Trenčianske Teplice

Gen. M. R. Štefánika, Kúpeľná, M. R. Štefánika, Sídlisko SNP, T. G. Masaryka, nezařazeno

Pomník Roland W. Morin

Autor: Ladislav Barabás, 11.03.2014
Umístění: Trenčianske Teplice, nad chatovou oblasťou miestnej časti Kamenica
Nápis:
NA TOMTO MIESTE
SA PO VZDUŠNOM SÚBOJI
17.DECEMBRA 1944
ZRÚTILO AMERICKÉ ŠTVORMOTOROVÉ
BOMBARDOVACIE LIETADLO
CONSOLIDATED B 24J-5-DT LIBERATOR

V JEHO TROSKÁCH ZAHYNUL
CORPORAL ROLAND W. MORIN

O rekonštrukciu tohto
pamätníka sa zaslúžili
a finančne prispeli:

MsÚ Trenčianske Teplice, Konzervatívny Klub Ronalda Reagana, MsZ SDKÚ – DS Trenčianske Teplice November 2008

O ZRIADENIE TOHOTO PAMÄTNÍKA
SA ZASLÚŽILI:
PETER MODRANSKÝ; ALOJZ MALO; MILAN HRUŠOVSKÝ; PETER ČÍŽIK; PAVOL DORUŠINEC; ANTON PSOTNÝ; MICHAL HANUŠČIN; ONDREJ BAJZÍK; FILIP BEDNÁRIK; ANTON VAŠÍČEK; ĽUBOŠ MODRANSKÝ; JOZEF KRAJÍČEK; JURAJ RAJNINEC; JÚLIUS MATUŠČIN; LADISLAV MATUŠČIN

FINANČNE PRISPELA MO SDSS
TRENČ. TEPLICE
VYSVÄTIL RIM. KAT. FARSKÝ ÚRAD
TRENČ. TEPLÁ
SEPTEMBER 1994
Poznámka:

Na pomníku je prišpendlená fotografia R. W. Morina a jeho spolubojovníkov.


Souřadnice: N48°54'49.4'' E18°12'34.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Milan Rastislav Štefánik

Autor: Ing. Ľudovít Bartoš, CSc., 29.07.2021
Umístění: Trenčianske Teplice, Gen. M. R. Štefánika 4, Mestský úrad Trenčianske Teplice
Nápis:
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
1880 - 1919
Poznámka:

Pomník tvorí žulový stĺp s bronzovou bustou M. R. Štefánika, ktorej autorom bol/je akademický sochár Igor Mosný.
Výstavbu pamätníka venovaného generálovi, diplomatovi, astronómovi a v neposlednom rade štátotvorcovi M. R. Štefánikovi, iniciovali členovia miestneho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v spolupráci s mestom Trenčianske Teplice.
Slávnostné odhalenie pomníka M. R. Štefánika v Trenčianskych Tepliciach sa uskutočnilo 18.10.2019.
(zdroj: https://matica.sk/odhalili-pamatnik-m-r-stefanikovi/)


Souřadnice: N48°54'37.8'' E18°9'58.5''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny a SNP

Autor: Ladislav Barabás, 11.03.2014
Umístění: Trenčianske Teplice, Kúpeľná, v kúpeľnom parku
Nápis:
PAMÄTNÍK
PADLÝCH V SNP
1944 – 1945
POSTAVENÝ
AKO PREJAV ÚCTY A VĎAKY OBYVATEĽOV
MESTA TRENČIANSKE TEPLICE

1945

V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
ZAČAL BOJ PROTI FAŠISTOM
DEVIATY PRÁPOR BRIGÁDY
J. ŽIŠKU Z TROCNOVA

ZO SZPB

NA VEČNÚ PAMIATKU
111 RUMUNSKÝCH A 5 SOVIETSKYCH
VOJAKOV
KTORÍ PADLI PRI OSLOBODENÍ
TRENČ. TEPLÍC

APRÍL 2000
OBAVATELIA MESTA

NA PAMIATKU
GPL ROLANDA MORINA
KTORÝ ZAHYNUL V TROSKÁCH
AMERICKÉHO BOMBARDÉRA B-24
17. DECEMBRA 1944
PRI NAŠOM MESTE

MESTO TR. TEPLICE MÁJ 2002

PADLÝM HRDINOM SNP
JOZEF ANČINA, JOZEF ČERVENÝ, DR. MAX DRUKER, MARCEL GOGOLA, RUDOLF MERAVÝ, ONDREJ REBRO, ING. RICHARD ŠTREBINGER, FRANT. SKUBNIK, EDUARD ŠULEK, ANT. TROKAN, EDUARD TROKAN

TRENČIANSKE TEPLICE 1960

MIROSLAV BLAHO †1944 FRANCÚZSKO


Souřadnice: N48°54'31.7'' E18°10'28.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2014
Umístění: Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika, na budove Mestského úradu Trenčianske Teplice
Nápis:
V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
ZAČAL SVOJ BOJ PROTI FAŠISTOM
DEVIATY PRÁPOR PARTIZÁNSKEJ
BRIGÁDY J. ŽIŽKU Z TROCNOVA

Souřadnice: N48°54'37.6'' E18°09'58.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník SNP

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2014
Umístění: Trenčianske Teplice, Sídlisko SNP, uprostred Sídliska SNP
Nápis:
ŠTVRŤ
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA (SNP)
POMENOVANÁ NA POČESŤ
VIAC AKO 150 OBYVATEĽOV TRENČIANSKYCH TEPLÍC,
KTORÍ SA AKTÍVNE ZAPOJILI DO ODBOJA
V ROKOCH 1944 – 1945

ŠTVRŤ BOLA VYBUDOVANÁ V ROKOCH 1963 – 1983
V RÁMCI KOMPLETNEJ BYTOVEJ VÝSTAVBY BOLO POSTAVENÝCH
1100 BYTOV, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MATERSKÁ ŠKOLA,
DETSKÉ JASLE, ŠPORTOVÝ AREÁL A AREÁL TRCHNICKÝCH SLUŽIEB.

Souřadnice: N48°54'45.8'' E18°09'38.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Vavro Šrobár

Autor: Ladislav Barabás, 01.09.2009
Umístění: Trenčianske Teplice, T. G. Masaryka 30, kaštieľ
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL A PRACOVAL
VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ PUBLICISTA,
SPISOVATEĽ A POLITIK
MUDR. VAVRO ŠROBÁR
*9.VIII.1867 †6.XII.1950
ČLEN PRVEJ VLÁDY ČSR - MINISTER PRE
SPRÁVU SLOVENSKA V R. 1918, SPOLUOR-
GANIZÁTOR BOJA ZA SLOBODU A SNP
A MINISTER VLÁDY OSLOBODENEJ
REPUBLIKY V R. 1945-50.

1968
Poznámka:

Vavro Šrobár (9.8.1867 Lisková - 6.12.1950 Olomouc, pochovaný v Bratislave) politický a verejný činiteľ, publicista a lekár. Študoval na Lekárskej fakulte v Prahe, pre svoje aktivity bol väznený v Ružomberku (1906), Segedíne (1907-08) a internovaný v Cegléde (1918). Už koncom 19. storočia udržiaval kontakty s T. G. Masarykom. V dňoch prevratu 1918 bol v Prahe, stal sa členom predsedníctva Nár. výboru čs. i rev. NZ, neskôr sa stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. Počas druhej svetovej vojny sa okolo neho sformovala odbojová skupina. Bol v styku s londýnskou exilovou vládou a nadviazal kontakt s dôstojníkmi slov. armády, nezískal však podporu vojenskej zložky odboja. V čase ústupu povstalcov ho hôr sa dostal do ZSSR a 30.1.1945 prišiel do Košíc ako člen delegácie SNR pre oslobodené územie, ako člen tejto delegácie sa zúčastnil v marci 1945 politických rokovaní v Moskve. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad republiky in memoriam (1969)
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Pomník přidal: Ladislav Barabás