Bučovice

nám. Svobody, náměstí Svobody, Vyškovská

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jan Kincl, 16.11.2022
Umístění: Bučovice, nám. Svobody
Nápis:
NAŠÍ OSVOBODITELCE SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ
28.4.1945
OBĚTEM A BOJOVNÍKŮM PROTI FAŠISMU
1939-1945
OBČANÉ MĚSTA BUČOVIC
1980

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pamětní deska Obětem 2. světové

Autor: Zdeněk Surýnek, 17.11.2011
Umístění: Bučovice, nám. Svobody 550
Nápis:
STAROSTA BR. ANTONÍN SOUČEK 1888-1942
BR.VITĚZSLAV BÍLEK 1906-1944
BR. JOSEF NAHODIL 1910-1944
BR. JAROSLAV NAVRÁTIL 1900-1942
BR. SVATOSLAV MADER 1919-1944
BR. JULIUS REIF 1910-1942
S. OLGA STIASSOVÁ 1908-1943
BR. JOSEF TRAKAČ 1919-1945
PADLI, ABY ŽIVI BYLI A ZVÍTĚZILI V POKOLENÍCH BUDOUCÍCH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 03.07.2020
Umístění: Bučovice, náměstí Svobody

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 17.11.2011
Umístění: Bučovice, Vyškovská, v parku před hřbitovem
Nápis:
1914-1918
ADAMEC AUG., BERČÁK ANT., BRABEC FRANT., BRABEC JOSEF, BURIAN CYRIL, CENEK ALOIS,
CENEK FRANT., CENEK JAN, DRUCKER RICH., GÁLA LEOPOLD, GOTTVALD JAN, GOTTVALD LAD.,
GRŮNVALD STAN., JUDR. HÁLA EMIL, HEIZLER ANT., HOLÁSEK FRANT., HORÁK PETR,
HORNÝ FRANT., HRAZDIL BOH., HRAZDIL LUDV., HRAZDIL ŠEBEST., HROMÁDKA AND.,
JANDL FRANT., JANOUŠEK AUG., JANOUŠEK FR., JANOUŠEK JAN, KALIVODA ANT., KALOUSEK FR.,
LINHART ANT., KOZLÍK KAREL, KANTOR MAX., KARTUS JAN, KELLER FRANT., KLEMENT JUL.,
KRUŤA KAREL, KUPEC EMER., KUNC METODĚJ, KYJOVSKÝ FR., MACHALA FRANT.,
MACHÁLEK EMAN., MALÝ ALOIS, MALÝ GABRIEL, MALÝ KAREL, MALÝ VINCENC,
MATOUŠEK JAK., MLEJNEK ALOIS, MLEJNEK LUDVÍK, MRÁZEK FRANT., MUSIL JAN, NĚMEČEK ED.
NEBOJSA ANT., NOHEL FRANTIŠEK, OHNOUTKA FERD., OHNOUTKA RAJM., PALATIN JOSEF,
PALATIN ŠTĚPÁN, PANČOCHA ALOIS, PINTERA FRANT., PŘÍKAZSKÝ IG., PŘIKRYL BLAŽEJ,
PUCHAR STAN., RACEK JOSEF, RAFERSBERGER FR., RYVOLA THEOFIL, RÝNAL JAN, SCHNEIDLER ROB.,
SOKOTA JOSEF, SNASSNY ALFR., STŘIŽ OSKAR, SVOBODA FRANT., SYNEK FRANT., ŠIMEK FRANT.,
VALENTA VLAD., ŠIMEK RAJM., ŠMÍD TOMÁŠ, ŠVEC FRANTIŠEK, TEJRAL JOSEF, TOMAN FRANT.
TRAKATSCH JAK., VÁLEČEK FRANT., VÁPENÍK JAN, VEGER KAREL, ZÁBRANA FRANT.,
ZÁVODNÝ MICH., ZEMAN FRANT., ZEMAN JOSEF, ZLÁMEL ALEX, ZELINKA KAREL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6205-17807
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Hrob Bohumír Broušek

Autor: Petr Kudláček, 19.12.2021
Umístění: Bučovice, Vyškovská, hřbitov
Nápis:
RODINA
BROUŠKOVA

BOHUMÍR
štáb. kapitán zahr. arm.
*5.11.1912 +8.1.1948.
Slza v oku, v srdci žal, co drahé bylo nám –
to osud vzal…

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°9'11.77'' E17°0'22.67'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Kenotaf Jaroslav Urbášek

Autor: Petr Kudláček, 19.12.2021
Umístění: Bučovice, Vyškovská, hřbitov
Nápis:
MUDr. Jaroslav
URBÁŠEK
revis. lékař ONP v Uh. Hradišti,
popraven 6.XI.1942 ve Vratislavi
po 2letém věznění v 41r. v. svého
Poznámka:

lékař, člen Obrany národa, popraven nacisty
https://encyklopedie.mesto-uh.cz/home-muh/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°9'11.77'' E17°0'22.67'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček