Rimavská Sobota

Pomník Štefan Marko Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavská Sobota, Námestie Š. M. Daxnera, v parčíku na námesti
Nápis:
Š. M. DAXNER
Poznámka:

Účastnik revolúcie 1848-49, kapitán slovenských dobrovoľníkov. Autorom pomníka je sochár Andrej Melicherčík.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník M.M. Bakulíny a J. Francisci Rimavský

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavská Sobota, Námestie Š. M. Daxnera, v parčíku na námestí
Nápis:
MICHAL MILOSLAV
BAKULÍNY
16.7.1819 – 17.1.1892

...SLOVÁKOM SOM, SLOVÁKOM LEN
ZOSTANEM...

JÁN FRANCISCI
RIMAVSKÝ
1.6.1822 – 7.3.1905

...TO SLOVENSKO V NOVÝ KVET
VYKONÁ...
Poznámka:

Účastníci revolúcie 1848-49.
Autorom je sochár Andrej Melicherčík.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ivan Krasko

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavská Sobota, Námestie Š. M. Daxnera, park
Nápis:
IVAN KRASKO
12.7.1876 - 3.3.1958

"Po noci tisíc liet vykroč z tmy
na svetlo !"
Poznámka:

Ivan Krasko (vl. meno Ján Botto), (12.7.1876 Lukovištia - 3.3.1958 Bratislava) bol básnik, prekladateľ, chemik a posladnec NZ. V rokoch 1897-98 absovoval vojenskú službu ako dobrovoľník v Tridente a vo Viedni. V rokoch 1914-18 npor. 16. honvédskeho pluku v Banskej Bystrici, potom v Haliči, Taliansku a na Zakarpatskej Ukrajine.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989

Autorom busty je sochár Milan Ormandík.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Pavol Dobšinský

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2011
Umístění: Rimavská Sobota, námestie Š. M. Daxnera, parčík na námestí
Nápis:
Slovenské povesti … jasne a správne vidia, zdravo veštia a vymeriavajú pravú
cestu do budúcnosti. Cesta tá ani nemôže byť iná, jedine cesta popolvára kráľoviča: cesta
oddania sa kráse, pravde a dobru zdravým rozumom, múdrym rozmyslom, celým srdcom,
plnou dušou, bez klamu a podvodu, vo svetle milosti a pravdy. Je to cesta utrpenia,
práce a boja; povesti také víťazstvo ani nechcú, čo by dolu na zem padlo bez potu.

Pavol Emanuel Dobšinský
16.3.1928 – 22.10.1885
Poznámka:

Pavol Dobšinský (16.3.1828 Slavošovce – 22.10.1885 Drienčany) folklorista, redaktor, básnik a prekladateľ. Počas revolúcie v roku 1849 honvéd revolučnej armády, 1849-50 vojak cisárskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)
Autorkou sochy je akad. sochárka Anna Kišáková.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás