Rakovník

Čermákovy sady, Dukelských hrdinů, Frant. Diepolta, Husovo náměstí, nábřeží T. G. Masaryka, Nádražní, Ottova, Pražská, Tyršova, U Hřbitova, Vladislavova, Vysoká, Žižkovo náměstí

Hrob legionář Švarc

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.05.2014
Umístění: Rakovník, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
LEGIONÁŘE

RODINA
ŠVARCOVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Josef Pelz

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.05.2014
Umístění: Rakovník, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
ING.C. JOSEF PELZ
*1.12.1912 †23.5.1945
ZEMŘEL ZA IDEU NOVÝ ŠŤASTNÝ
ŽIVOT NÁS VŠECH, PO NÁVRATU
Z KONCENTRAČNÍHO TÁBORA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Bedřich Hudos

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.05.2014
Umístění: Rakovník, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
BEDŘICH HUDOS
pplk. ČSLA
*22.12.1924 †2.7.1976

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Václav Krása

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.05.2014
Umístění: Rakovník, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
LEGIONÁŘE

VÁCLAV KRÁSA
*12.IV.1872 †27.1.1933

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob legionář Svoboda

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.05.2014
Umístění: Rakovník, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
LEGIONÁŘE

RODINA
SVOBODOVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob František Stránský

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.05.2014
Umístění: Rakovník, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
LEGIONÁŘE

FRANTIŠEK
STRÁNSKÝ
strojník v.v.
*1871 †1932

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Miloslav Müller

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.07.2015
Umístění: Rakovník, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
PPLK.
MILOSLAV MÜLLER
*4.12.1924 †3.12.1985

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Emil Hvězda

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.07.2015
Umístění: Rakovník, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
RODINA
HVĚZDOVA
Poznámka:

válečný hrob s ostatky, Emil Hvězda, hodnost vojín, *1887 †1914, příčina smrti jiná; viz. databáze CEVH MO


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-02347
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Antonina Vasiljevna Morozova

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.07.2015
Umístění: Rakovník, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
ANTOHИHA BACNЛЬEBHA
MOPOЗOBA
poж. Hemepoвckaя
*1921 24.6. в Бeлгoрoдe
†1945 4.4. в Paкoвнику

ANTONINA VASILJEVNA
MOROZOVA
roz. Nemerovská
*1921 24.6. v Bélgorodě
†1945 4.4. v Rakovníku
Poznámka:

válečný hrob s ostatky; viz. databáze CEVH MO


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-02402
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Bohuslav Růžička

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.07.2015
Umístění: Rakovník, U Hřbitova, hřbitov
Nápis:
RODINA
RŮŽIČKOVA
Poznámka:

válečný hrob s ostatky, Bohuslav Růžička, hodnost vojín, *2.12.1882 †10.7.1916, příčina smrti jiná; viz. databáze CEVH MO


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-02346
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo