Levoča

Námeste Štefana Kluberta, Námestie Majstra Pavla

Pamätná tabuľa Július Bálint

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2012
Umístění: Levoča, Námeste Štefana Kluberta 10, na budove základnej školy
Nápis:
PAMÄTNÁ TABUĽA
V TEJTO BUDOVE V ROKU 1938 UČIL
ODBORNÝ UČITEĽ JÚLIUS BÁLINT.
ZA PROTIFAŠISTICKÚ ČINNOSŤ HO NEMCI
UMUČILI V KONCENTRAČNOM TÁBORE
SACHSEUHAUZEN ROKU 1944.

ČESŤ JEHO PAMIATKE
Poznámka:

na miesto Sachseuhauzen má byť Sachsenhausen


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vojákům Rudé armády a Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 09.04.2014
Umístění: Levoča, Námestie Majstra Pavla, u kostela Sv. Jakuba
Nápis:
СЛАВА
КРАСНОЙ АРМИИ
ОСВОБОДИВШЕЙ
ДНЯ 27. ЯНВАРЯ 1945
ГОРОД ЛЕВОЧУ.

SLÁVA
ČERVENEJ ARMÁDE
OSLOBODIVŠEJ
DŇA 27. JANUÁRA 1945
MESTO LEVOČU.


BOJOVNÍKOM
III. SLOVENSKEJ ROTY
PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY
„GOTTWALD“
VENUJE PRACUJÚCI ĽUD
LEVOČE A OKRESU
PŘI PRÍLEŽITOSTI 10. VÝROČIA
OSLOBODENIA ČSR
SLÁVNOU SOVIETSKOU ARMÁDOU

VEČNÁ SLÁVA TÝM KTORÍ ZA OSLOBODENIE
NAŠEJ VLASTI POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY A TÝM
KTORÍ ZAHYNULI V KONCENTRAČNÝCH TÁBOROCH V NEMECKU
TÝMTO VZDÁVAJÚ ÚCTU ICH NEHYNÚCEJ PAMIATKE
ZLOŽKY NÁRODNÉHO FRONTU MĚSTA LEVOČE
Z PRÍLEŽITOSTI OSLAV 30. VÝROČIA OSLOBODENIA ČSSR
SLÁVNOU SOVIETSKOU ARMÁDOU

BELÁK MICHAL, BRINCKO JÁN, GONDA ŠTEFAN, HANISKO TEODOR, KOLLÁR ONDREJ, KULBAK JÁN, MURI ŠTEFAN ML., MEŠANIK ŠTEFAN, MIKULKA MARTIN, ŠVEDŽUCH JÁN, ŠVEDŽUCH JOZEF

V LEVOČI DŇA 9.V.1975


PADLÉMU BOJOVNÍKOV I ZA SLOBODU A SOCIALIZMUS
KPT. IN MEMORIAM
KAROLOVI ADLEROVI
NAR. 20.3.1910, V DEŇ 10. VÝROČIA JEHO HRDINSKEJ SMRTI

VENUJE
SVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKOV V LEVOČI.
ČESŤ JEHO PAMIATKE!
20.12.1954


VŠAK ZO SNA VZBUDI NÁS
ZLOŽENÝ AUTOMAT,
AK ZAJTRA VZTYČIA SA
SKLONENÉ ZÁSTAVY!

SÚDRUHOVI
ONDREJOVI BENDIKOVI
BOJOVNÍKOVI ZA PRÁVA ROBOTNÍCKEJ TRIEDY
KTORÝ HRDINSKY PADOL
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ

VENUJE
KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA
Z PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA JEJ ZALOŽENIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Souřadnice: N49°1'33.18'' E20°35'21.29''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem komunismu - Levočská vzpoura

Autor: Ing. František Jedlička, 09.04.2014
Umístění: Levoča, Námestie Majstra Pavla, severní vchod kostela Sv. Jakuba
Nápis:
ODSÚDENÍ ZA LEVOČSKÚ VZBURU.
M. VILKOVSKÁ 10 R., Š. ONDRUŠ 8 R., M. NEUPAUEROVÁ 7 R., J. BABEJ 7 R., M. ZÁVACKÝ 6 R., J RUSNÁK 6 R., J. RIŠŠ 6 R., Š. KOPANIČIAK 5 R., M. PUPENKOVÁ 5 R., Š. FĹAK 5 R., J. VILKOVSKÝ 4 R., J. KRAUSOVÁ 3,5 R., J. NEUPAUER 3 R., J. ORAVEC 3 R., S. BISS 3 R., M. SUCHÝ 3 R., J. STAŠ 3 R., J. TARKOVSKÝ 3 R., E. GLONČÁKOVÁ 3 R., M. HARČÁROVÁ 2,5 R., M. HASAJ 2,5 R., J. ŠKULEC 2,5 R., M. BONK 2,5 R., B. ORAVEC 2,5 R., M. HALCIN 2,5 R., Š. SEMAN 2,5 R., F. BEDNÁRIK 2,5 R., M. KAŠPER 2,5 R., R. JURÍK 2 R., J. HRADISKÝ 2 R., M. PETREKOVÁ 2 R., A. PEKARČÍKOVÁ 2 R., A. ŠPAKOVÁ 2 R., V. BEDNÁR 2 R., M. FRIDEL 2 R., J. ZEMBA 2 R., M. LIPTÁK 2 R., J. ZAMKOVSKÝ 2 R., Š. SLANINA 2 R., L. ŠULIK 2 R., F. TERKEĽ 2 R., Š. GIBALA 1,5 R., J. JANŠČÁK 18 MES., M. SUCHÁ 16 MES., H. GREČKOVÁ 1 R., P. HRIC 1 R., J. SURANOVSKÝ 1 R., J. STANKO 1 R., E. DRAVECKÝ 1 R., J. BRINCKO 9 MES., J. NOVOTNÝ 6 MES., K. ŠTEINEROVÁ 6 MES.
25. JÚNA 1949
Poznámka:

Podrobnosti viz: http://spisskemuzeum.com/nase%20zbierky/vzbura.html , http://www.upn.gov.sk/ine/pribeh-pamatnika-maria-repakova-1931


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička