á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Ladislav Barabás

Michal Miloslav Bakuliny

* 16.7.1819 (Hrnčiarska Ves-Pondelok)
† 17.1.1892 (Kameňany)

Michal Miloslav Bakulíny (16.7.1819 Hrnčiarska Ves-Pondelok – 18.1.1892 Kameňany) po vypuknutí revolúcie 1848 agitoval medzi ľuďmi, organizoval národné gardy a stal sa ich veliteľom. Pod jeho vplyvom odmietli bojovať proti Jelačičovým vojskám. Po porážke septembrovej slovenskej výpravy ho s J. Franciscim a Š. M. Daxnerom zatkli, 5.11.1848 ich štatariálny súd v Plešivci odsúdil na trest smrti. Sedriálny súd rozsudok pozmenil na dva roky väzenia, z peštianskej väznice ich v roku 1849 vyslobodilo rakúske vojsko. Vstúpil do slovenského dobrovoľníckeho zboru, kapitán a veliteľ stotiny, bojoval pri Leopoldove, Komárne, viedol výcvik dobrovoľníkov v Bratislave-Rači, uskutočňoval represívne opatrenia cisárskej administratívy voči účastníkom revolúcie. Po vypuknutí rakúsko-pruskej vojny navrhol cisárovi budovať slovenské dobrovoľnícke jednotky. Roku 1867 vyšetrovaný za údajnú spoluúčasť na panslavistickom sprisahaní a penzionovaný.

Zdroje (mimo informací z desek):
Ladislav Barabás

VPM:
pamětní deska - Plešivec, stát Slovenská republika
pamětní deska - Kokava nad Rimavicou, stát Slovenská republika
pamětní deska - Hrnčiarska Ves, stát Slovenská republika
pomník - Rimavská Sobota, stát Slovenská republika
památník - Brezová pod Bradlom, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.