>> Německo >> Rübenau

Rübenau

Heidenweg, Kriegwaldweg

Pomník odsunu německých obyvatel

Autor: Andreas Haselbach, 28.10.2015
Umístění: Rübenau, Heidenweg, poblíž státní hranice ČR / SRN
Nápis:
Vergass
Dei
Hamit
net

Zum Gedenken
an die
gewaltsame Vertreibung
von 1946

Aus den Gemeinden:
Natschung gegr. 1549
Heinrichsdorf gegr. 1775
Kallich gegr. 1577
Kienhaid gegr. 1709
Gabrielahütten gegr. 1778

Daß niemals mehr der
Hass
das Denken und Tun
beherrscht

Der Heimat und den Opfern
gestiftet
von Edwig Siegert-Enkelsohn von
Wilhelm Gräfner Natschung
Poznámka:

Vergaß dei Haamit net! = první sloka písně krušnohorského pěvce a skladatele Antona Günthera
http://www.chata-antongunther.cz/
Překlad dalšího textu:
Na paměť
na
vyhnání
1946

Z obcí
Načetín zal. 1549
Jindřichova Ves zal. 1.775
Kalek zal. 1577
Kienhaid zal. 1709
Gabrielina Huť zal. 1.778

Nikdy více
myšlenky a činy
řízené
nenávistí

Vlasti a obětem
věnovali
Edwig Siegert-Enkelsohn
a Wilhelm Gräfner z Načetína


Souřadnice: N50°34'36.09'' E13°17'29.83''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ralf Schmädicke, 12.12.2014
Umístění: Rübenau, Kriegwaldweg, u cesty Kriegwaldweg z Načetína do Rübenau, která vede v těsné blízkosti našich hranic na německé straně, poblíž křižovatky s cestou Kammweg
Nápis:
zum letzten
Halali
*Zum ehrenden Gedenken*
an die 1945 ermordeten Füster
aus den Forstrevieren
Natschung - Kallich - Neuhaus
der - DOMÄNA ROTHENHAUS-
Revierförster Anton Reichenauer
Forstwart Franz Weinelt
Ingenieuranwärter Reinhold Hüttisch
Forstwart Josef Magauzeck
Poznámka:

Všichni 4 lesníci byli zastřeleni příslušníky Svobodovy armády.
Lesník Anton Reichenau (50) z Načetína byl mučen a zastřelen v lese u obce Zákoutí (Bernau).
Lesník Franz Weinelt (60J) z Načetína, zastřelen 12.6.1945 v lese u obce Jindřichov (Heinersdorf).
Inženýr kandidát Reinhold Hüttisch (23)., syn lesníka Ernst Hüttisch zastřelen 23/10/1945 v obci Svahová (Neuhaus).
Lesník Josef Magauzeck z Kalku byl zabit v internačním táboře "Sklárny" v Chomutově.
Edwin Siegert,iniciátor zřízení pomníku, působil jako lesní adjunkt u nadlesního Ernsta Hüttische.
https://zanikleobce.cz/index.php?detail=161082
http://www.komotau.de/foersterdenkmal.htm


Souřadnice: N50°34'52.35'' E13°17'13.90''
Pomník přidal: Milan Lašťovka