Rakovník

Čermákovy sady, Dukelských hrdinů, Frant. Diepolta, Husovo náměstí, nábřeží T. G. Masaryka, Nádražní, Ottova, Pražská, Tyršova, U Hřbitova, Vladislavova, Vysoká, Žižkovo náměstí

Pamětní deska Antonín Bohumil Hasal

Autor: David Kosina, 27.01.2017
Umístění: Rakovník, Žižkovo náměstí 186, Gymnázium Zikmunda Wintra, na stěně ve vestibulu budovy - napravo od vstupu
Nápis:
S ÚCTOU
ANT. B. HASALOVI
1893 - 1960
Poznámka:

Tato umělecká kompozice byla odhalena v roce 2003 - roce 170. výročí založení první české reálky, dnešního Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku. Byla tak připomenuta a uctěna památka Armádního generála Antonína Hasala - Nižborského, který na této škole studoval a v roce 1912 i úspěšně odmaturoval.
Autorkou kompozice je Ing. Arch. Jana Pexová - Jirátková, která rovněž vytvořila bronzovou pamětní desku nacházející se na budově Gymnázia Z. Wintra v Rakovníku a připomínající studia Armádního generála Antonína B. Hasala v tomto školním ústavu.
Umělecká kompozice vzdávající úctu Ant. B. Hasalovi byla odhalena jen o nějaký čas později než bronzová pamětní deska na budově školy, ale ve stejném roce 2003.
(zdroje: http://raport.cz/noviny/ , informace od členky pedagogického sboru Gymnázia Z. Wintra Rakovník, Mgr. Martiny Voříškové)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'15.5'' E13°44'0'' (budova gymnázia)
Pomník přidal: David Kosina

Památný Strom republiky

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.07.2015
Umístění: Rakovník, Žižkovo náměstí, park za Muzeem T.G.M.
Nápis:
LÍPA SRDČITÁ
(TILIA CORDATA)

Strom republiky

zasazený u příležitosti
80. výročí vzniku samostatné
Československé republiky
Rakovník 27. října 1998

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'11.69'' E13°44'1.91'' (park za muzeem)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo