Rakovník

Hrob Vilém Strauss

Autor: David Kosina, 07.04.2016
Umístění: Rakovník, Frant. Diepolta, na vrchu za čp. 20 - Židovský hřbitov Rakovník, v horní novější části hřbitova, 2. řada náhrobků ode zdi
Nápis:
Zde odpočívá
náš milovaný syn a bratr
pan
Vilém Strauss
kandidát profesury
a důstojník vozatajské divise
nar. 24.dubna 1893 zemř. 19.pros.1915

VYDECHL ŠLECHETNOU DUŠI SVOU
PO VELKÝCH VÁLEČNÝCH ÚTRAPÁCH
VE VOJ. NEMOCNICI V OLOMOUCI,
VRACEJE SE PRÁVĚ Z RUS. BOJIŠTĚ.

Odešel na vždy a naděje naše
zapadly s ním.
Poznámka:

Vilém Strauss:
datum narození se liší od nápisu na náhrobku. Uvedeno 27.5.1893 v Rakovníku. Byl příslušníkem 9. vozatajské divize. Zemřel ve válečné nemocnici v Olomouci dne 19.12.1915 na plicní embolii. Pohřben na židovském hřbitově v Rakovníku.
(zdroj: publikace Osudy v kameni - V. Krůta, T. Bednařík, vydavatelství Raport, 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.33'' E13°44'37.17'' (přibližný střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Alois Kohn

Autor: David Kosina, 07.04.2016
Umístění: Rakovník, Frant. Diepolta, na vrchu za čp. 20 - Židovský hřbitov Rakovník, v horní novější části hřbitova po levé straně, 2. řada náhrobků ode zdi
Nápis:
Slze naše žalostné
na posvátný Tvůj hrob kanou
Tobě hlas víry drahocené
z dálky volá na shledanou.
Zde odpočívá
náš drahý syn
ALOIS
KOHN
nar. 4/11 1893 zem. 3/4 1918.

Spi sladce synu a bratře náš

ZELENKA
Poznámka:

V kartotéce padlých v 1. světové válce VHA uveden:
Alois Kohn - vojín bývalého pěšího pluku č. 65, narozen v roce 1890 v Rakovníku, politický okres Kladno, Čechy, příslušný tamtéž. Zemřel dne 2.4.1918 v Rakovníku a dne 4.4.1918 byl v Rakovníku také pohřben. Příčina úmrtí neuvedena.
Na kartě v databázi VHA uveden odlišný rok narození a den úmrtí oproti zápisu na náhrobku Aloise Kohna.
(zdroj: http://vuapraha.cz/node/69 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.33'' E13°44'37.17'' (přibližný střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Otto Kohn

Autor: David Kosina, 07.04.2016
Umístění: Rakovník, Frant. Diepolta, na vrchu za čp. 20 - Židovský hřbitov Rakovník, v horní novější části hřbitova, 2. řada náhrobků ode zdi
Nápis:
Zde odpočívá
pan
OTTO
KOHN
z KOUNOVA.
nar. 14/5 1889 zemř. 13/7 1918.

Spi sladce!

ZELENKA
Poznámka:

Otto Kohn:
*6.9.1890 v Praze. Byl strážmistrem pevnost. děl. Zemřel dne 13.8.1918 v Kounově na srdeční vadu a TBC. Je pohřben na židovském hřbitově v Rakovníku.
(zdroj: publikace Osudy v kameni - V. Krůta, T. Bednařík, vydavatelství Raport, 2006)

Datum narození uvedené v knize Osudy v kameni neodpovídá datu narození zapsaném na náhrobku. Datum úmrtí se liší v číslovce měsíce.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.33'' E13°44'37.17'' (přibližný střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Karel Liebstein

Autor: David Kosina, 07.04.2016
Umístění: Rakovník, Frant. Diepolta, na vrchu za čp. 20 - Židovský hřbitov Rakovník, v horní novější části hřbitova, poslední náhrobek ve 4. řadě zleva
Nápis:
V NAŠICH SRDCÍCH ŽIJE
KAREL LIEBSTEIN ,
NAR. 7. 5. 1929 , ZEMŘ. V LISTOPADU 1944
V OSVĚTÍMI.
Poznámka:

Karel Liebstein:
Narozen 07. 05. 1929
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Mánesova 68
Transport Di, č. 223 (13. 07. 1943, Praha -> Terezín)
Transport Ev, č. 1860 (28. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

zdroj: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/105748-karel-liebstein/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.33'' E13°44'37.17'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Olga Eisnerová

Autor: David Kosina, 07.04.2016
Umístění: Rakovník, Frant. Diepolta, na vrchu za čp. 20 - Židovský hřbitov Rakovník, v horní novější části hřbitova, 3. náhrobek napravo u zdi před obřadní síní
Nápis:
OLGA EISNEROVÁ
roz. STEINOVÁ
zemřela v roce 1942 v Polsku.
Poznámka:

Olga Eisnerová:
Narozena 14. 07. 1887
Poslední bydliště před deportací: Rakovník
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Rakovník
Transport Y, č. 746 (22. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Ab, č. 973 (17. 03. 1942, Terezín -> Izbica)
Zahynula

zdroj: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/82218-olga-eisnerova/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.33'' E13°44'37.17'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf rodina Reimannova

Autor: David Kosina, 07.04.2016
Umístění: Rakovník, Frant. Diepolta, na vrchu za čp. 20 - Židovský hřbitov Rakovník, v horní novější části hřbitova, 4. náhrobek vpravo u zdi v poslední řadě před obřadní síní
Nápis:
IN MEMORIAM
HUGO REIMANN
NAR. 1. VI. 1879
ELSA
REIMANNOVÁ
NAR. 23. XI. 1891
ZAHYNULI V KONC. TÁBOŘE R. 1942.
Poznámka:

Hugo Reimann
Narozen 01.06.1879
Poslední bydliště před deportací: Rakovník
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Rakovník
Transport Ca, č.62 (24.10.1942, Praha -> Terezín)
Transport By, č.1376 (26.10.1942, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

Eliška Reimannová
Narozena 23.11.1891
Poslední bydliště před deportací: Rakovník
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Rakovník
Transport Ca, č.61 (24.10.1942, Praha -> Terezín)
Transport By, č.1375 (26.10.1942, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

zdroj:
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/117287-hugo-reimann/
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/117275-eliska-reimannova/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.33'' E13°44'37.17'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Burkhard Karel Reich a hrob Josef Reich

Autor: David Kosina, 07.04.2016
Umístění: Rakovník, Frant. Diepolta, na vrchu za čp. 20 - Židovský hřbitov Rakovník, v horní novější části hřbitova, 1. náhrobek ve druhé řadě zprava od obřadní síně
Nápis:
IN MEMORIAM
BURKHARD KAREL
REICH
OBĚTI NACISTICKÉ PERSEKUCE
JOSEF REICH
BÝV. OBCHODNÍK Z KOLEŠOVIC
NAR. 30.1.1884 ZEMŘ. 9.1.1956
Poznámka:

Burkhard Karel Reich:
*7.8.1921 v Kolešovicích
Jako poslední bydliště před deportací měl uvedenu Kněževes. Poslední místo, kde byl registrován v Protektorátu, byla adresa:Praha XIII, U křížku 10.
Byl odvezen transportem Cv dne 6.3.1943 z Prahy do Terezína.(transp. č. 899). Následně transportován pod kódem Em dne 1.10.1944 z Terezína do Osvětimi (č.296).
Zemřel dne 20.2.1945 v Dachau (táborové číslo v Dachau 116029).

Josef Reich:
Byl odvezen dne 25.2.1945 transportem s označením AE4 z Prahy do Terezína (transp. č. 46). V Terezíně se dočkal osvobození. Přežil.
(zdroje: http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/, http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.33'' E13°44'37.17'' (přibližný střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Vilém Fried

Autor: David Kosina, 07.04.2016
Umístění: Rakovník, Frant. Diepolta, na vrchu za čp. 20 - Židovský hřbitov Rakovník, v horní novější části hřbitova po levé straně, 2. řada náhrobků od zdi
Nápis:
Zde odpočívá
náš vřele milovaný
syn a bratr
Vilém Fried,
nar. 1. dubna 1889,
v Milostíně,
zemř. 1. list. 1918.

Opustil nás v rozkvětu
nadějného mládí, jako oběť
příšery válečné, jíž se až
do posledního dechu
hrdině bránil.
Horoucí láskou, šlechetnou
duší a zlatým srdcem byl
jsi náš. Pokud život bude
v nás, s platíme Ti věrnost
za věrnost!

J. Soukup. Žatec.
Poznámka:

Vilém Fried:
*1.4.1889 v Milostíně, okr. Rakovník
Byl desátníkem tit. četařem u střeleckého pluku č.7.
Zemřel dne 1.11.1918 v bývalé záložní nemocnici č.1 v Plzni
Dne 3.11.1918 byl pohřben na Ústředním hřbitově Plzeň, okr. Plzeň. Příčina smrti není uvedena. Oddělení a číslo hrobu nejsou známy.
(zdroj: http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/F/Frc%20-%20Fri/ipage00291.htm )
Textová chyba ve slově splatíme (na pomníku "s platíme").


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.33'' E13°44'37.17'' (přibližný střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Otto Fanta

Autor: David Kosina, 07.04.2016
Umístění: Rakovník, Frant. Diepolta, na vrchu za čp. 20 - Židovský hřbitov Rakovník, v horní novější části hřbitova, 2. řada náhrobků ode zdi
Nápis:
PAMÁTCE
OTTY FANTA,
padlého u Lvova 29. července 1915
ve věku 20 r.
Poznámka:

Téměř jistě se jedná o Otto Fanta, narozen 1895 Ročov-Horní Ročov, okres Louny. Zemřel 29.6.1915, Rozvaržany, Halič (nyní Rozvoriany), severní fronta (ruské bojiště).
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.33'' E13°44'37.17'' (přibližný střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf rodina Kohnova

Autor: David Kosina, 07.04.2016
Umístění: Rakovník, Frant. Diepolta, na vrchu za čp. 20 - Židovský hřbitov Rakovník, v horní novější části hřbitova, ve 3. řadě 2. náhrobek zleva
Nápis:
Památce
matky TEREZII KOHNOVÉ
zemřelé v Terezíně a sester
ELLY A TRUDY KOHNOVÝCH
umučených v Osvětimi.
Poznámka:

Terezie Kohnová (roz. Polláková):
*4.12.1863 v Mirovicích, okr. Písek. Byla manželkou učitele v Rakovníku, pana Davida Kohna (*17.1.1847 †7.9.1919).
V období Protektorátu Čechy a Morava byla registrována na adrese Schwerinova 110, Praha XII. Dne 16.7.1942 byla deportována transportem pod kódem AAr z Prahy do Terezína, pod transportním číslem 235. V transportu s kódem AAr bylo celkem deportováno 1000 osob, 921 z nich zahynulo, 79 přežilo. Terezie Kohnová dne 24.12.1942 v Terezíně zahynula.
Měla 2 dcery - Giselu a Gertrudu.

Gisela Kohnová:
*30.3.1889 v Rakovníku. Pracovala jako úřednice. Byla svobodná, žila se svou sestrou Gertrudou a svou matkou.
V období Protektorátu Čechy a Morava byla registrována na adrese Schwerinova 125, Praha XII. Dne 23.7.1942 byla deportována transportem pod kódem AAt z Prahy do Terezína, pod transportním číslem 975. V transportu s kódem AAt bylo celkem deportováno 1000 osob, 948 z nich zahynulo, 52 přežilo. Gisela Kohnová byla dále odvezena dne 19.10.1944 transportem pod kódem Es a číslem 702 z Terezína do Osvětimi. V transportu Es bylo deportováno celkem 1500 osob, 1424 z nich zahynulo, přežilo 76. Slečna Kohnová v Osvětimi zahynula.

Gertruda Kohnová:
*02.12.1890 v Rakovníku. Pracovala jako úřednice. Byla svobodná, žila se svou sestrou Giselou a svou matkou.
V období Protektorátu Čechy a Morava byla registrována na adrese Schwerinova 126, Praha XII. Dne 23.7.1942 byla deportována transportem pod kódem AAt z Prahy do Terezína, pod transportním číslem 968. V transportu s kódem AAt bylo celkem deportováno 1000 osob, 948 z nich zahynulo, 52 přežilo. Gertruda Kohnová byla dále odvezena dne 19.10.1944 transportem pod kódem Es a číslem 865 z Terezína do Osvětimi. V transportu Es bylo deportováno celkem 1500 osob, 1424 z nich zahynulo, přežilo 76. Slečna Kohnová v Osvětimi zahynula.
(zdroje: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/101216-terezie-kohnova/ , http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/100510-gisela-kohnova/ , http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/100499-gertruda-kohnova/ , http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.33'' E13°44'37.17'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina