Havlíčkův Brod

Pomník vojákům Rumunské armády

Autor: Milan Ostrovský, 19.05.2019
Umístění: Havlíčkův Brod, Jihlavská, severovýchodně cca 150 m od Grodlova mlýna, v místě zvaném Dolík
Nápis:
10 MAİ 1945
UN SEMN PENTRU VEŞNİCİE, ÎN AMİNTİREA OSTAŞİLOR
ROMÂNİ DİN REGİMENŢUL 26 DOROBANTİ „ROVİNE“ CRAİOVA,
CĂZUŢİ ÎN LUPTA PENTRU ELİBERAREA CEHOSLOVACİEİ.
4 OFİŢERİ
6 SUBOFİŢERİ
101 SOLDAŢİ

NA PAMĚŤ RUMUNSKÝM VOJÁKŮM KTEŘÍ
ZEMŘELI ZA OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA.
PŘÍSLUŠNÍKŮM 26 PĚŠÍHO PLUKU „ROVINE“ KRAJOVA.
Poznámka:

Pomník stával v ulici Jihlavská, v areálu bývalé Střední zemědělské školy. V roce 2019 přesunut na stávající místo.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6102-09752
Souřadnice: N49°35'0.01'' E15°34'5.7''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Milan Ostrovský

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 30.07.2014
Umístění: Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, vstup do budovy SPŠ stavební
Nápis:
JEŠTĚ PŘED SVÝM DOKON-
ČENÍM BYLA TATO BUDOVA
R.1942 ZABRÁNA PRO
SANITNÍ ŠKOLU ZBRANÍ SS.
V KVĚTNU 1945 V NÍ ZASE-
DAL NĚMECKÝ NÁHLÝ SOUD.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský