Topoľčany

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2011
Umístění: Topoľčany, Krušovská, zadná časť cintorína, vpravo
Nápis:
Sláva Vám
hrdinovia
položili ste
svoje životy
na oltár vlasti

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'51.4'' E18°10'45.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jaroslav Vrana

Autor: Ladislav Barabás, 21.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor B, chodník 3, hrob č. 27
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU

JAROSLAV VRANA
*19.V.1928 +20.IV.1968
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vincent Aschenbrener

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 3
Nápis:
TU ODPOČÍVA
VINCENT
ASCHENBRENER
*27.VIII.1930
+11.VII.1960

SPI SLADKO !
Poznámka:

obraz vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dezider Walla

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 1
Nápis:
TU ODPOČÍVA
V KRISTU PÁNU
DEZIDER
WALLA
*16.VIII.1941
+25.IX.1961

BOŽE OSLÁV
DUŠU JEHO!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Bartoš

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 4
Nápis:
JOZEF
BARTOŠ
*3.VII.1939
+11.VI.1960

NAD TVOJÍM HROBOM PLAČÚ SYNU RODIČIA TVOJI,
BOLESŤ ICH NIČ UŽ V ŽITIU CELOM NEZAHOJÍ.
Poznámka:

obraz vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Geleta

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 7
Nápis:
TU ODPOČÍVA
V KRISTU PÁNU
NÁŠ DRAHOMILOVANÝ SYN
Ján
Geleta
*12.II.1940
+14.V.1960
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás