Rakovník

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: David Kosina, 13.12.2016
Umístění: Rakovník, Tyršova, Čermákovy sady, naproti budově sokolovny - u požární nádrže
Nápis:
T. G. MASARYK

PRVNÍ PRESIDENT
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
ZAKLADATEL STÁTU
PRŮKOPNÍK NOVÉ EVROPY
BUDITEL BOJOVNÍK BUDOVATEL
APOŠTOL DEMOKRACIE
LIDSKOSTI
A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI
OTEC ŽIVOUCÍCH
A PŘÍKLAD BUDOUCÍM
Poznámka:

Původní pomník T.G.M. byl v Rakovníku instalován na počátku 30. let 20. století a byl vytvořen sochařem Josefem Fojtíkem. Za 2. světové války byl ukryt, zůstal vcelku nepoškozen a po válce byl znovu odhalen. V 50. letech byl ale definitivně zničen a to včetně jeho sádrového modelu.
Po sametové revoluci přičiněním Nadace pro obnovu pomníku T.G.M. v Rakovníku byl akademickým malířem, panem Václavem Zoubkem, vybrán jeden z návrhů vytvořený sochařem Miroslavem Pangrácem. Současná socha vznikla v ateliéru pana Františka Radvana. Náklady na výrobu pomníku činily asi 1,5 milionu korun. Peníze byly vybrány při veřejné sbírce. Na Masarykův pomník se složili obyvatelé Rakovníka i okolních obcí a přispěli rovněž rodáci a krajané žijící v zahraničí. Za spolupráce sochařů M. Pangráce a F. Radvana byl pomník vytvořen a následně slavnostně odhalen v Čermákových sadech na podzim roku 1997.
(zdroj: http://www.rabasgallery.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.07.2015
Umístění: Rakovník, Tyršova 733, hala Sokolovny
Nápis:
(vlevo)
ZA SOKOLSKOU IDEU
V DOBĚ OKUPACE
1939 - 1945
POLOŽILI ŽIVOT BRATŘI:

EDUARD KLICPERA
FRANTIŠEK DIEPOLT
AUGUSTIN NACHTIGAL
JOSEF KLOUČEK ST.
EMIL BERÁNEK
FRANTIŠEK JANOUŠEK
TOMÁŠ PELČÍK
KAREL DIEPOLT
JOSEF KLOUČEK ML.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

(vpravo)
OBĚTI NACISMU
Z ŘAD SOKOLSKÝCH
1939 - 1945

ING. LUDVÍK ČERNÝ
ZDENĚK ČERNÝ
JOSEF DOUBRAVA
JUDR. VLADIMÍR DÝCKA
JAROSLAV EHRLICH
MARIE EHRLICHOVÁ
KAREL KOHLA
STANISLAV KREJČÍ
ING. FRANTIŠEK KROUPA
MIROSLAV KROUPA
ARTUR LEDERER
FRANTIŠEK OPATRNÝ ST.
FRANTIŠEK OPATRNÝ ML.
RUDOLF CÍFKA
Poznámka:

Emil Beránek, hodnost podplukovník, datum a místo narození neuvedeno, †24.2.1942 Osvětim, příčina smrti jiná;
Rudolf Cífka, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
Ing. Ludvík Černý *1.6.1883, †9.8.1943, příčina smrti jiná;
Zdeněk Černý *9.9.1925, †1.6.1942 Kladno, příčina smrti jiná;
František Diepolt *3.10.1189 Rakovník, †21.6.1942 Osvětim, příčina smrti jiná;
Karel Diepolt, datum a místo narození neuvedeno, †20.7.1942 Osvětim, příčina smrti jiná;
Zdeněk Donda, hodnost kapitán, *5.8.1921 Rakovník, †31.12.1944, podlehl zranění;
Josef Doubrava *16.3.1886, †12.4.1944 Wurzen, příčina smrti jiná;
JUDr. Vladimír Dýcka *6.8.1897 Rakovník, †4.6.1942 Praha, příčina smrti jiná;
Jaroslav Ehrlich, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
Marie Ehrlichová, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
František Janoušek *1886 Lužná, †18.3.1942 Osvětim, příčina smrti jiná;
Eduard Klicpera *1879, †17.3.1942 Osvětim, příčina smrti jiná;
Josef Klouček ml. *1910 Rakovník, †1943 Gollnow, příčina smrti jiná;
Josef Klouček st. *4.4.1909 Rakovník, †13.4.1943 Waldheim, příčina smrti jiná;
Karel Kohla *28.4.1901 Pavlíkov, †3.3.1945 Kladno, příčina smrti jiná;
Stanislav Krejčí, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
František Kroupa, Ing., datum a místo narození neuvedeno, †29.12.1941 Mauthausen, příčina smrti jiná;
Artur Lederer, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
Augustin Nachtigal *21.2.1884 Šanov, †20.2.1942 Osvětim, příčina smrti jiná;
František Opatrný ml., osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
František Opatrný st., datum a místo narození neuvedeno, †12.12.1941 Mauthausen, příčina smrti jiná;
Tomáš Pelčík, datum a místo narození neuvedeno, †21.3.1942 Osvětim, příčina smrti jiná;
(zdroj: databáze CEVH MO)
více info o deskách - http://www.sokolrakovnik.cz/index.php?p=/historie/desky-cti-v-rakovnicke-sokolovne


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-02434
Souřadnice: N50°6'8.4'' E13°43'57.69'' (střed rozchodníku)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.07.2015
Umístění: Rakovník, Tyršova 213, budova družstva Jednota
Nápis:
OBĚTOVALI SE ZA NOVÝ
LEPŠÍ ŽIVOT

JAROSLAV BLAŽEK, FR. SKLENIČKA
- ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY -
KAREL BÁBA, JOS. BYLINA, FR. GROSPIČ
JOS. HOŠEK, KAR. KETTNER, FR. PATERA
ANT. SCHOVANEC, BEDŘ. VALÁŠEK
JAN ZÁLESKÝ, J. ŘACH - ZAMĚSTNANCI

NEZAPOMENEME
Poznámka:

Karel Bába, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
Jaroslav Blažek, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
Jos. Bylina, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
Fr. Grospič, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
Jos. Hošek, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
Kar. Krttner, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
Fr. Patera, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
J. Řach, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
Ant. Schovanec, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
František Sklenička *2.11.1896 Velká Buková, †23.7.1942 Mauthausen, příčina smrti jiná;
Bedř. Valášek, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
Jan Záleský, osobní data neuvedena, příčina smrti jiná;
zdroj databáze CEVH MO


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-26634
Souřadnice: N50°6'8.4'' E13°43'57.69'' (střed rozchodníku)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo