Terezín

Bohušovická brána, Komenského, Máchova, Městský hřbitov, náměstí ČSA, Pražská, Principova alej, Žižkova, nezařazeno

Hrob Oswald Karl Peyl

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Hrych, 27.01.2020
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Oswald Karl Peyl: *26.10.1878 v Praze, příslušný do obce Svatý Mikuláš (okres Kutná Hora), feldvébl, 36. pěší pluk, přidělen k c. k. diviznímu soudu v Terezíně (Schriftführer). +8.5.1914 Reiterkaserne Theresienstadt, tbc. Pohřben zde 13.5.1914.
Hřbitov II, hrobové pole č. VI, hrob č. 105.
(zdroj: Městský hřbitov Terezín- B, folio 37, VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob Paul Schneller - Mohrthal

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Hrych, 27.01.2020
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Schneller Edler von Mohrthal Paul: *6.3.1853 Znojmo. +9.9.1936. Pplk. 1. tř. v. v., 42. pěší pluk. Pohřben hřbitov II, hrob č. 97-98 staré, nové 100-101, při východní zdi.
(zdroj: Městský hřbitov - B)
Penzionován 1912. Držitel: Militärdienstzeichen für Offiziere 2. Klasse, silberne Militärverdienstmedaille am roten Bande,
bronzene Jubiläums-Erinnerungsmedaille für die bewaffnete Macht, Militär-Jubiläumskreuz.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Eduard Reis - místo je zrušené

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Arno Glaser, 14.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Reis Eduard: *1874 Praha. Svobodný, lakýrník. Inft., IR. Nr. 18, 10. Komp. +6.8.1896 Kleine Infanterie Kaserne Theresienstadt, sebevražda. Pohřben 7.8.1896, hřbitov II, čtv. 8, č. 4. Zrušeno.
Psán též Rais.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser
Doplnění informací: Jiří Hrych

Hrob Heinrich Josef Fischer - místo je zrušené

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Arno Glaser, 14.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Fischer Heinrich Josef: *1875 Maffersdorf, okr. Reichenberg (Vratislavice n/N, okr. Liberec). Svobodný, přadlák. Inft., IR. Nr. 94, 15. Komp. +6.12.1896 okolí za Litoměřicemi (in der Gegend hinter Leitmeritz), sebevražda oběšením. 14.12.1896 pohřben hřbitov II, čtv. 8, č. 9. Zrušeno.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser
Doplnění informací: Jiří Hrych

Hrob Karl Emil Kreuzhuber

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Arno Glaser, 14.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Karl Emil Kreuzhuber: nar. 15.5.1897 ve Vídni, pěšák, 4.pěší pluk, 1. náhradní prapor. V civilu pekařský pomocník. Trestanec II. kategorie, dezertér. +1.5.1918 v Posádkové nemocnici č.13, tbc. plic. Polní služba v Itálii. Pohřben zde 3.5.1918, hřbitov I, hrobové pole č. 6, hrob č. 52. Neoznačeno.
(zdroj: Seznam válečných hrobů 1914-19, Referát válečných hrobů v Terezíně 1921, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob Johann Jone Werner

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Arno Glaser, 14.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Werner Johann Jone: nar. 29.1.1887 ve Vídni, pěšák (důstojnický sluha), 35. pěší pluk, 1. polní setnina. Svobodný, v civilu barvíř. Trestanec II. kategorie, dezertér. + 5.6.1917 v Posádkové nemocnici č. 13 v Terezíně, tbc plic. Pohřben zde 7.6.1917, hřbitov II, hrobové pole č. 2, hrob č. 83. Neoznačeno.
Polní služba v Rusku, židovské vyznání.
(zdroj: VÚA, VHÚ, Seznam válečných hrobů 1914-19, Referát válečných hrobů v Terezíně 1921)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob Ruppert Garber

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Arno Glaser, 14.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Garber Ruppert: *28.7.1898 v osadě Scheuschenstein, obec Miesenbach, okr. Wiener Neustadt, Dolní Rakousy, Rakousko. V civilu mistr pilařský. Pěšák, 84 pěší pluk, 13. polní setnina. + 2.1.1918 Posádková nemocnice č.13 v Terezíně, krvácení do míchy, otrava krve. Pohřben zde 5.1.1918, hřbitov II, pole č. V, hrob č. 24 (staré), 16 nové. Neoznačeno, hroby viditelné.
VÚA vede v kartě chybně obec Niesenbach.
(zdroj: Soupis válečných hrobů 1914-19, Referát válečných hrobů v Terezíně 1921, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob Stefan Vasylovyč Haralevyč a Otto Dürre

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Arno Glaser, 14.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu.
Poznámka:

Haralevyč Stefan Vasylovyč: *12.9.1872 Kostryzowka, Bukowina (dnes Kostryživka, Černovická oblast, Ukrajina). Pěšák, Zeměbranecký strážní prapor č.7 (LstWachBaon. Nr. 7), zajatecký tábor v Broumově. + 23.4.1918 Posádková nemocnice č.13 Terezín, tbc plic.
V kartě VÚA psán jako Harelewič a *1871.
Dürre Otto: *24.10.1890 Stimmersdorf (Mezná), č. p. 64, okr. Tetschen (Děčín). Příslušný tamtéž. Ženatý. LstInft., IR. Nr. 42. +23.4.1918 GarSpit. Nr. 13 Terezín. Později exhumován a převezen do rodné obce.
Pohřbeni zde 25.4.1918 (Dürre) a 26.4.1918 (Haralevyč), hřbitov II, hrobové pole č. V, hrob č. 47 (staré), 38 nové. Hroby viditelné, neoznačeno.
(zdroj: Soupis válečných hrobů 1914-19, Referát válečných hrobů v Terezíně 1921, VÚA, http://vademecum.soalitomerice.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob František Vondrák

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Hrych, 21.09.2020
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
František Vondrák
poručík div. soudu v. v.
* 19.7.1886 - 8.10.1929
Poznámka:

Vondrák František: nar. v Podmoklicích, okr.Semily, zemřel v Praze. Pohřben 11.10.1929, hřbitov I, hrob č. 6, severní zeď.
(zdroj: Městský hřbitov - A, folio 1)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob Matthias Andreas Stemmer

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Arno Glaser, 14.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu.
Poznámka:

Stemmer Matthias Andreas: *7.12.1859 Rankweil, příslušný tamtéž, okr. Feldkirch, Vorarlberg, Rakousko. Civilista, nádeník, politický trestanec ve vojenské trestnici. Odsouzen k trestu smrti, cestou milosti pak na 15 let těžkého žaláře. +20.1.1916 Posádková nemocnice č.13 v Terezíně. Pohřben zde 22.1.1916, hřbitov II, hrobové pole č.VII, hrob č. 60. Hroby viditelné, neoznačeno.
(zdroj: Soupis válečných hrobů 1914-19, Referát válečných hrobů v Terezíně 1921, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych