Šamorín

Pomník M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 24.03.2010
Umístění: Šamorín, Gazdovský rad, pred evanjelickou farou na Gazdovskom rade č. 37
Nápis:
DO TEJTO ŠKOLY CHODIL NÁŠ NÁRODNÝ BOHATIER
GEN. DR. M. R. ŠTEFÁNIK
V ROKOCH 1889, 1890.
VENOVALA JEDNOTA ČSOL. V BRATISLAVE A USTR. SPRÁVA SL. LIGY

EZEN A HELYEN EVANGELIKUS ISKOLA ÁLLT,
AMELYBEN 1889-90 M. R. ŠTEFÁNIK TÁBORNOK
A SZLOVÁK NÉP NAGY FIA TANULT.

NA TOMTO MIESTE STÁLA EVANJELICKÁ ŠKOLA,
KTORÚ NAVŠTEVOVAL V ROKOCH 1889-90 M. R. ŠTEFÁNIK
VEĽKÝ SYN SLOVENSKÉHO NÁRODA

Signatúra: Lad. Majerský 1930

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°01'42.3'' E17°18'34.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás