Terezín

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 05.07.2010
Umístění: Terezín, Komenského, zahrada Muzea Ghetta
Nápis:
PLASTIKU DÍVKY JAKO SYMBOL ŽIVOTA
PŘEMÁHAJÍCÍHO SMRT
VYTVOŘIL EMILIO GRECO.
TEREZÍNU A JEHO BÝVALÝM
ŽIDOVSKÝM VĚZŇŮM JI VĚNOVALO
96 ITALSKÝCH MĚST.

DIE PLASTIK DES MÄDCHENS ALS SYMBOL
DES DEN TOD UBERWINDENDEN LEBENS
WURDE VON EMILIO GRECO. GESCHAFFEN
96 ITALIENISCHE STÄDTE HABEN SIE
THERESIENSTADT UND SEINEN EHEMALIGEN
JÜDISCHEN HÄFTLINGEN GEWIDMET

THE STATUE OF THE YOUNG GIRL AS SYMBOL
OF LIFE BEING TRIUMPHANT OVER DEATH
IS THE WORK OF EMILIO GRECO.
IT HAS BEEN DEDICATED TO TEREZIN
AND ALL OF ITS FORMER JEWISH PRISONERS
BY 96 ITALIAN TOWNS

Alla citta di Terezín nel ricordo di un orrenda barbarie e di un ostinato silenzioso coraggio augurando un avvenire senza guerre e senza stragi le citta italiane dedicano.
provincia di Pisa regione Toscana, Novate Milanese, Pisa, Aosta, Campogalliano, Iesi, Modena, Voghera, Volterra, Ponsacco, Livorno, Viareggio, Pr. Pavia, Castelnuovo Garf., Suzzara, Iolanda di Savoia, Saronno, Ferrara, Rosignano M., Torrita, Cascina, Vicopisano, Genova, Alba Adriatica, Pelaco, Pr. Roma, San Giuliano T., Torino, Massa, Calliano, Massarosa, Bologna, Vigevano, Anghiari, Taranto.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°30'42.57'' E14°8'56.23''
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Jan Hus

Autor: Jiří Padevět, 04.11.2021
Umístění: Terezín, Komenského, v jižním rohu parku
Nápis:
M. J. HUS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°30'42.26'' E14°9'0.71''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Fredy Hirsch

Autor: Dan Vrba ml., 05.07.2010
Umístění: Terezín, Komenského, zahrada Muzea Ghetta
Nápis:
IN
MEMORIAM
FREDY
HIRSCH
*11.1.1914 AACHEN
+8.3.1944 BIRKENAU

VDĚČNÉ DĚTI Z GHETTA
GRATEFULLY CHILDREN OF
DANKBAR DIE KINDER AUS
TEREZÍN BIRKENAU BIIB
Poznámka:

Fredy Hirsch (vlastním jménem Alfred Hirsch, 11. února 1916 Cáchy – 8. března 1944 Osvětim) byl židovský pedagog, sportovec, sionista a vůdčí osobnost výchovy a vzdělávání dětí v nelidských podmínkách koncentračních táborů Terezín a Auschwitz-Birkenau.
Fredy se narodil v roce 1916 v německých Cáchách do německé emancipované židovské rodiny. Otec mu zemřel, když bylo Fredymu jen 10 let. Již od raného dětství byl zapáleným sportovcem a skautem, působil v židovských spolcích Makabi Hacair a Jüdischer Pfadfinderbund Deutschland (Německé židovské skautské hnutí). Po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 se části jeho rodiny podařilo emigrovat do Bolívie, zatímco Fredy zůstal v Německu a začal se angažovat v sionistickém hnutí, které mělo za cíl dostat co nejvíce Židů do Palestiny. Působil postupně v Düsseldorfu a Frankfurtu nad Mohanem, až byl roce 1935 nucen emigrovat do Československa.
V Československu se podílel na organizaci sionistického hnutí, sportovní výchově a práci s mládeží a na přípravu pro vycestování do „zaslíbené země“. Působil zejména v Praze, Brně a Ostravě. Vedl různé skautské tábory, ale secvičoval s dětmi i divadlo a různá kulturní představení. Po okupaci ČSR nacisty a nastolení diskriminačních opatření, bylo Židům zakazováno se zdržovat na veřejných prostranstvích. Jednou z mála výjimek bylo v Praze-Strašnicích hřiště Hagibor (hebrejsky „hrdina“), kde Hirsch denně organizoval oázu „normálního“ života pro diskriminované děti.
Fredy byl poslán transportem Aufbaukommando II 4. prosince 1941 spolu s dvěma desítkami pracovníků židovské obce do ghetta Terezín, aby připravili toto pevnostní město na nápor příchozích transportů Židů z celé Evropy.
Do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau byl Fredy Hirsch vyslán 6. září 1943. V tzv. Terezínském rodinném táboře se stal kápem v ženské části tábora. Díky jeho sebejistému vystupování a odvaze ho do určité míry respektovali dokonce i někteří příslušníci SS, a to i přesto, že byl žid a homosexuál. V Osvětimi se mu podařilo zřídit dětský blok pro asi 500 dětí. Jakmile začalo odbojové hnutí v táboře dostávat informace o tom, že všichni Židé ze zářijových transportů mají být zplynováni, určilo jako vůdce pro případné povstání právě Fredyho Hirsche. Poté, co bylo 7. března 1944 3791 mužů, žen a dětí přeloženo z rodinného tábora do tábora karanténního (BIIa) pověřilo osvětimské odbojové hnutí Rudolfa Vrbu, aby Hirsche kontaktoval. Snažil se jej přesvědčit o nutnosti vyvolat povstání, k němuž by se přidali také členové Sonderkommanda. Ráno 8. března se Vrba znovu sešel s Hirschem a potvrdil mu, že likvidace Židů z zářijových transportů v plynových komorách je jistá. Fredy Hirsch si vyžádal hodinu na rozmyšlenou, a když se Vrba vrátil, našel jej umírajícího na otravu. Přivolaný dr. Kleinmann (francouzský Žid polského původu) Vrbovi sdělil, že se pravděpodobně otrávil barbituráty a že by sice bylo možné jej zachránit, ale nebyl by schopen se několik týdnů postavit na nohy. Vzhledem k situaci považoval dr. Kleinmann za nejlepší nepokoušet se Hirsche zachraňovat.
(zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Fredy_Hirsch)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 05.07.2010
Umístění: Terezín, Komenského, zahrada Muzea Ghetta
Nápis:
IN MEMORIAM
OTTLA KAFKOVÁ-DAVIDOVÁ 1892-1943 NEJMLADŠÍ SESTRA FRANZE KAFKY
FRANZ KAFKA´S YOUNGEST SISTER
FRANZ KAFKAS JÜNGSTE SCHWESTER

FRIEDL DICKER-BRANDEISOVÁ 1898-1944 VÝTVARNICE A PEDAGOŽKA
ARTIST AND PEDAGOGUE
KÜNSTLERIN UND PÄDAGOGIN

LUISA FISCHEROVÁ 1905-1944 TAJEMNÍCE ČS. ČERVENÉHO KŘÍŽE
SECRETARY TO THE RED CROSS
SEKRETÄRIN DES ROTEN KREUSES

A VŠICHNI, KDO V TEREZÍNSKÉM GHETTU PEČOVALI O DĚTI A BYLI ZAVRAŽDĚNI NACISTY
AND ALL WHO LOOKED AFTER THE CHILDREN IN THE TERETÍN GHETTO AND WERE MURDERED BY THE NAZIS
UND ALLE, DIE IM GHETTO THERESIENSTADT FÜR DIE KINDER SORGTEN UND VON DEN NAZIS UMGEBRACHT WURDEN
Poznámka:

Davidová Otilie: *29.10.1892, roz. Kafková. Poslední bydliště před deportací: Praha V. Transport AAw, č. 643, 3.8.1942, Praha – Terezín. Transport Dn/a, č. 6, 5.10.1943, Terezín – Osvětim, kde zahynula.
Dicker – Bradeisová Friedl: *30.7.1898. Poslední bydliště před deportací: Hronov č. 332. Transport Ch, č. 549, 17.12.1942, Hradec Králové – Terezín. Transport Eo, č. 167, 6.10.1944, Terezín – Osvětim, kde zahynula.
Fischerová Luisa: *6.9.1905. Poslední bydliště před deportací: Praha XIV. Transport AAl, č. 189, 2.7.1942, Praha – Terezín. Transport Er, č. 712, 16.10.1944, Terezín – Osvětim, kde zahynula.
(zdroj: holocaust.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Arno Glaser

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 05.07.2010
Umístění: Terezín, Komenského, park Muzea Ghetta
Nápis:
PARK TEREZÍNSKÝCH DĚTÍ
byl otevřen v květnu 1993
Je věnován památce
nejmladších vězňů terezínského ghetta
a všech obětí
nacistického vyhlazování Židů.
PARK DER THERESIENSTÄDTER KINDER
wurde im Mai 1993 eröffnet.
Er wurde dem Gedächtnis
der jüngsten Häftlinge im Ghetto
Theresienstadt und alle Opfern
der nazistischen Vernichtung der Juden
gewidmet.
PARK OF TEREZÍN CHILDREN
has been opened in May 1993.
It has been dedicated to the youngest
prisoners of the Terezín Ghetto
and to all Jewish victime
of the Nazi Holocaust.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.