á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Zdeněk Černý

* 9.9.1925 (Rakovník)
† 1.6.1942 (Kladno - lokalita Krnčí, střelnice)

Byl učněm v lahůdkářském obchodě pana Ludvíka Cédla v Rakovníku. Dle vzpomínek jednoho z pamětníků, bývalého spolužáka, byl Z. Černý vždy slušný a mírný hoch. V době německé okupace byl zatčen pro schvalování atentátu na Reinharda Heydricha. Dle článku Mgr. Gabriely Havlůjové otištěném ve zpravodaji Organizace ČSBS Kladno a Slaný z října 2014 (2. ročník, číslo 8) se celá událost odehrála dne 28. května 1942:
Zdeněk se před uzavřením obchodu posadil, společně s kamarádem Josefem Henigem, příručím Burešova obchodu v Rakovníku, na římsu výlohy a prohlíželi si noviny s článkem o atentátu na Heydricha. Zdeňka Černého zaujala fotografie Heydricha v černém rámečku a zareagoval na ni slovy: “ Škoda, že to nebyl Hitler, aby už bylo po válce” Tuto větu však naneštěstí zaslechl Emanuel Mayer, který se slovy “ To tě bude mrzet” odběhl domů. Právě v této době rozhlas vysílal každou hodinu výzvy, aby ten, kdo ví něco o pachatelích atentátu nebo o někom, kdo atentátníkům pomáhal, vše neprodleně oznámil. Pokud tak neučiní, bude popraven s celou svou rodinou. Stejně tak i za pouhé schvalování atentátu byl vynášen rozsudek smrti.
V tomto směru postupovala i Anna Mayerová, matka Emanuela, který jí doma větu svého vrstevníka, Zdeňka Černého, přetlumočil. Rodina Mayerova měla od roku 1941 uznáno německé občanství. Paní Mayerová uměla číst a psát pouze německy. Rodina žila v bytě po židu Krausovi.
Paní Mayerová se rozhodla Zdeňka udat na četnické stanici v Rakovníku. Zdeňkova matka za ní však přišla a pokoušela se jí celou věc rozmluvit. Argumentovala, že se jedná o dítě a ona že má přece také dítě, ať si to uvědomí. Anna Mayerová jí však odbyla s tím, že přeci musí chránit svého Vůdce. Maminka Zdeňka jí na to odvětila, že by bylo, aby jí to Bůh neoplatil. Pozdější svědecké výpovědi se různí. Anna Mayerová nejprve tvrdila, že jí k udání nutili v práci, ale jiné výpovědi svědků udávají, že četníci v Rakovníku se snažili celou věc uklidnit, za to paní Mayerová výslovně trvala na tom, aby záležitost postoupili na kladenské gestapo.
Dne 30.5. 1942 byl Zdeněk Černý zatčen a převezen na služebnu gestapa v Kladně. Byl shledán vinným ze schvalování atentátu na protektora. Druhý den, tj. 1.6.1942, byl společně s rodinou Mikulových a Marií Heřmanskou, popraven zastřelením na střelnici v Kladně - Krnčí. Popravčí četa čítala 18 mužů z řad kladenského gestapa Shupo. Přítomen byl i velitel gestapa na Kladně, Harald Wiesmann, který odsouzeným, včetně učně Zdeňka Černého, četl rozsudky. Popravy se účastnil i český lékař, František Sladký, která s nacisty kolaboroval. Ten v Krnčí prohlédl a zapsal do protokolu zdravotní stav osob vybraných k popravám. Celkem 6 osob bylo večer 1.6.1942 zastřeleno 18 ranami z pušek a těla byla uložena do hromadného hrobu.
Zdeňkova matka, paní Anna Urbancová, se o smrti svého syna dozvěděla náhodně od paní ze stejné ulice, která slyšela jeho jméno mezi jmény popravených čtených v rozhlasovém vysílání.
Po 3 letech od události byl hromadný hrob v lokalitě Krnčí exhumován a tělo Zdeňka Černého uloženo do rodinného hrobu na hřbitově v Rakovníku.
Anna Mayerová byla v revolučních květnových dnech 1945 zatčena v Albrechticích u Týna nad Vltavou. Byla postavena před Okresní soud v Rakovníku a následně před Mimořádný lidový soud v Praze. Během pobytu ve vazbě se pokusila několikrát o sebevraždu oběšením. Hlavní líčení v trestní věci Anny Mayerové bylo naplánováno na 25. září 1946. Za zločin udavačství zde byla odsouzena k trestu smrti a ztrátě občanské cti. Již 45 minut po vynesení rozsudku bez možnosti odvolání byla na nádvoří Pankrácké věznice neveřejně popravena. Pouze 4 soudci z lidu z Rakovníka mohli být přítomni této popravě.
Zdeněk Černý byl popraven v pouhých 16 letech.
Byl členem Sokola v Rakovníku. V budově sokolovny je zapsán na jedné z pamětních desek u schodiště ve vstupní hale budovy.

Zdroje (mimo informací z desek):
zpravodaj Organizace ČSBS Kladno a Slaný z roku 2014 (2. ročník, čísla 7 a 8), www.raport.cz , http://www.sokolrakovnik.cz/ , kniha Osudy v kameni, vydavatelství Raport, rok vydání 2006, autoři Václav Krůta a Tomáš Bednařík

VPM:
hrob - Rakovník, okres Rakovník
pamětní deska - Rakovník, okres Rakovník
pomník - Kladno, okres Kladno


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.