Šamorín

Pomník Obetiam revolúcie 1848-49

Autor: Ladislav Barabás, 14.10.2013
Umístění: Šamorín, v poli, vľavo od hlavnej cesty smerom na Dunajskú Stredu (asi kilometer od Šamorína)
Nápis:
CSONKA PÁL, HIBÓ JÓZSEF, KOSTYÁL PÁL, MÉZES JÓZSEF, PAUMANN FERENC, POGRÁNYI JÓZSEF, SZILASSY JÁNOS

Komárom – és Nógrádmegyeiek
A 37 – ik honvéd zászlóalj
3 – ik századjából 1899. május hó 12.
A Csallóközi honvéd emlék egylet.

AZ 1949 ÉVI MÁIUS HÓ 12
ELESETT HONVÉDEK
EMLÉKÉRE
CSALLÓKŐZ HŐLGYEI

FELÁLLITTATOTT 1861. SEPT. 8
Poznámka:

Počas revolúcie v rokoch 1848-49 došlo k menším bojom aj v okolí Šamorína. V bitke 12. mája 1849 padlo 7 honvédov.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°00'44.9'' E17°20'58.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 28.08.2013
Umístění: Šamorín, Cintorínsky rad, mestský cintorín
Nápis:
ВѢЧНАЯ ПАМЯТЬ РУССКИМЪ ВОИНАМЪ
скончавшимся въ Саморіи Товарищи брани

1914-1915

Шрапнель Васъ и пуля щадила,
Вы храбро стояли въ огнѣ;
Неволя же жизнь подкосила,
Въ венгеpской чужой сторонѣ.
Poznámka:

V posledných rokoch 1. svetovej vojny a krátku dobu po nej bol v meste ruský a taliansky zajatecký tábor, ktorého jedinou zachovalou pamiatkou je lipová alej vysadená zajatcami na dnešnej Pomlejskej ceste. Na šamorínskom cintoríne sa nachádzajú 2 pamätníky zajatcov – kríž postavený na pamiatku padlých ruských vojakov a centrálny pomník 1992 talianskych zajatcov postavený v 1918.
(zdroj: www.samorin.sk)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°01'24.6'' E17°18'41.8''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pohřebiště vojáků Italské armády

Autor: Ladislav Barabás, 24.03.2010
Umístění: Šamorín, Cintorínsky rad, mestský cintorín
Nápis:
L´ ITALIA AI SUOI CADUTI IN SLOVACCHIA

L´ ITALIA
AI SUOI CADUTI,
TALIANSKO
SVOJIM PADLÝM

I PRIGIONIERI ITALIANI
TORNANDO IN PATRIA
COMMEMORANO
I FRATELLI MORTI A SOMORJA
GLORIFICANDOLI NEL COMPIANTO
DELLA NAZIONE
NOVEMBRE MCMXVIII.

RIQUADRO
MILITARE
ITALIANO
1915-1918
QUI
RIPOSANO
1992
CADUTI

POHREBNÉ
POLE
TALIANSKE
1915-1918
TU ODPOČÍVA
1992
PADLÝCH
Poznámka:

V posledných rokoch 1. svetovej vojny a krátku dobu po nej bol v meste ruský a taliansky zajatecký tábor, ktorého jedinou zachovalou pamiatkou je lipová alej vysadená zajatcami na dnešnej Pomlejskej ceste. Na šamorínskom cintoríne sa nachádzajú 2 pamätníky zajatcov – kríž postavený na pamiatku padlých ruských vojakov a centrálny pomník 1992 talianskych zajatcov postavený v 1918.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°01'25.4'' E17°18'37.9''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2010
Umístění: Šamorín, Dlhá, na rohu ulíc Dlhá a Bratislavská cesta
Nápis:
OBČANOM SLOVENSKA.
KTORÍ R. 1938-1945
POČAS MAĎARSKEJ OKUPÁCIE
JUŽNÉHO SLOVENSKA
TRPELI A POLOŽILI ŽIVOTY
ZA SUVERENITU A ÚZEMNÚ CELISTVOSŤ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
K 60. VÝR.
VIEDENSKÉHO DIKTÁTU
MATICA SLOVENSKÁ
Z PRÍSPEVKU ĽUDOVÍTA MIŠÍKA
SVETOVÝ ROK SLOVÁKOV 1998

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 24.03.2010
Umístění: Šamorín, Gazdovský rad, pred evanjelickou farou na Gazdovskom rade č. 37
Nápis:
DO TEJTO ŠKOLY CHODIL NÁŠ NÁRODNÝ BOHATIER
GEN. DR. M. R. ŠTEFÁNIK
V ROKOCH 1889, 1890.
VENOVALA JEDNOTA ČSOL. V BRATISLAVE A USTR. SPRÁVA SL. LIGY

EZEN A HELYEN EVANGELIKUS ISKOLA ÁLLT,
AMELYBEN 1889-90 M. R. ŠTEFÁNIK TÁBORNOK
A SZLOVÁK NÉP NAGY FIA TANULT.

NA TOMTO MIESTE STÁLA EVANJELICKÁ ŠKOLA,
KTORÚ NAVŠTEVOVAL V ROKOCH 1889-90 M. R. ŠTEFÁNIK
VEĽKÝ SYN SLOVENSKÉHO NÁRODA

Signatúra: Lad. Majerský 1930

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°01'42.3'' E17°18'34.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2012
Umístění: Šamorín, Hlavná, interiér rím.-kat. kostola Nanebovstúpenia P. Márie
Nápis:
A VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT HŐSEINK
EMLÉKÉNEK 1914-1918.

BANGHA JÓZSEF Somorja 1899-1918, BOKOR ISTVÁN Somorja 1881-1918, CSIBA KÁROLY Somorja 1891-1916, CSÓKA JÓZSEF Tejfalu 1895-1915, DERCSÉNYI SÁNDOR fh. Pozsony 1895-1916, FEHÉR ANTAL Somorja 1896-1916, FODOR LAJOS Somorja 1888-1916, GYLYÁS JÓZSEF Somorja 1875-1916, HANZ FERENC Csölösztő 1885-1916, HOMBAUER IMRE Somorja 1892-1918, KACZOR SÁNDOR Somorja 1873-1916, KÁLMÁN ISTVÁN Csölösztő 1873-1918, KOCSIS FERENC Csölösztő 1894-1914, KOCSIS JÁNOS Csölösztő 1893-1914, KORLÁTH KÁROLY Sárosfa 1895-1915, KOVÁCS FERENC Csölösztő 1885-1919, KOZMAN FERENC Somorja 1889-1917, LANG KÁLMÁN Somorja 1891-1915, MEDVÁCZ ISTVÁN Somorja 1893-1916, MEDVÁCZ IMRE Somorja 1888-1914, MÉSZÁROS SÁNDOR Somorja 1888-1915, NAGY JÁNOS Csölösztő 1895-1916, NÉMETH ANDRÁS Tejfalu 1872-1916, ORAVECZ ISTVÁN Tejfalu 1876-1916, PÉDER ÁDÁM Somorja 1875-1916, POLAKOVICS FERENC Somorja 1878-1914, SÁFRÁNY JÓZSEF Somorja 1898-1918, SÁFRÁNY LAJOS Somorja 1899-1918, SEBESTYÉN FERENC Somorja 1872-1918, SEBESTYÉN JÓZSEF Somorja 1893-1915, SERESS REZSŐ Somorja 1885-1916, SZABÓ FERENC Somorja 1895-1916, SZABÓ ISTVÁN Somorja 1876-1916, TAKÁCS ANTAL Somorja 1880-1918, TAKÁCS FERENC Somorja 1886-1915, TAKÁCS KÁLMÁN Sámot 1895-1924, TAKÁCS MIHÁLY Tejfalu 1892-1915, TÓTH JÁNOS Tejfalu 1883-1916, VILÁGI ANDRÁS Tejfalu 1891-1918

RÓLATOK EMLÉKEZVÉN CSORDULNAK KÖNNYEINK,
BÚVAL HARMATOZNAK SZOMORÚ MEZEINK!
ISTEN LEGYEN JUTALMATOK!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°1'42.5'' E17°18'27.3'' (vchod do kostola)
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pamätná tabuľa vojakom Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2014
Umístění: Šamorín, Hlavná 37, vpravo od vchodu do Mestského úradu Šamorín
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA SOVIETSKEJ ARMÁDE
ZA OSLOBODENIE MESTA
ŠAMORÍN
Z PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA OSLOBODENIA
2. APRÍLA 1945 – 2. APRÍLA 1970
KÖSZÖNET ÉS HÁLA A SZOVJET HADSEREGNEK
SOMORIA
FELSZABADÍTÁSÁÉRT
FELSZABADULÁSUNK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
1945. ÁPRILIS 2. - 1970. ÁPRILIS 2.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°1'40.6'' E17°18'32.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa odsun Maďarov

Autor: Ladislav Barabás, 24.03.2010
Umístění: Šamorín, Hlavná 37, na budove Mestského úradu Šamorín
Nápis:
50.
NA POČESŤ NÁSILNE VYSŤAHOVANÝCH
A MEGHURCOLTAK EMLÉKÉRE
1947 - 1997

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Žigmund Luxemburský

Autor: Ladislav Barabás, 25.01.2018
Umístění: Šamorín, Hlavná 379, vestibul mestského úradu
Nápis:
NA PAMIATKU
600. VÝROČIA
ZÍSKANIA VÝSAD
OD KRÁĽA ŽIGMUNDA
V ROKU 1405

MESTO ŠAMORÍN

2005

AZ 1405-BEN
ZSIGMOND KIRÁLYTÓL
KAPOTT KIVÁLTSÁGOK
ELNYERÉSÉNEK
600. ÉVRORDULÓJA
EMLÉKÉRE

SOMORJA VÁROS

2005
Poznámka:

Žigmund Luxemburský (14.2.1368 Norimberg - 9.12.1437 Znojmo) bol brandenburský markgróf, uhorský, český a rímsky kráľ. Bol významný európsky politik vrcholného stredoveku. Počas svojej vlády bojoval proti Turkom, uhorským magnátom, proti husitom i Benátkam. Ako prvý vytvoril podunajské súštátie, ktoré pozostávalo z uhorského a českého kráľovstva a nemeckej ríše a zrejme malo byť hrádzou proti osmanskej expanzii.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDigmund_(Sv%C3%A4t%C3%A1_r%C3%ADmska_r%C3%AD%C5%A1a )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Štefan I

Autor: Ladislav Barabás, 24.03.2010
Umístění: Šamorín, námestie Sv. Štefana, pred kultúrnym domom
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Štefan I sa narodil okolo roku 979 ako Vajk, zomrel 15.8.1038. Meno Štefan dostal až po prijatí kresťanstva. O nástupníctvo po otcovi, uhorskom veľkokniežati Gejzovi musel bojovať s Kopáňom, ktorého porazil okolo roku 1000. Následne vpadol do Sedmohradska a pripojil ho k svojmu územiu. Boje na juhovýchode využil poľský Piastovec Boleslav Chrabrý a do roku 1018 ovládol značnú časť Slovenska. Štefan musel bojovať aj proti Bavorom a Bulharom. Na Vianoce roku 1000 pápež povolil korunováciu Štefana za kráľa.
(zdroj: https://www.zsphorova.sk/dejepis/uhorsko/stefan1.html )

Na podstavci sochy sa nachádza monogram ŠtefanaI


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás