Havlíčkův Brod

B. Kobzinové, Beckovského, Dobrovského, Dolní, Havlíčkovo náměstí, Horní, Jihlavská, Kalinovo nábřeží, Ledečská, Na Hradbách, Nádražní, Pražská, Rozkošská, Rubešovo náměstí, Smetanovo náměstí, Štáflova, U Trojice, V Sadech, nezařazeno

Kameny zmizelých rodina Pacnerova

Autor: Ing. František Jedlička, 22.01.2015
Umístění: Havlíčkův Brod, Dolní 104, v chodníku před vchodem
Nápis:
ZDE ŽIL
PAVEL PACNER
NAR. 1876
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
DO SOBIBORU 1942
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
IDA PACNEROVÁ
NAR. 1876
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
DO SOBIBORU 1942
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Pavel Pachner se svou ženou Idou žili v Havlíčkově Brodě do začátku druhé světové války. On sám byl významným brodským podnikatelem první poloviny dvacátého století. V Dolní ulici měl obchod s likéry a vínem, po otci převzal drogerii U Černého psa, provozoval fotografickou laboratoř a benzinovou pumpu. V roce 1939 se však s manželkou museli přestěhovat do Prahy. Tam si pobyli jen tři roky, 7. května 1942 byli naloženi na transport do Terezína a o dva dny později už putovali dalším transportem do vyhlazovacího tábora Sobibor v Polsku. Jejich další osud není znám, pravděpodobně ale oba krátce po příjezdu zahynuli.
(Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/rodina-pachnerovych-havlickuv-brod-kameny-zmizelych-p02-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140903_2096056_jihlava-zpravy_mkk)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°36'19.16'' E15°34'47.20''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska města

Autor: Ing. František Jedlička, 06.02.2012
Umístění: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí, vstup do budovy městského úřadu
Nápis:
DŮM TENTO BYL KONCEM XV. STOL.
STAROU MĚSTSKOU RYCHTOU. R. 1533
KOUPIL JI I S PIVOVAREM STARÝ
BRODSKÝ RYCHTÁŘ VÁCLAV, PŘÍJMÍM
VACEK. KONCEM XVI. STOL. BYL ZDE
HOSTINEC "U ZLATÉHO JELENA". V BUDO-
VĚ, KTERÁ JEST MAJETKEM MĚSTA
OD R. 1731, BYLY PO R. 1884 KASÁRNY
MÍSTNÍ POSÁDKY. KDYŽ HOSTINEC
R. 1891 ZANIKL, BYLA PŘEMĚNĚNA
RYCHTA V RADNICI. V R. 1943 OPANO-
VALI NĚMCI RADNICI A ZRUŠILI
ČESKÉ ÚŘADOVÁNÍ. DNE 5. KVĚTNA 1945
SVRHL ZDE BRODSKÝ LID NĚMECKÉ
OKUPAČNÍ TYRANSTVÍ A SVÉ MĚSTO
PŘEJMENOVAL NA HAVLÍČKŮV BROD.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Karel Havlíček Borovský

Autor: Ing. František Jedlička, 16.01.2020
Umístění: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 19, na rohu Muzea Vysočiny - Havlíčkova domu
Nápis:
HAVLÍČKŮV DŮM
Z TOHOTO DOMU, KTERÝ V XVI. VĚKU BYL ZVÁN „HANKOVSKÝ“, ODEŠEL R. 1628
JEHO MAJITEL, MĚŠŤAN TOBIÁŠ ROLAND, LUTERÁN, DO VYHNANSTVÍ. OD ROKU 1832
SE STAL DŮM MAJETKEM MATĚJE HAVLÍČKA, KUPCE Z BOROVÉ. JEHO SYN
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ, POLITICKÝ BUDITEL NÁRODA, ZDE ŽIL, STUDOVAL
A SEM SE RÁD VRACÍVAL. PO NÁVRATU Z RUSKA R. 1844 ZAPOČAL ZDE SVOJI
BUDITELSKOU ČINNOST. V OTCOVSKÉM DOMĚ HLEDAL UKLIDNĚNÍ PO RUŠNÉ
NOVINÁŘSKÉ ČINNOSTI V PRAZE A V KUTNÉ HOŘE. ZDE BYL 16. PROSINCE 1851
ZATČEN. ZE SVÉHO VYHNANSTVÍ V BRIXENU SE SEM VRÁTIL 13. KVĚTNA 1855
S PODLOMENÝM ZDRAVÍM, NĚKOLIK DNÍ PO SMRTI SVÉ ŽENY JULIE. PRVNÍ
VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST TU BYLA R. 1862. R. 1871 BYLA ZSDE ZASAZENA
PAMĚTNÍ DESKA. R. 1872 TU HAVLÍČKOVA DCERA ZDEŇKA, R. 1884
HAVLÍČKOVA MATKA. V DOMĚ, KDE LÁSKA, PRÁCE A SLZY BYLY DOMOVEM, JE
TRVALE UCTÍVÁNA HAVLÍČKOVA PAMÁTKA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Vojtěch Schück

Autor: Ing. František Jedlička, 23.05.2011
Umístění: Havlíčkův Brod, Horní 2060
Nápis:
ZÁKEŘNÁ RUKA ČLENA NĚMECKÝCH
ODDÍLŮ SS ZAVRAŽDILA ZDE
5.KVĚTNA 1945
VOJTĚCHA SCHÜCKA
DUCHOVNÍHO ČESKOSLOVENSKÉ
CÍRKVE Z HAVLÍČKOVA BRODU
Poznámka:

V Horní ulici na křižovatce u kláštera je na domě číslo 2060 pamětní deska, která připomíná, že tam 5. května padl duchovní církve československé, Vojtěch Schück, narozený 3. září 1919 v Pardubicích. Vojtěch Schück vykonával pořádkovou službu a ze vzdálenosti pěti metrů byl střelen do hrudi esesáckou hlídkou z nedalekého kláštera. Raněný byl odvezen do nenocnice, kde o půl druhé odpolední skonal. (zdroj http://www.geocaching.com/geocache/GC4PD3M_pietni-misto-z-kvetna-1945?guid=c98c40df-52b1-4825-86cb-d248dadd95d7 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-27745
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník vojákům Rumunské armády

Autor: Milan Ostrovský, 19.05.2019
Umístění: Havlíčkův Brod, Jihlavská, severovýchodně cca 150 m od Grodlova mlýna, v místě zvaném Dolík
Nápis:
10 MAİ 1945
UN SEMN PENTRU VEŞNİCİE, ÎN AMİNTİREA OSTAŞİLOR
ROMÂNİ DİN REGİMENŢUL 26 DOROBANTİ „ROVİNE“ CRAİOVA,
CĂZUŢİ ÎN LUPTA PENTRU ELİBERAREA CEHOSLOVACİEİ.
4 OFİŢERİ
6 SUBOFİŢERİ
101 SOLDAŢİ

NA PAMĚŤ RUMUNSKÝM VOJÁKŮM KTEŘÍ
ZEMŘELI ZA OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA.
PŘÍSLUŠNÍKŮM 26 PĚŠÍHO PLUKU „ROVINE“ KRAJOVA.
Poznámka:

Pomník stával v ulici Jihlavská, v areálu bývalé Střední zemědělské školy. V roce 2019 přesunut na stávající místo.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-09752
Souřadnice: N49°35'0.01'' E15°34'5.7''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Milan Ostrovský

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 30.07.2014
Umístění: Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, vstup do budovy SPŠ stavební
Nápis:
JEŠTĚ PŘED SVÝM DOKON-
ČENÍM BYLA TATO BUDOVA
R.1942 ZABRÁNA PRO
SANITNÍ ŠKOLU ZBRANÍ SS.
V KVĚTNU 1945 V NÍ ZASE-
DAL NĚMECKÝ NÁHLÝ SOUD.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský

Pomník Hnátův kámen

Autor: Ing. František Jedlička, 19.06.2015
Umístění: Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží, na kraji mostu přes Sázavu
Nápis:
HNÁTŮV KÁMEN
Hnátův kámen – pravděpodobně smírčí kámen, vyrobený ze žuly, lze datovat podle částečně
dochovaného českého nápisu do roku 1513 či 1613.
Obdélný kámen s nízkým reliéfem tlapatého kříže má nad horizontálním břevnem čitelnou
část nápisu moXIII (millesimo 13, tedy tisícího třináctého). Nad křížem je částečný
nápis tha bozo (léta božího). V levém dolním rohu je vedle kříže vysekaná sekyra.
Před výstavbou kamenného mostu v 19. století stával kámen na levé straně mostu.
Podle pověsti označuje kámen místo exekuce hlásného Hnáta v roce 1472. Hnát, spolčený
s Jihlavany, měl otevřít jihlavskému vojsku Dolní bránu, a tak umožnit ovládnutí
Německého Brodu. Díky včasnému zpozorování nebezpečí ale brodští občané útok
nepřátelského vojska odvrátili.
Zrádce Hnát byl davem německobrodských občanů dopaden a ukamenován. Na památku
této události, jako výstraha před zradou, byl v hradebním příkopu postaven kámen.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Körner

Autor: Ing. František Jedlička, 05.02.2013
Umístění: Havlíčkův Brod, Ledečská, hřbitov u kostela sv. Vojtěcha
Nápis:
MUDr. ANTONÍN
KÖRNER
OBVODNÍ KNÍŽECÍ A C. K.
PLUK. LÉKAŘ M. S.
+19. ÚNORA 1910
V STÁŘÍ 59 ROKŮ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Jaroslav Vobořil

Autor: Ing. František Jedlička, 05.02.2013
Umístění: Havlíčkův Brod, Ledečská, hřbitov u kostela sv. Vojtěcha
Nápis:
JAROSLAV VOBOŘIL
STROJNÍ INŽENÝR A
KONSTRUKTÉR ŠICÍCH STROJŮ
OBĚŤ SVĚT. VÁLKY.
*1890. +1918.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Žák

Autor: Ing. František Jedlička, 05.02.2013
Umístění: Havlíčkův Brod, Ledečská, hřbitov u kostela sv. Vojtěcha
Nápis:
DR. JOSEF ŽÁK
PLUKOVNÍK
ZEMŘ. 16.2.1922 V STÁŘÍ 52 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička