Bučovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 17.11.2011
Umístění: Bučovice, Vyškovská, v parku před hřbitovem
Nápis:
1914-1918
ADAMEC AUG., BERČÁK ANT., BRABEC FRANT., BRABEC JOSEF, BURIAN CYRIL, CENEK ALOIS,
CENEK FRANT., CENEK JAN, DRUCKER RICH., GÁLA LEOPOLD, GOTTVALD JAN, GOTTVALD LAD.,
GRŮNVALD STAN., JUDR. HÁLA EMIL, HEIZLER ANT., HOLÁSEK FRANT., HORÁK PETR,
HORNÝ FRANT., HRAZDIL BOH., HRAZDIL LUDV., HRAZDIL ŠEBEST., HROMÁDKA AND.,
JANDL FRANT., JANOUŠEK AUG., JANOUŠEK FR., JANOUŠEK JAN, KALIVODA ANT., KALOUSEK FR.,
LINHART ANT., KOZLÍK KAREL, KANTOR MAX., KARTUS JAN, KELLER FRANT., KLEMENT JUL.,
KRUŤA KAREL, KUPEC EMER., KUNC METODĚJ, KYJOVSKÝ FR., MACHALA FRANT.,
MACHÁLEK EMAN., MALÝ ALOIS, MALÝ GABRIEL, MALÝ KAREL, MALÝ VINCENC,
MATOUŠEK JAK., MLEJNEK ALOIS, MLEJNEK LUDVÍK, MRÁZEK FRANT., MUSIL JAN, NĚMEČEK ED.
NEBOJSA ANT., NOHEL FRANTIŠEK, OHNOUTKA FERD., OHNOUTKA RAJM., PALATIN JOSEF,
PALATIN ŠTĚPÁN, PANČOCHA ALOIS, PINTERA FRANT., PŘÍKAZSKÝ IG., PŘIKRYL BLAŽEJ,
PUCHAR STAN., RACEK JOSEF, RAFERSBERGER FR., RYVOLA THEOFIL, RÝNAL JAN, SCHNEIDLER ROB.,
SOKOTA JOSEF, SNASSNY ALFR., STŘIŽ OSKAR, SVOBODA FRANT., SYNEK FRANT., ŠIMEK FRANT.,
VALENTA VLAD., ŠIMEK RAJM., ŠMÍD TOMÁŠ, ŠVEC FRANTIŠEK, TEJRAL JOSEF, TOMAN FRANT.
TRAKATSCH JAK., VÁLEČEK FRANT., VÁPENÍK JAN, VEGER KAREL, ZÁBRANA FRANT.,
ZÁVODNÝ MICH., ZEMAN FRANT., ZEMAN JOSEF, ZLÁMEL ALEX, ZELINKA KAREL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6205-17807
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Hrob Bohumír Broušek

Autor: Petr Kudláček, 19.12.2021
Umístění: Bučovice, Vyškovská, hřbitov
Nápis:
RODINA
BROUŠKOVA

BOHUMÍR
štáb. kapitán zahr. arm.
*5.11.1912 +8.1.1948.
Slza v oku, v srdci žal, co drahé bylo nám –
to osud vzal…

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°9'11.77'' E17°0'22.67'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Kenotaf Jaroslav Urbášek

Autor: Petr Kudláček, 19.12.2021
Umístění: Bučovice, Vyškovská, hřbitov
Nápis:
MUDr. Jaroslav
URBÁŠEK
revis. lékař ONP v Uh. Hradišti,
popraven 6.XI.1942 ve Vratislavi
po 2letém věznění v 41r. v. svého
Poznámka:

lékař, člen Obrany národa, popraven nacisty
https://encyklopedie.mesto-uh.cz/home-muh/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°9'11.77'' E17°0'22.67'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček