝR A
KONSTRUKTÉR ŠICÍCH STROJŮ
OBĚŤ SVĚT. VÁLKY.
*1890. +1918.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Žák

Autor: Ing. František Jedlička, 05.02.2013
Umístění: Havlíčkův Brod, Ledečská, hřbitov u kostela sv. Vojtěcha
Nápis:
DR. JOSEF ŽÁK
PLUKOVNÍK
ZEMŘ. 16.2.1922 V STÁŘÍ 52 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Robert Ellner

Autor: Ing. František Jedlička, 05.02.2013
Umístění: Havlíčkův Brod, Ledečská, hřbitov u kostela sv. Vojtěcha
Nápis:
Plukovník letectva
ROBERT
ELLNER
*1.12.1889. +14.1.1940.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička