Terezín

Pamětní deska Obětem holokaustu

Autor: Alois Hofmann, 13.06.2015
Umístění: Terezín, Máchova 178, Muzeum ghetta
Nápis:
ZACHOR - GEDENKE
Viele Fuldauer Juden wurden
nach Theresienstadt deportiert.
Nur wenige haben überlebt.
In Scham un Trauer.
Der Magistrat der Stadt Fulda
Poznámka:

překlad:
Zachor - Pamatujte
Mnoho židů z Fuldy bylo deportováno do Terezína.
Jen málo jich přežilo.
Ve studu a žalu
Magistát města Fuldy.

Fulda a Litoměřice jsou družební města.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka