Přerov

Pamětní deska Bohuslav a Jan Němcovi

Autor: Ervín Silný, 06.06.2006
Umístění: Přerov, Gen. Štefánika 2, při výjezdu z náměstí Svobody
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
MAJOR
BOHUSLAV NĚMEC
VELITEL VÝSADKU Z SSSR 11. ZÁŘÍ 1941

DNE 7. KVĚTNA 1942 BYL V NACISTICKÉM
KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE MAUTHAUSENU
POPRAVEN SPOLU SE SVÝM OTCEM
JANEM NĚMCEM.

ODHALENO PŘI 25. VÝROČÍ VÝSADKU.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07332
Souřadnice: N49°26'15.86'' E17°27'13.93'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ervín Silný

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ervín Silný, 06.06.2006
Umístění: Přerov, Husova, nádraží při východu z podchodu po pravé straně
Nápis:
Památce padlých hrdinů na věčné časy
věnuje
Revoluční železniční Národní výbor v Přerově

Bednařík Frant. strojvůdce zastřelen
Blaťák Ladislav pom. zam. zastřelen
Blažej Rudolf insp. čsd. umučen
Breitschneider H. vrchní insp. čsd. umučen
Bryška Josef zámečník zastřelen
Čech Jaroslav skladník zastřelen
Dokládal Jar. strojvůdce zastřelen
Frgál Josef posunovač uhořel
Fryštacký Jar. vozmistr zastřelen
Hájek Jan strojvůdce zastřelen
Harna Frant. strojv. čekatel zastřelen
Hovůrka Jan sml. dělník zastřelen
Hrabálek Adolf sml. dělník zastřelen
Hrabovský Jos. zapisovač vozů umučen
Hrbek Vojtěch skladník zabit
Kaděra Ant. stan. pomocník umučen
Keprt Frant. výhybkář umučen
Klusal Josef zámečník zabit
Knop Jiří dělník zastřelen
Kobr Rudolf sml. dělník oběšen
Koplík Rudolf vozdozorce umučen
Kreml Max strojvůdce uhořel
Kuzič Josef sml. dělník umučen
Kužela Vilém prův. vlaků zastřelen
Lakomý Leo sml. dělník umučen
Masařík Jan top. pomocník zastřelen
Malanik Leo vlakvedoucí zastřelen
Mader Frant. vozdozorce sťat
Rosenberger E. vozdozorce umučen
Palička Ondřej vlakvedoucí umučen
Němec Jan dílenský umučen
Ondráček Teodor skladník zastřelen
Ostrčil Antonín topič v. v. zastřelen
Panák Karel nádražní umučen
Pliska Antonín sml. dělník zastřelen
Rypl Hynek topič umučen
Říha František posunovač umučen
Smělík Karel vlakmistr umučen
Spáčil Rudolf dílenský umučen
Šišák Vladimír sml. dělník oběšen
Šťastný Antonín návěst. mistr umučen
Topolánek Frant. prův. vlaků umučen
Zahradníček Jos. posunovač zastřelen
Zmeškal Václav sml. dělník zastřelen
Paleček Ondřej vlakvedoucí umučen

Vaše prolitá krev bude nám posilou do budoucna
15.VII.1945

1939 - 1945
Poznámka:

text ověřen a doplněn s využitím snímku na portále CEVH MO ČR


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07372
Souřadnice: N49°26'54.31'' E17°26'40.7'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ervín Silný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Hynek Kokojan

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Přerov, Husova 667/19, na fasádě směrem k Bečvě, První Chodská s.r.o.
Nápis:
SPOLUPRACOVNÍK

PPLK HYNEK KOKOJAN
NAROZEN 25.V.1895 V HORNÍCH LOUČKÁCH
ZASTŘELEN 3.V.1945 V LAZCÍCH U OLOMOUCE

ON
PRO REPUBLIKU ZEMŘEL
MY
PRO NI PRACUJEME!
ČEST
JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-33000
Souřadnice: N49°26'58.57'' E17°26'30.08''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 13.10.2013
Umístění: Přerov, Kabelíkova 1, před vchodem do Meopta Přerov
Nápis:
ZEMŘELI, ABYCHOM MY ŽILI.

BEZSLEZINA JOSEF, CRHÁK ANTONÍN, DLOUHÝ STAN., DRTIL FRANTIŠEK, FIALA OTAKAR, CHLÁDEK LADISLAV
CHROMJÁK JOSEF, ING. KOVAŘÍK JAR., KREJČÍ ŠTĚPÁN, KUBÍČEK JINDŘICH, MAZAL VLADIMÍR
NAJMAN JOSEF, NAVARA FRANTIŠEK, NAVRÁTIL FRANT., SKOCOVSKÝ JOS., SMOLKA HYNEK, ŠIŠKA FRANTIŠEK

1939 1945
Poznámka:

Autor ak. sochař Josef Baják, rok 1946 (zdroj CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-39355
Souřadnice: N49°27'15.61'' E17°28'20.2''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Německý evangelický hřbitov - místo je zrušené

Autor: Pavlína Koncošová, 05.07.2021
Umístění: Přerov, Kojetínská, prostor za vlakovým nádraží
Nápis:
(bez nápisu)
Poznámka:

Hřbitov německé evangelické církve byl vysvěcen v roce 1862. V roce 1866 zde bylo pochováno celkem 151 pruských vojáků, kteří zemřeli v nedalekém vojenském lazaretu. V roce 1874 byl u hřbitova postaven kostel a v roce 1900 vztyčen pomník na počest pohřbených vojáků. Roku 1957 byl kostel zbořen a hřbitov zlikvidován. Ostatky pohřbených zůstaly na místě, pomník byl přenesen na městský hřbitov.
Kromě dalších vojáků je zde pochován mušketýr Alexandr Gerický z 8. východopruského pěšího pluku č. 45 a vrchní štábní a plukovní lékař dr. Zimmermann ze 4. východopruského granátnického pluku č. 5.
(zdroj: informační tabule na místě)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-34187
Souřadnice: N49°26'45.96'' E17°26'35.89'' ((odečteno z internetu))
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 23.02.2010
Umístění: Přerov, Komenského 800/29, v budově Gymnázia Jakuba Škody
Nápis:
1939 1945

PROFESOŘI ÚSTAVU - ŘEDITELÉ IN MEMORIAM:
JAN MACHOVEC, HELENA REISSOVÁ, FR. SKOUMAL

ABITURIENTI ÚSTAVU:
DR. ZDENĚK CALÁBEK, DR. ALFRED DONATH, RUT GARTNEROVÁ, DR. KAREL GERLICH, DR. ALFRÉD GOLDNER, ELA HERMANOVÁ, DR. ING. OSKAR HORNER, FRANTIŠEK CHMELAŘ, LADISLAV JAROŠ, DR. FRANTIŠEK JUŘICA, ANTONÍN KAMELANDER, DR. JOSEF KOCMAN, ING. JAROSLAV KOVAŘÍK, BŘETISLAV LUDÍK, OTTO DONATH, DR. JAN MAREK, DR. OTTO PARKUS, DR. OSVALD SVOBODA, DR. JOSEF TOMČÍK
JULIUS MANDL, DR. PAVEL MAYER, BERNARD POLÁK, DR. MAX. RYŠÁNEK, DR. JULIUS SALZER, HUBERT SEKERA, ARNOŠT SMOLINSKÝ, LEO STEINER, BRUNO STEINHARDT, KAREL ŠENK, LIDMILA ŠULCOVÁ, VALERIE TAUSKÁ, DR. JOSEF ZAPLETAL, DR. EMIL ZAVADIL, FRANTIŠEK FISCHER, ERICH MAYER, DR. IGNÁC RÜBENSTEIN, JAROSLAV ŠMÍD, BEDŘICH WEINSTEIN

NAŠE SVOBODA VYROSTLA Z VAŠEHO UTRPENÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-32954
Souřadnice: N49°27'3.86'' E17°27'1.02''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 29.05.2021
Umístění: Přerov, Kratochvílova, kostel sv. Vavřince
Nápis:
O, Vy naši drazí v boji padlí vojínové!
Jenž jste za vlast životy své položili.
Spěte klidně v dálné cizině!
Vrácena dle vůle Boží samostatnost Otčině!
Vlastenče, když se Tvůj krok ulo pozastaví,
nechť rty tvoje vděčnš Otčenáš se pomodlí.

Já jsem Vzkříšení a život kdo ve mě věří,
byť i umřel, živ bude.
Jan 11. 251
A setře Bůh všelikou slzu s očí jejich
a smrti nebude více, ani kvílení, ani bolesti.
Zjev. sv. Jana 21. 4.
Těla jejich v pokoji pochována jsou a jméno
jejich živo jest od pokolení do pokolení.
Mhudr. 14. 14.
Bůh oslav duše jejich!

NA PAMÁTKU PADLÝM VOJÍNŮM HRDINŮM MĚSTA
PŘEROVA A PŘIFAŘENÝCH OBCÍ
TENTO POMNÍK ZHOTOVITI NECHAL L. P. 1918
P. JGNÁC ZAVŘEL
KONS. RADA DĚKAN A FARÁŘ PŘEROVSKÝ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-30331
Souřadnice: N49°27'11.34'' E17°27'1.04'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní deska Karel Axman

Autor: Ervín Silný, 28.07.2007
Umístění: Přerov, Malá Dlážka
Nápis:
ZDE HRDINNĚ POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
PRO VLAST 1.V.1945

KAREL AXMAN
REVOLUČNÍ BOJOVNÍK

BUDOUCÍM NA VĚČNOU PAMĚŤ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07408
Souřadnice: N49°27'30.56'' E17°26'55.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ervín Silný

Pamětní deska Karel Mayer

Autor: Pavlína Koncošová, 29.05.2021
Umístění: Přerov, Mostní 188/5
Nápis:
ZDE HRDINNĚ POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
PRO VLAST 1. V. 45
KAREL MAYER
REVOLUČNÍ BOJOVNÍK
BUDOUCÍM NA VĚČNOU PAMĚŤ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-7411
Souřadnice: N49°27'20.63'' E17°26'58.49'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní nápis Karel Brada

Autor: Pavlína Koncošová, 31.10.2021
Umístění: Přerov, nábř. Rudolfa Lukaštíka
Nápis:
Karel Brada (26. únor 1916 - 1. květen 1945)
Poznámka:

Karel Brada byl zastřelen během Přerovského povstání při obraně Tyršova mostu. Původní kamenná pamětní deska se nacházela v ulici Mostní, čp.52.
(zdroj: Informační tabule na místě)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-41743
Souřadnice: N49°27'24.55'' E17°26'48.34'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Pavlína Koncošová