Levoča

Pamätná tabuľa Július Bálint

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2012
Umístění: Levoča, Námeste Štefana Kluberta 10, na budove základnej školy
Nápis:
PAMÄTNÁ TABUĽA
V TEJTO BUDOVE V ROKU 1938 UČIL
ODBORNÝ UČITEĽ JÚLIUS BÁLINT.
ZA PROTIFAŠISTICKÚ ČINNOSŤ HO NEMCI
UMUČILI V KONCENTRAČNOM TÁBORE
SACHSEUHAUZEN ROKU 1944.

ČESŤ JEHO PAMIATKE
Poznámka:

na miesto Sachseuhauzen má byť Sachsenhausen


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás