Rakovník

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 09.07.2015
Umístění: Rakovník, Husovo náměstí 114, městské informační centrum
Nápis:
NA PAMĚŤ

ŽIDOVSKÝCH
OBYVATEL RAKOVNÍKA

OBĚTÍ NACISTICKÉHO TERORU

DESKU VĚNOVALA V ROCE 2008
PANÍ HANKA PRESSBURG
(roz. ŠVARVOVÁ) Z RAKOVNÍKA,
KTERÁ PŘEŽILA HOLOCAUST
A ŽIJE NA NOVÉM ZÉLANDU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pamětní deska pilotům RAF

Autor: David Kosina, 25.03.2016
Umístění: Rakovník, Husovo náměstí 111
Nápis:
Rakovničtí
ve službách
R.A.F.

Bartfeld/Bradáč Maxmilián Ing. AC 2 voj.
787711, Ground staff
nar. 15.8.1901 Krakov

Donda Zdeněk por./R/plk.
787824/131536/312 Sqdn. pilot
nar. 15.8.1921 Rakovník, zem. 31.12.1944 při nouzovém přistání

Eichelman Zdeněk des.
mechanik
nar. 11.4.1919 Rynholec zem. 24.4.1940 Toulouse, zasažen vrtulí do hlavy

Falbr Richard rtn./R/plk.
788252, 312 Sqdn. CPL Armourer
nar. 21.8.1912 Rakovník, zem. 26.11.1977

Fuchs Pavel Sgt. WOP/AG
788411 111 OTU
nar. 29.5.1916 Rakovník, zem. 23.11.1943 při cvičném letu

Hartel František Ing. W/O ppor./R/mjr.
787728, 311 Sqdn. Equip officer
nar. 17.2.1905 Lubná, zem. 28.7.1984

Herschmann Arnold des.
788333, 311 Sqdn. Flight mech. E.
nar. 3.8.1908 Mutějovice

Janderka Jan AC 2 rtm. Depond rtm.
788616, pilot trainee
nar. 3.11.1916 Rakovník, zem. 19.9.1988 Brno

Krejza František LAC čet./R/plk.
787475, 313 Sqdn. ACH/GD
nar. 17.9.1901 Vašírov

Partyk Jaroslav P/O npor./R/plk.
82626, 311 Sqdn. navigátor
nar. 16.12.1916 Rakovník, zem. 19.7.1941 při náletu na Hannover

Pošta Josef F/Sgt. rtm./R/mjr.
787060, 310 Sqdn. Fitter E
nar. 29.1.1915 Ždáry, zem.16.4.2001 v Anglii

Schneider Bedřich S/Ldr. npor.
RAF Driffeild, Interpretor adjutant
nar. 11.11.1910 Jesenice, zem. 19.3.2002 v Anglii

Slípka Hugo Jindřich F/O npor./R/plk.
124204, 311 Sqdn. Education officer
nar. 1. 5. 1905 Rakovník, zem. 19. 4. 1982 Toronto, Kanada

Šimandl Josef F/O npor./R/pplk.
138871, 111 OTU Navigator train
nar. 8. 10. 1914 České Budějovice
zem. 23. 11. 1943 při cvičném letu se Sgt. Fuchsem
uveden na pomníku v Petrovicích kde žil

Zelenka Josef Sgt. rtm.
787238, 311 Sqdn. Wireless Mechanik
nar. 29. 8. 1909 Nové Strašecí, zem. 29. 8. 2003 Praha

PODLE NÁVRHU PŘEDSEDY KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE Ing. JIŘÍHO SVOBODY,
ZHOTOVIL LADISLAV HUMPÁL KAMENICTVÍ RAKOVNÍK V ROCE 2015
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena dne 11.11.2015 u příležitosti Dne válečných veteránů.
Viz video s názvem Rakovničtí ve službách R.A.F. - 11.11.2015 ke shlédnutí na: https://www.youtube.com/user/rakafi/videos


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-42597
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Rudé armádě - místo je zrušené

Autor: akad. mal. Václav Zoubek, 01.01.1111
Umístění: Rakovník, Husovo náměstí 27, budova radnice - přízemí, přibližně v místě dnešní podatelny
Nápis:
RUDÉ ARMÁDĚ OSVOBODITELCE
A PPLK. D. D. LYSOVOLENKOVI
ČESTNÉMU OBČANU MĚSTA RAKOVNÍKA
9.5.1945 - 9.5.1980
Poznámka:

Bronzovodřevěná plastika poděkování Rudé armádě a sovětskému veliteli podplukovníku Dmitriji Dmitrijeviči Lysovolenkovi byla odhalena v budově radnice v roce 1980. Jejím autorem je akademický sochař a řezbář Václav Markup. Po roce 1989 bylo pietní místo zrušeno a dnes se plastika nachází v depozitáři Rabasovy galerie v Rakovníku.
V roce 2007 řešila rada města Rakovníka žádost občana o navrácení pamětní plastiky na své původní místo. To již nebylo technicky možné a tak Národní památkový ústav doporučil radě města umístit tento reliéf do zasedací Wintrovy síně. Rada města však nakonec žádost zamítla z důvodu nepřistupnosti zasedací místnosti veřejnosti a také pro celkovou nevhodnost.
(zdroje: http://rakovnicky.denik.cz/ , Osudy v kameni - V. Krůta, T. Bednařík, Raport, 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Sixt z Ottersdorfu

Autor: David Kosina, 27.01.2017
Umístění: Rakovník, Husovo náměstí 27, budova radnice
Nápis:
Sixt z Ottersdorfu
spisovatel
*v Rakovníku
†v Praze 1583.

Zasazeno péčí Krakovce za
přispění měst. rady okr. výboru
a míst. spolku

B. Šimonovský

L. P.
MDCCCXCVI.
Poznámka:

Sixt z Ottersdorfu byl český překladatel, politik, právník, humanista a přední pražský patricij 16. století.
Studoval nejprve na Pražské univerzitě a poté ve Wittenberku. V Praze vlastnil řadu nemovitostí například Sixtův dům na Staroměstském náměstí. Od roku 1546 byl kancléřem Starého Města pražského. Stal se mluvčím stavovského odboje vůči panovníkovi Ferdinandovi I. Po porážce odboje v létě roku 1547 byl zbaven úřadu a na dva měsíce dokonce zajat v Černé věži na Pražském hradě. Po propuštění se věnoval sepisování „samizdatových“ "Akt aneb knih památných čili historie oněch dvou nepokojných let v Čechách 1546 a 1547, které byly polemikou s oficiálními Akty těchto všech věcí, které jsou mezi nejjasnějším knížetem a pánem, panem Ferdinandem a jistými osobami z panského, rytířského a měšťanského stavu království Českého léta tohoto XLVII zběhly".
V 60. a 70. letech 16. století se Sixt opět vrátil do veřejného života. Jako zástupce měst se například účastnil jednání o České konfesi. Svědectví o těchto jednáních opět zpracoval formou psaného textu, tzv. Diaria. Podobně jako Historie oněch dvou nepokojných let je i Diarium důležitým pramenem historického poznání.
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina