á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

legionář Augustin Nachtigal

* 21.2.1884 (Šanov, okr. Rakovník)
† 20.2.1942 (KT Osvětim)

Byl synem Václava Nachtigala, rolníka v Šanově čp. 5 a Terezie Nachtigalové, roz. Titlbachové ze Šanova čp. 89. Vystudoval obecnou reálku v Rakovníku. Stal se učitelem na tehdejších měšťanských školách. Od 1. srpna 1929 nastoupil jako ředitel na nově postavenou Obecnou a Měšťanskou školu v Čisté u Rakovníka. Také aktivní v Sokolu. Později byl místostarostou sokolské župy Rakovnické a starostou místní jednoty Sokola v Čisté. Politicky se hlásil k Agrární straně.
Prezenčně sloužil v hodnosti vojína u 88. pěšího pluku Rakousko-uherské armády. Během bojů první světové války byl zajat, v hodnosti vojína 88. c.k. pěšího pluku, u Hnilče. Po svém zajetí dne 5. září 1916 se přihlásil v Samaře do legií a později, dne 15. července 1918, byl zařazen do Československého vojska - legie v Rusku v hodnosti vojína. Zde sloužil u útvaru vojenské správy M.V. až do dne 2. září 1920, kdy byl demobilizován v hodnosti podporučíka Čs. legie v Rusku.
V roce 1939 skončilo jeho působení v Obecné a Měšťanské škole v Čisté u Rakovníka. Jako sokol a vlastenec byl dne 8. října 1941 zatčen gestapem v místě svého bydliště, v Petrovicích u Rakovníka čp. 27. Byl postupně vězněn a vyšetřován v AD Kladno, dále ve Věznici gestapa v Malé pevnosti v Terezíně. Odsud byl dne 14.ledna 1942 transportován do Koncentračního tábora v Osvětimi, kde byl zavražděn nedlouho poté, dne 20. února 1942.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.sokolrakovnik.cz/ , http://www.cista-obec.cz/ , http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase , http://legie100.com/krev-legionare/ , http://archive.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/mala-pevnost/ , publikace Osudy v kameni - V. Krůta, T. Bednařík, vydavatelství Raport, 2006

VPM:
pamětní deska - Čistá, okres Rakovník
pamětní deska - Rakovník, okres Rakovník
pomník - Petrovice, okres Rakovník
pomník - Čistá, okres Rakovník


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.